Prislista 2017

advertisement
Gäller från
2017 01 01
Reviderad
2017 05 02
Laboratoriet för klinisk kemi
Prislista 2017
VOLYMAVTALSKUNDER VG - PRIMÄRVÅRD
System
Analys
P/SDialysvätskaP/SUSLkcP/SSUSUP/SP/SPP/SUP/SP/SP(aB)P(aB)cvBcvBkBkBvBvBP(aB)PUSSP/StUP/SPostfilter
SkBSSUSBenmärgBBCsv-
ALAT
Albumin
Albumin
Albumin/Kreatinin-kvot
Alfa-1-Antitrypsin
Alkalisk fosfatasaktivitet (LAPA)
Alkaliska fosfataser
Alkoholer (Aceton, etanol, metanol, isopropanol)
Alkoholer (Aceton, etanol, metanol, isopropanol)
Allergi, specifikt IgE
Amfetamin (screening) + Centralstimulantia (screen)
Amylas, pankreas
Anti-TPO
APTT
ASAT
Bensodiazepiner (screening)
Bilirubin
Bilirubin konjugerat
Blodgaser
Blodgaser, utökad
Blodgaser
Blodgaser, utökad
Blodgaser
Blodgaser, utökad
Blodgaser
Blodgaser, utökad
Blodgaser, temperaturkorrigerade
BNP
Buprenorfin, (screening)
C3
C4
Calcium
Calcium
Calcium albuminnormerat
Calcium, joniserat
Calcium, joniserat
Calcium, joniserat
Cancerantigen CA 19-9
Cancerantigen CA 125
Cannabismetaboliter (THC) (screening)
CDT
Celler, morfologi
Celler, morfologi, cytokemisk (ingår i Hematologistatus)
Celler, morfologi, mikroskopi
Celler, mikroskop
Pris
6,70
6,75
6,75
53,60
35,76
645,65
6,52
152,27
115,03
131,95
95,09
12,46
41,10
32,33
6,72
46,94
6,78
10,99
110,37
290,40
110,37
286,19
93,62
269,44
206,64
257,57
55,89
201,07
64,75
68,29
68,17
6,73
8,78
1,41
45,96
61,94
61,94
218,72
166,98
48,71
125,98
576,50
0,00
408,58
423,33
Csv-
Celler
System
Analys
SBP/SP/SPP/SSPSBUSSP/SPP/SSP/SP/SDialysvätskakP, PLedvätska-, PleuraCsvtUfPtSP/SUP/SB-
Ceruloplasmin
Ciclosporin
CK
CK MBmassa
CRP (snabbmetod)
CRP
Cystatin C inkl. beräknad njurfunktion
D-Dimer, kvantitativ
Digoxin
Erytrocytprofil (EPK, EVF, HB, MCV, MCH, MCHC, TPK)
Etanol
Fenobarbital
Fenytoin
Ferritin
Fibrinogen
Folat
Follikelstimulerande hormon
Fosfat
Gamma GT
Glukos
Glukos
Glukos
Glukos
Glukos
Glukosbelastning
Haptoglobin
HCG
HCG
HDL-Kolesterol
Hematologistatus inkl. cytokemisk diff
219,80
Pris
89,21
255,55
10,24
94,99
61,28
9,09
102,77
85,15
108,45
32,82
37,24
159,27
134,41
23,55
101,00
20,94
38,73
12,38
7,01
7,16
7,16
38,98
35,67
38,11
267,22
38,88
50,52
29,71
10,53
50,35
(Hb, LPK, TPK, EPK, EVF, MCV, MCH, MCHC, diff)
B-
Hematologistatus (AVC)
50,35
(Hb, LPK, TPK, EPK, EVF, MCV, MCH, MCHC, diff + B-Kvot Neutrofila/Lymfocyter)
BBFFLkcP/SSSSSSP/SB-, BenmärgP/SDialysvätskaPStU-
Hemoglobin
Hemoblobin A1C
Hemoglobin (Hemoccult)
Hemoglobin, humanspecifik
HLA B-27
Homocystein
IgA
IgD
IgE Totalt
IgG
IgM
IL6
Immunofenotyp
Järn
Kalium
Kalium
Kalium
Kalium
16,77
46,32
58,14
78,18
1 292,76
55,19
70,73
209,31
111,92
70,58
71,69
179,26
2 862,98
7,34
6,23
6,23
9,59
11,00
U-
Kappakedjor
System
Analys
SSP/SBDialysvätskaP/StUUP/SBSP/SDialysvätskatUUPtLedvätskaSP(aB)PCsvfPtUP/SAscitesBLedvätskaPerikardievätskaPeritonealvätskaPleuraP/SSSP/StUBBSB-, SDialysvätskaP/StUBPUSSUP/SPkP-
Kappakedjor, fri, Lambdakedjor, fri inkl. kvot
Karbamazepin
Karbonat
Kleinhauer Betkes test
Klorid
Klorid
Klorid
Kokain (screening)
Kolesterol
Kolmonoxidhemoglobin
Kortisol
Kreatinin (inkl. EGFR)
Kreatinin
Kreatinin
Kreatinin (för kontroll av tox.prover)
Kreatininclearence
Kristaller
Kryoglobuliner
Laktat
Laktat
Laktat
Laktosbelastning
Lambdakedjor
LD
Leukocyter (inkl. poly)
Leukocyter (ingår i Hematologistatus)
Leukocyter
Leukocyter (inkl. poly)
Leukocyter (inkl. poly)
Leukocyter (inkl. poly)
Lipidstatus (Kolesterol, Triglycerider, HDL, LDL)
Litium
Luteiniserande hormon
Magnesium
Magnesium
Malaria, snabbtest
Methemoglobin
Metotrexat
Mononukleostest
Natrium
Natrium
Natrium
Neutrofila granulocyter (ingår i Hematologistatus)
NT-proBNP
Opiater (screening)
Orosomukoid
Osmolalitet
Osmolalitet
Paracetamol
PK
PK
102,99
Pris
353,68
94,85
23,47
867,03
7,78
12,33
12,50
53,76
6,69
45,96
42,75
7,33
7,33
8,74
35,83
25,68
263,60
191,82
111,65
55,26
51,95
484,22
115,65
6,70
295,72
16,05
215,56
159,73
159,73
159,73
24,89
34,32
38,76
8,90
13,78
146,41
82,25
328,24
108,52
6,32
6,32
11,46
1,48
130,65
47,37
38,01
161,90
161,90
57,80
26,41
26,41
S-
Procalcitonin
System
Analys
P/SP/SP/SP/S-
Profil 1 (Na, K, Kreatinin, EGFR)
Profil 2 (Ca, Albumin, Ca Albuminnormerat)
Profil 3 (Bilirubin, ALP, ALAT)
Profil 4 (Na, K, Kreatinin, EGFR, Urea, Albumin, Ca,
412,28
Pris
19,88
14,89
20,00
61,56
Ca Albuminnormerat, Bilirubin, ALP, ALAT)
SSAscites-, Ledvätska-, PleuraP/SCsvtUSUP
PSBBUSCsvBkBBSvalgsekretPtP/SP/SBSSP/SSP/SfP/fSBP/SP/SP/SP/SDialysvätskatUU-
Progesteron
Prolaktin
Protein
Protein
Protein
Protein
Protein-elektrofores
Protein-elektrofores
PSA
PSA-kvot (PSA, PSA fritt, PSA kvot)
PTH
Retikulocyter, automation inkl CHr
Retikulocyter, mikroskop
Sediment (Sediment + Testremsa)
SHBG
Spektrofotometri (Csv-absorbans415)
SR
SR
Standardbikarbonat
Strep A
Svett-test
T3, fritt
T4, fritt
Takrolimus
Teofyllin
Testosteron
Tobramycin
TRAK
Transferrin inkl. beräknad TIBC
Triglycerider
Trombocyter (ingår i Erytrocytprofil m.m.)
Troponin I
TSH
Urat
Urea
Urea
Urea
Testremsa
46,58
35,22
11,37
14,79
13,65
16,08
397,32
377,72
34,11
87,21
38,04
76,34
136,07
318,06
60,25
525,54
16,64
16,64
18,16
119,93
562,35
19,07
17,80
261,01
169,88
30,69
55,82
197,44
12,31
6,26
16,05
37,99
17,68
7,80
6,79
4,07
8,79
72,46
(protein, glukos, erytrocyter, leukocyter, acetoacetat, nitrit, pH)
SP/SP/SSS-
Valproat
Vancomycin
Vitamin B12
Vitamin D
Östradiol
111,70
72,68
20,36
78,69
45,31
Övriga tjänster
PtPtPtPtBenmärg-
AKUT-prover
Provtagning, kapillär på avd
Provtagning, kapillär på lab
Provtagning, venös på avd
Provtagning, venös på lab
Utstryk
161,01
81,22
129,10
66,00
455,77
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards