Evolution - Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

advertisement
Bacteria
Archaea
Eukarya
djur
svampar
ögondjur
brunalger m fl
gröna växter och
rödalger
Evolution
Komplettering till Bi-lagan nr 2
2016, månadsuppslaget för juni
Arkéer, bakterier och eukaryoter
Organismvärlden delas in i tre domäner: arkéer, bakterier och eukaryoter. Släktträdet ovan
visar översiktligt några av organismgrupperna. Här fokuserar vi på den lilla kvisten i släkt­trädet
som utgörs av djuren, närmare bestämt kräldjur, fåglar och däggdjur.
Progression
Att sortera och gruppera finns med i det centrala innehållet för hela grundskolan och man kan
se en progression i följande skrivningar:
Åk 1-3 Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt
namn på några vanligt förekommande arter.
Åk 4-6 Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
Åk 7-9 Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
För yngre elever
För yngre elever handlar det om att identifiera olika arter och lära sig lite om var och hur de lever. Titta på likheter och skillnader inom de olika grupperna som visas på septemberuppslaget.
Katter och hundar kan till exempel se ut på många olika sätt. De kan ha lång eller kort päls
och varierande färger, men det är ändå inte svårt att känna igen att det är en katt eller hund. En
del elever har kanske en katt eller hund som husdjur eller känner någon som har. Fotografera
några katter och hundar och jämför likheter och skillnader. Diskutera med eleverna vilka gemensamma kännetecken och vilka skillnader som finns för katter respektive hundar.
Mycket är lika hos hundar och katter eftersom de hör till rovdjuren. Men det finns bland annat
stora skillnader i beteende, som till exempel:
Katter är inte flock­djur som hundar och det gör att de i många avseenden uppträder på
annat sätt än hundar.
Katter klättrar i träd och har klor som ger ett bra fäste och som också kan dras in. Hundens klor fungerar inte på samma sätt.
När en hund viftar på svansen visar den att den är glad, men om en katt gör det är den
upprörd och arg.
Katter och hundar hör till gruppen rovdjur. Vad kännetecknar ett rovdjur?
Tänderna: Hörntänderna är vanligen förlängda och spetsiga. Även andra skillnader finns.
Nyckelben saknas eller är mycket litet.
Tarmen är relativt kort jämfört med växtätare.
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik 2016 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges
www.bioresurs.uu.se
För äldre elever
Diskutera anpassningar och evolution. Några exempel på diskussionsfrågor med utgångspunkt
i nedanstående släktträd finns nedan.
Hur kommer det sig att man nu räknar fåglarna till en grupp av dinosaurier?
Läs mer om dinosaurier i Bi-lagan nr 3 2011. Se även Info om djur på Lunds universitets
hemsida.
I släktträdet nedan finns en utvecklingslinje markerad med ett frågetecken. Det är en mycket
speciell och ursprunglig däggdjursgrupp. Vilka djur hör till denna linje? Vad skiljer dem från
övriga däggdjursgrupper? Vilka gemensamma egenskaper har däggdjuren?
Till kloakdjuren hör näbbdjuret och familjen myrpiggsvin. De lägger ägg och har inga
bröstvårtor. Mamman utsöndrar mjölk som ungarna suger i sig från hennes päls.
Däggdjuren kännetecknas bland annat av att de har päls och svettkörtlar. Honan har
omvandlade svettkörtlar som bildar mjölk till ungarna.
Vilka egenskaper har pungdjuren som skiljer dem från högre däggdjur, moderkaksdjur?
Hos pungdjuren föds ungarna mycket outvecklade och utvecklas i en pung.
Vilka ordningar och vilka arter är närmast släkt med människan?
Ordningar: gnagare och hardjur.
Arter: Närmast släkt är de båda schimpansarterna, därnäst gorilla och därefter orangutang och slutligen gibbon.
Valarna hör till samma ordning som partåiga hovdjur. Diskutera anpassaningarna till vattenliv
med utgångs­punkt i bilden (Wikimedeia Commons) på ett skelett från bardval.
Jättepandan hör till björnarna. Hur kommer det sig att jättepandan är vegetarian och inte
tycker om kött?
Läs på sidan 4 i DNA to Darwin om jättepandan och smakreceptioner.
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik 2016 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges
www.bioresurs.uu.se
Månadsuppslaget för september visar leksaksdjur som sorterats i grupper efter
systematisk tillhörighet. Organismer placeras in i ett hierarktiskt system enligt
följande: art–släkte–familj–ordning –klass–fylum (stam, division)–rike–domän.
Ordningar
Pungdjur (Marsupialia)
Elefantdjur (Proboscidea)
Gnagare (Rodentia)
Hardjur (Lagomorpha)
Primater
Rovdjur (Carnivora)
Cetartiodactyla (partåiga hovdjur och valar)
Fjällbärande kräldjur, fjällreptiler (Squamata)
Krokodildjur (Crocodilia)
Ödlehöftade dinosaurier, inklusive fåglar (Saurischia)
Däggdjur
Reptiler
?
Däggdjur
Släktträdet visar översiktligt hur organismerna som visas i kalenderuppsalaget för
september är släkt. Streckade linjer visar på grupper som inte tas upp i kalendern.
Släktträdet har inte någon tidsskala. Det följer strukturen i Campbell et.al. Biology. A
Global Approach. 10:e upplagan. Pearson Education Ltd 2015.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards