Patientens prover

advertisement
• Ibland även Heparininfusion i artärnålen
• Många andra läkemedel går samtidigt i centrala infarter - kan
påverka laboratoriesvar
• Näringslösning med aminosyror, fett, kolhydrater och
elektrolyter
 Påverkar hjärtat
pumpkraft
 Påverkar blodkärlens
motstånd och
blodtrycket
 Dobutamin
 Trombocyt-aggregations
-hämning efter flera
dagars infusion
• Citrat tillförs blodet som dialyseras
• Innan blodet kommer tillbaka till patienten tillsätts calcium
• Korrelation i plasma mellan citrat-nivå och kvoten total
calcium/joniserat calcium (r=0,85, p<0,001)
• Vid mätning av total Calcium mäts även det citratbundna.
• Om total Calcium stiger till höga nivåer utan att joniserat
Calcium stiger motsvarande har sannolikt citrat ackumulerats.
• Man brukar säga att kvoten total-Ca (=P-Ca)/joniserat Ca inte
ska överstiga 2,5
• Steady-state citrat nivåer 853±821 micromol/L (range 1373825 mikromol/L)
• I citratrör 0,129 mol/L
• Koagulationsprover?
• Plasma?
• Helblod?
• Har citrat någon ”egen effekt” på koagulationen förutom att
sänka calciumnivåer?
• Hej ! Jag ringer från St
Görans sjukhus, kem
lab…
• Prover, som är beställda
är PK(INR), APTT,
fibrinogen och
antitrombin……
• Fettdroppar i blodet….
• Kan man göra något?
• Patienten var en 60-årig
man
• Blodförgiftning
• Pneumococker
• Intensivvård
•
•
•
•
PK(INR) 1,8
APTT 31
Fibrinogen 7,8
Antitrombin 0,40
•
•
•
•
Ref <1.2
Ref 28-40 sek
Ref 2-4,2 g/L
Ref 0,85-1,25 kE/L
•
•
•
•
11 liters blödning
Njursvikt - dialys
Leverpåverkan
Respirator
Patientens prover
Referensvärden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TPK 67
APTT 36
PK(INR) 1,4
Bilirubin 773
Myoglobin 864
Triglycerider -mycket
ikteriskt prov
145-348 109 /L
28-40 s
<1,2
<26 mikromol/L
<75 mikrog/L
0,45-2,6 mmol/L
PNH : Paroxysmal Noctural Hemoglobinuri
•
•
•
•
Graviditetsvecka 30
Huvudvärk
Svullnadskänsla
Flimmer för ögonen
• Blodtrycksstegring
• Proteinuri
• Preeklampsi
(havandeskapsförgiftning)
• Sectio (kejsarsnitt)
• 300 ml blödning vid
operationen
•
•
•
•
•
Barnet mådde bra
….men inte mamman
Höga leverenzymer
Lågt Hb, lågt TPK
Påverkade
koagulationsprover
• Förflyttades till ett
större sjukhus
•
•
•
•
•
Fortsatt försämring…..
Njursvikt
Andningspåverkan
Stigande leverenzymer
Förflyttades till
högspecialiserad vård
• Vena porta trombos?
• Heparin
• Nästa dag var patienten
ännu sämre….
• Blödningar
• Medvetslös
• Cirkulatorisk påverkan
• PK(INR) mer än 8
Analys
Svar från kem lab
Bilirubin, ASAT, ALP, Zink, LD
Hemolys, Lipemiskt prov
P-GT
Hemolys. Missvisande resultat pga
ikteriskt prov
Triglycerid
Missvisande resultat pga ikteriskt
prov
Kreatinin
Går inte att analysera
Fibrinogen
Obedömbart prov. Nytt prov
rekommenderas
• Akutlarm för att söka
leverdonator…..
• Nästa dag
levertransplanterades
patienten….
• HELLP syndrom (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low
Platelets)
Schistocyter : Fragmenterade Erytrocyter
• 14 dagar intensivvård
• Skrev ut till hemmet
efter 1 månad
• Mår bra efteråt
Läkartidningen
2011 Jan 19-26;108(3):92-5
Ågren A, Stål P, Agvald-Öhman C, Eleborg L. Nowak G. Aine G
• Hemolys, Ikterus och Lipemi,
som medför att man inte
kan analysera och få
tillförlitliga provsvar medför
stora problem för den
kliniska läkaren.
• Ring gärna och berätta, när
ni har problem på kem lab.
• Sjuksköterskorna/läkarna på
avdelningen tror ofta att det
är ett provtagningsfel, fastän
felet ofta är att patienten är
försämrad.
Tack!
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards