1 - Arcada

advertisement
ÖVNINGSSEMINARIERUBRIKER I KURSEN
MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER 2007.
1.“Reklamen skapar artificiella behov!”
Man kan fråga sig om reklamen skapar behov eller om den spelar på grundläggande behov som
redan finns hos oss. Reklam för Hästens sängar - anspelar den på behovet av sömn? Ölreklam anspelar den på det grundläggande behovet av vätska? Besvara frågeställningen.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
2. “Kvinnliga affärsresenärer – Vilka eventuella kritiska faktorer förekommer
för att skapa en tillfredsställande hotellvistelse?”
Vilka kritiska faktorer kan identifieras för kvinnliga affärsresenärers trivsel under hotellvistelser
och finns det ett behov av att ha specialiserade produkter till denna målgrupp?
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
3. ”Framgång på Internet genom att öka kundvärdet”
Handeln på Internet ökar för varje år men det finns fortfarande problem som bl.a. konsumentens
förtroende. Vad kan man göra?
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
4. “Affärsetikett – ett verktyg för framgång i affärer?”
Vett och etikett blir allt mera betydande i affärer. I dagens konkurrenskraftiga företagsklimat
tyder allt mera på att social kompetens kan påverka om ett affärsavtal sluts eller inte. Diskutera
problematiken.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
5. “Mervärdeskapande i restaurangbranschen: konsten att differentiera sig
genom mervärdeskapande”
Syftet med denna uppgift är att analysera hur ett företag inom restaurangbranschen använder
sig av mervärdeskapande faktorer för att differentiera sig.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
6. ”Marthaförbundet – bara för gamla tanter!”
Gör en SWOT-analys på Marthaförbundet och analysera problem och möjligheter.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
7. “Mystery Shopping – Ett verktyg för framtida utveckling av servicebranschen”
Syftet med denna uppsats är att beskriva ”Mystery Shopping” som verktyg, vilket visar vad
konsumenten upplever vid mötet med butiken.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
8. “Det Moderna Lyxvarumärket”
Lyxvarumärket står idag inför nya utmaningar, då tillgängligheten för den här typen av
varumärken ökar till följd av en ökad disponibel inkomst. Det medför att företagen får ett bredare
produktutbud som kan erbjudas till en allt större målgrupp.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
9. ”Här är Generation Y – den som nu tar över efter Generation X”
Så Levi's, Pepsi och Nike är ute. Nu gäller Mudd, Paris Blue och In Vitro. Y-arna är engagerade
och köpstarka, födda på 80- och 90-talen. Beskriv denna generations köpbeteende.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
10. ”Glöm metrosexuell - dags för nya modeord”
Begreppet metrosexuell, som länge har fått vara benämningen på den stilmedvetne mannen är
på väg bort. Uttrycket "metrosexuell" betyder en man med stilkänsla och smak för kultur, som
tycker om att shoppa och se bra ut. En metrosexuell man kan vara hetero-, homo- eller
bisexuell, det spelar inte någon roll. Huvudsaken är att se bra ut, leva ett liv i stil och klass, med
det sociala livet i fokus. Då begreppet metrosexuell snarare tolkas som sexuell läggning än
medvetenhet har man istället infört uttrycket hetero-metro och hoppas att detta ska reda klarhet.
Beskriv denna målgrupps konsumentbeteende.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
11. “Konkurrensanalys i detaljhandeln”
Detaljhandeln är snabbföränderlig och det är viktigt att ha både marknadssituationen och sina
konkurrenter under uppsikt för att förbli konkurrenskraftig. Gör en konkurrensanalys mellan H&M
och Zara.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
12. “Jag vet inte, jag jobbar bara extra? - En studie av extrapersonalen i
servicemötet”
De krav som ställs på service och flexibilitet inom detaljhandeln i förhållande till extra
anställningar, gör det intressant att studera hur servicemötet skall fungera enligt teorin och hur
det fungerar i praktiken. Vilka problem kan man urskilja gällande extra-anställningar i
servicemötet.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
13. “Välkommen in i familjen : värdeskapande genom interaktion”
IKEA är idag världens största möbelhandlare och även om det finns en stor mängd konkurrenter
så finns det inget företag som riktigt matchar IKEA i storlek och internationell utbredning. IKEA
Family är den kundklubb som IKEA använder sig av som ett av sina kommunikationsmedel för
att upprätthålla relationerna med sina intressenter, främst kunderna. IKEA Family är skapt för att
bevara relationen med de befintliga kunderna och skapa mervärde för dessa.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
14. ”Gårdsbutiken – att välja marknadsföringsstrategi”
Hur marknadsför de sig? Vilka är kunderna, och hur har de fått reda på att gårdsbutiken finns?
Hur behåller de kunderna? Hur förhåller de sig mot sina konkurrenter?
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
15. “För att nå dem, förstå dem! - Kommunikation av varumärket till
ungdomssegmentet”
Ungdomar av idag är en mycket kritisk, misstänksam och svårflirtad målgrupp som kräver
mycket bearbetning och förståelse för att nås. För att vinna deras sympati bör man spela på
känslor och låta ärlighet och ödmjukhet prägla kommunikationsbudskapet.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
16. ”Vikten av att sticka ut”
Hur skapar aktörerna inom hemelektronikbranschen lönsamhet och långsiktig
överlevnadsförmåga inom en bransch som karaktäriseras av hård konkurrens och prispress där
inte alla kan vara billigast.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
17. ”Visa din plats”
Visa på den process ett företag kan gå igenom för att hitta sin unika positioneringsstrategi.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
18. "Same, same but different"
- En studie om varför finska företag väljer att anpassa eller standardisera sin marknadsföring.
Peka på tänkbara orsaker till skillnader och likheter i finska konsumentföretags val att anpassa
och/eller standardisera sin marknadsföring på exportmarknaden.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
19. ”Det är insidan som räknas”
Syftet med studien är att beskriva inomhusdesignen i två butikskedjor och därefter jämföra
likheter och skillnader mellan dessa.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
20. ”Marknadsföring av herrmode varumärken”
Syftet med studien är att belysa den finländska herrmodemarknaden samt herrmodeföretags
användning av publicitet.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
21. “What´s the Story?
Storytelling: Hur skapar man en berättelse för att stärka ett varumärke?” (Tiden då en bra
produkt sålde sig själv är över. Forskare är överens om att det ökade utbudet av produkter i
dagens samhälle har medfört att företagens utmaning numera ligger i att differentiera likartade
produkter genom att förvandla dessa till ett koncept eller en livsstil. Värderingar och känslor som
ett visst företag symboliserar har blivit viktiga element i denna differentiering. Varumärken är
numera mer än bara ett namn och en logotyp och människor konsumerar inte längre en produkt
utan ett varumärke och allt vad det står för.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
22. “Marknadsföring av en svårvärderad tjänst: En studie av tjänsten
Homestyling”
Tjänster, vare sig etablerade eller nya, brottas ofta med problemet att vara svårvärderade. Detta
gäller även tjänsten ”homestyling” som är en form av inredningstjänst. Homestylingens syfte är
att ställa i ordning en bostad för att framhäva dess bästa egenskaper inför en försäljning. Detta
kan göras genom estetiska lyft med rekvisita och möblemang.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
23. “Självscanning i dagligvaruhandeln - en konkurrensfördel eller inte?”
Syftet med uppsatsen är att utreda om investeringar i ny teknik i dagligvaruhandeln, vilka ämnar
rationalisera bort kassaprocessen, kan ligga till grund för en bestående konkurrensfördel.
24. “Vår nya matkultur?”
Eftersom trenden mot en ökad konsumtion av färdiglagad mat och snabbmat är relativt ny i vårt
samhälle, finns det begränsat med information och kunskap att tillgå. Ofta hörs det klagomål
över det höga pris som tas ut för dessa färdiglagade maträtter, vilket medför att det också finns
ett intresse att klargöra hur dessa maträtter prissätts, samt utifrån vilka kriterier denna
prissättning sker. Syftet med denna uppgift är att undersöka hur prissättningen av denna typ av
livsmedel sker genom hela distributionskedjan.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
25. ”Visuell kommunikation mot 50+ -marknaden”
Syfte med uppgiften är att belysa hur man kommunicerar visuellt för att attrahera segmentet
50+.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
26. Mun-till-mun-marknadsföring? Gräddfilen förbi mediebruset
Varje dag överöser företag oss människor med budskap genom reklam och annonser. Nya
kanaler så som bloggar, ett ökat utbud av TV-kanaler och ökningen av antalet tidningar har
bidragit till att fler reklambudskap trängs på marknaden. Därför uppfattar vi inte ens en bråkdel
av alla de budskap som cirkulerar runt omkring oss. För företag gäller det därför att hitta nya sätt
att komma igenom kaoset och nå fram sina kunder. Istället för att använda sig av konventionella
marknadsföringsmetoder som annonsering och TV-reklam, har företag börjat försöka få
människor att prata om produkten. Det ligger i människans natur att prata och diskutera olika
samhällsfenomen. Människor pratar om företag, deras tjänster och produkter. Syftet med
uppsatsen är att beskriva hur olika företag uppfattar och arbetar med mun-till-munmarknadsföring.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
27. “Konceptbutiken - Ett Kinderägg i stor skala!”
Vi har insett att det inte finns en tydlig definition av fenomenet konceptbutik. Vi upplever att
innebörden av fenomenet därför anpassas till den egna verksamheten så att det blir vad man vill
att det ska vara. Detta tror vi kan leda till förvirring kring vad en konceptbutik erbjuder och vad
som förväntas av en sådan. Konceptbutiker handlar om att ge kunden något utöver det vanliga,
där upplevelser och aktiviteter står i centrum. Genom de fem sinnena kan man involvera kunden
och ge den en upplevelse. Det optimala för en konceptbutik är att enbart sälja ett varumärke då
dess syfte är att stärka det. Personalen och interiören har visat sig ha en viktig roll när det gäller
att föra ut rätt budskap.
Namn:_______________________________ Namn:_______________________________
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards