Appar och sociala medier som stöd i egenvården

Appar och sociala medier som stöd i
egenvården
Bakgrund
• Agneta Toresson.
• Webbprogrammerare.
• Diabetes 1973, 3 år gammal.
• Läkarbesök sommaren 2010 → varför var jag
inte expert på mitt blodsocker?
• Första versionen av Dosemem klar januari
2011.
Utmaningar i egenbehandlingen

Acceptera sin sjukdom.

Hitta balans mellan egenvård och bara få vara.


n
o
i
t
a
Motivation att
testa
blodsocker.
v
i
t
o
M
Förstå hur mycket insulin kroppen behöver i varje
stund.

Fatta medvetna doseringsbeslut istället för att höfta.

Rädsla för låga blodsocker.

Insulinb
ehov
Rädsla för komplikationer.

Långsam feedback.

Känna att man kan påverka.
Mobilen som egenvårdsstöd


Följer mig.
Kopplar upp mig mot andra system och
människor.

Kraftfulla, intelligenta beslutsstöd.

Stor minneskapacitet.
Förstå sitt insulinbehov, insulinkänslighet

Maten (mängd, innehåll).

Blodsockernivå.

Tid på dygnet.

Träning tidigare på dagen, dagen innan, efteråt.

Menstruationscykeln.

Stress, oro, nedstämdhet.

Alkohol.

Förändrad basdos.

Infektion i kroppen.

Värme, kyla.

Sömn.
Många beslut att fatta varje dag
Basdos morgon?
Måltidsdos frukost?
Köra bil, är jag
låg/hög? testa bs efter frukost?
Mellanmål? Lunchdos?
Är
jag låg/hög: testa bs efter lunch?
Mellanmål?
Mellanmålsdos?
När skall jag äta middag? Vad skall jag äta?
Middagsdos? Skall jag motionera efteråt?
Innan motion: när tog jag
senast insulin? Köra bil, hur ligger bs? Behöver jag äta innan motion?
Hur ligger bs? Hur ligger bs?
Skall jag äta något? Hur skall
jag få i mig tillräckligt med kh innan natt? Har jag fått i mig tillräckligt
med kolhydrater innan natt? Basdos natt, behöver jag förändra?
Skall
jag sätta klockan för att kolla bs?
• Ca 6 - 30 beslut per dag!
Dosemem, dagbok och minnesstöd
Vi är fantastiska på att mönstermatcha

Sushi till lunch:
–
1a gången: innan 7 mmol/l → 5 ie → efteråt 13
mmol/l.
–
2a gången: innan 8 mmol/l → 6.5 ie → efteråt 9
mmol/l
–
3e gången: innan 6 mmol/l → 6.5 ie → efteråt 5
mmol/l
–
4 gången: innan 9 mmol/l, stressad → 7.5 ie →
efteråt 10 mmol/l
Logga för att lära

Pappersdagbokens fördelar.

Life logging, Quantified self Moodpanda,
Daytum, Runkeeper, Moves, Avarage sleep

Följer oss.

Kopplar upp oss mot andra.

Ökad medvetenhet.

Mycket att hålla i huvudet – inte för
mobilen!
Fler appar
•
mySugr
•
Glucosebuddy
•
Diabetesdiary
•
Kolhydratskollen
•
Insulincalc
•
OnTrack
•
Livsmedelsdatabasen
Motivation, gemenskap, feedback



Motivation: belöningar av olika slag
motiverar till fortsatt användning
(gamification) Striiv's MyLand, Mindbloom,
Fitbit.
Motivation, inspiration, gemenskap
(sociala medier): facebook, twitter, diabit.
Snabbare feedback-loop: crowd
sourcing, sociala medier: twitter,
Moodpanda, facebook, Diabit.
Facebook
•
Diabetes Frågehörna
•
Diabetes tjejer
•
Bolla diabetestankar :)
•
Föräldrar till barn med diabetes typ1
•
Diabetes
Empowerment
•
Känna sig stark.
•
Känna att man kan påverka sin situation.
•
Vilja ta ansvar.
•
Hela jag är viktig!
•
Jag blir problemlösare (tillsammans med min
läkare och sjuksköterska).
•
Jag sätter upp mål (tillsammans med min
läkare och sjuksköterska).
?
Kontakt
Agneta Toresson
www.dosemem.se
[email protected]
Mobil. 0702 - 44 12 91