Uppdragsersättning hel- och halvdagsersättning efter SVERAKs

Uppdragsersättning
hel- och halvdagsersättning
efter SVERAKs styrelsebeslut
Skannad kopia eller original skickas till SVERAKs kansli
f v b till SVERAKs ordförande/ekonom för attest
Namn
Avdelning/ funktion
Styrelse
PR
Annan:
Ärende
Datum utresa
Resväg
Datum hemresa
Summa
Konto
Heldagsersättning
Beslutsdatum:
1 500 kr före skatt
6411
Halvdagsersättning
Beslutsdatum:
750 kr före skatt
6412
Resekostnader
Ersättning för resa med egen bil (fn 18:50/mil)
7331
Antal km:
Resekostnader tåg, buss, taxi, flyg, båt eller annat,
Kvitto ska bifogas
7333
Kvitto ska bifogas
7332
Utlägg för mat och/eller kaffe
Kvitto ska bifogas
6070
Eventuella övriga utlägg
Kvitto ska bifogas
Eventuella övriga utlägg
Kvitto ska bifogas
Eventuella övriga utlägg
Kvitto ska bifogas
Eventuella övriga utlägg
Kvitto ska bifogas
Ange vilket :
Parkering / trängselskatt
Övriga utlägg/ersättningar
OBS! SVERAKs ekonomiska rutiner gäller.
Registreringsunderlag ska vara insänt till kansliet
för att utbetalning ska ske.
 SVERAK blnr 6003 ver.2017-02 www.sverak.se
Saldo utbetalas:
PG
TOTAL SUMMA
ERHÅLLET FÖRSKOTT
bank – ange bankens namn
-
konto nr:
Eventuell övrig notering
Datum
Namnteckning
Datum
Attest SVERAKs ordförande eller förbundsekonom
1611