PowerPoint-presentation

advertisement
Projektperiod
1 feb 2009-30 juli 2010
Projektledning
Uppdragsutbildningen i Säffle Kommun
Syfte
- Att genom kompetensutveckling
stärka de anställda i 14 små
verkstadsföretag i Säffle, Åmål,
Årjäng och Bengtsfors
- Öka samverkan
Bakgrund
Intervjuer i 71 teknik- och
industriföretag i regionen visade att
de minsta verkstadsföretagen satsar
minst på kompetensutveckling
Förstudie
Behov av kompetensutveckling
kartläggs på individnivå i 15 företag
(maj-september 2008)
Företag
Antal
Antal
anställda
företag
Processen
Styrgruppen
•
Kompetenscentrum Stål & Verkstad
•
Innovatum
•
Karlstads universitet
•
IF Metall
•
Årjängs kommun
•
Åmåls kommun
•
Säffle kommun
•
Bengtsfors utvecklings AB
Vad vill ni att projektet leder till på ert företag?
•
•
•
•
•
•
•
Höjd kompetens och att man får utvecklas som person
Bredare kompetens vilket gör företaget mer flexibelt
Att man kan lösa problem mer självständigt
Mer datorvana
Ökad lönsamhet
Personal som stannar
Arbetsrotation
- Inom projektet har vi gjort en ordentlig
inventering av våra kompetensbehov. Nu vet
vi vad vi vill fokusera på att utveckla. För ett
litet företag är det svårt att långsiktigt planera
insatser för kompetensutveckling. Men vi är
medvetna om att vi måste göra det, inte minst
för att kunderna kräver det idag. Där har
projektet gett oss en bra start att arbeta mer
strategiskt. Den ekonomiska stöttning vi får i
projektet gör att vi får resurser att utveckla
hela personalstyrkan. Att kommunen bidrar
med att samordna projektet är jättebra.
Anders Eriksson
VD CS-produktion AB
- Projektet blir en viktig pusselbit nu
när konjunkturen viker. Det är i dessa
tider man ska passa på att
vidareutveckla personalen för att stå
rustad när det vänder. Fokus för oss i
projektet är att genom
kompetensutveckling öka vår
kvalitetssäkerhet. Vi ser också fram
emot erfarenhetsutbyte med övriga
företag inom projektet.
Niclas Nilsson
VD OP Höglunds AB
• Instruktörs- och handledarutbildning
• Ritningsläsning
• Skärande bearbetning
• CNC-programmering
• Svetsteknik och materialkunskap
• Produktionsprocesser och flöden
• Försäljning och marknadsföring
• Produktionsekonomi
• Ledarskap
• Grupputveckling och kommunikation
• Data
…m.m…
…dessutom
• Erfarenhetsutbyte i nätverk
• Studiebesök
• Seminarier
Download