Beräkning av avskrivningar

advertisement
Lektion 13.10.09
Avskrivningar
1(2)
Beräkning av avskrivningar
Avskrivningar - inköpspriset delat på ekonomisk livslängd; det används för
varor som ska vara tillgängliga i mer än ett år och som kommer att ha en
värdeminskning.
Detta tillämpas för maskiner och inventarier som i Balansräkningen ingår i
anläggningstillgångar. Man genomför en periodisering av deras värde så att
man fördelar anskaffningsutgifterna på de år då man planerar att använda de
aktuella maskinerna och inventarierna. Den ekonomiska livslängden är inte
alltid lika stor som den verkliga livslängden.
1) Beräkning av den årliga kostnaden
1) Ladyshopen har köpt en ny kassaapparat för 18000 kronor. Företaget
räknar med att den kan användas i fem år. Hur stor är den årliga
kostnaden?
År
Kassaapparat
Summa kostnader Ingående värde
1
2
3
4
5
2) Årlig kostnaden – Johanssons Optik
Johanssons Optik är ett nystartat företag som har köpt butiksinredning för
80000 kronor och en begagnad utrustning för synundersökning för 50000
kronor. Man räknar med att butiksinredningen inte behöver bytas förrän
om tio år. Däremot räknar företaget med att utrustningen för
synundersökning blir omodern efter fyra år. Hur stor är den årliga
kostnaden för avskrivningar i företaget.
Johanssons Optik
År Butiksinredning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Synundersökning
Summa kostnader
Ingående värde
Lektion 13.10.09
Avskrivningar
2(2)
3) Årlig kostnad – träbolaget
Träbolaget säljer virke och andra byggvaror till både företag och privata kunder.
Företaget äger en bil som anskaffas för 280000 kronor. Avskrivningstiden är sju
år. Träbolaget äger också inventarier för 80000 kronor som skrivs av under 10 år
och maskiner för 150000 kronor som skrivs ut under fem år. Därefter räknar
Träbolaget med att kunna sälja maskinerna för 30000 kronor. Hur stor är
företagets kostnader för avskrivningar?
År
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bil
Inventarier
Maskiner
Summa kostnader
Ingående värde
Download