Citra-HF-Pre - Nordic Medcom

advertisement
Citra-HF-Pre
Predilutionsvätska med citrat för regional antikoagulation
Citra-HF-Pre
Citra-HF-Pre ersätter både
substitutionsvätska och
antikoagulantia.
Citra-HF-Pre används som
predilution.
Citra-HF-Pre är en CE-märkt
produkt som levereras i 5 l påsar.
Fördelar
Säkert och lättarbetat protokoll
ger enkel hantering.
Citrat och alla elektrolyter i en
5 liters påse.
Mindre blödningskomplikationer.
Ingen systemisk antikoagulation.
Förlängd filteröverlevnad.
Citrat som antikoagulantia ger högre
clearance än heparin samt mindre
klotting i filter och slangar.
(Hofbauer, Kidney Int 1999;56:1578-1583.)
Användning
Citra-HF-Pre kan användas på alla
CRRT-maskiner på marknaden.
Kalcium tillförs perifert till patienten.
Sammansättning av Citra-HF-Pre i mmol/l:
Na+
139,9
Cl-
104,0
K
3,0
Glukos
5,0
Mg++
0,5
Citrat---
13,3
+
Beställningsinformation
Beställningskod
Produkt­
namn
REMS0250FLL Citra-HF-Pre
Förpackningsstorlek
2 x 5 liter
www.nordicmedcom.se
Citra-HF-Pre
Predilutionsvätska med citrat för regional antikoagulation
Före start av CRRT, kontrollera joniserad kalciumnivå på patienten.
Protokollet skall användas i kombination med
Ca-glubionat (0,225 mmol/ml)
Blodprovs resultat
iCa 0,8-0,9
mmol/l
Blodflöde
Substitutionspump
(Citra HF-Pre)
iCa 0,9-1,0
mmol/l
iCa 1,0-1,1
mmol/l
iCa 1,1-1,2
mmol/l
Kalciumpump
ml/min
ml/h
ml/h
ml/h
ml/h
ml/h
140
1 900
15,0
11,0
9,5
7,5
160
2 100
16,5
12,5
10,5
8,5
180
2 400
18,0
14,0
12,0
10,0
200
2 700
20,0
16,0
13,5
11,0
220
3 000
22,0
18,0
15,0
12,0
240
3 200
23,5
19,5
16,0
12,5
260
3 500
25,5
21,5
17,5
13,5
280
3 800
300
4 000
Dos baserad på labbresultat
Baserat på blodflödet väljs en hastighet på substitutionspumpen.
Blodprovets resultat styr sedan vilken hastighet kalciumpumpen skall ha.
Nordic Medcom är ett svenskt företag som levererar NxStage Hem-HD system, dialysprodukter för
kronisk och akut dialys samt kärlkatetrar till sjukhus i Norden och Baltikum. Vi har en väl utbyggd organisation för marknadsföring, kundsupport, teknisk service och snabba direktleveranser – till våra kunder.
Nordic Medcom AB, Box 491, 503 13 Borås.
Telefon: 033-22 88 58. Fax: 033-22 88 59.
E-post: [email protected]
www.nordicmedcom.se
www.bana1.se – MEC-0335 – 2011-12
Protokollet skall följas exakt.
Citratnivån är 4 mmol/l om protokollet följs.
Download