Uppgifter om kassaregister enligt 8 kap 5a § alkohollagen (1994

advertisement
Uppgifter
Utveckling Socialtjänsten i Dalsland
om kassaregister enligt 8 kap 5a § alkohollagen
(1994:1738)
Från den 1 juli 2003 gäller:
Den som har tillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten eller
stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap, är skyldig att registrera all försäljning i
kassaregister. Vid varje försäljningstillfälle skall kunden erbjudas kvitto som är framställt av
kassaregistret. Även om kunden inte vill ha något kvitto skall tilståndshavaren ta fram ett kvitto.
Kassaregister skall på ett tillförlitligt sätt visa alla transaktioner som gjorts.
Tillståndshavare/
Sökande
Namn
Orgnr/ persnr
Namn
Serveringsställe
Kassaapparat 1
Fabrikat
Typ
Placering
’
’
Kassaapparat 2
Kassaapparat 3
Kassaapparat 4
Kassaapparat 5
Bilagor
För varje kassaapparat skall bifogas följande:
kassakvitto (kassanota) med följande uppgifter
 Tillståndshavarens namn
 Organisationsnummer
 År, datum, klockslag
 Löpnummer för försäljningen
 Identitet för varje enskild kassaapparat
 Försäljningsbelopp med moms (specificerad moms)
 Varuslag
 Betalningssätt
Z-utslag med löpnummer
X-utslag
kassautslag som visar
 övningsslag och nollinslag

rättelser och krediteringar
Underskrift av sökande
Namnförtydligande
Datum
Underskrift
Ansökan skickas till den kommun där serveringsstället är beläget:
Bengtsfors kommun, Socialförvaltningen, Box 54, 666 22 BENGTSFORS
Dals Eds kommun, Socialförvaltningen, Box 31, 668 21 ED
Färgelanda kommun, 458 80 FÄRGELANDA
Melleruds kommun, Socialkansliet, 464 80 MELLERUD
Åmåls kommun, Vård- och Omsorgsförvaltningen, Box 62, 662 22 ÅMÅL
För ytterligare upplysningar kontakta:
Utveckling Socialtjänsten i Dalsland
464 80 MELLERUD
Yvonne Pettersson mobiltfn 070-386 5700
Tel 0530-181 60 fax 0530-181 62
Download