TraumaCad Användarhandbok

advertisement
MK2U00557_D_TC_2.4_UserManual_SV
TraumaCad Användarhandbok
Innehåll
Innehåll ......................................................................................................... 2
Support- och kontaktinformation ...................................................................... 7
Viktig information .................................................................................................. 7
Om denna handbok ......................................................................................... 10
Målgrupp ........................................................................................................ 11
Komma igång med TraumaCad ........................................................................ 12
Vad är TraumaCad? ...........................................................................................12
Arbetsflöde i TraumaCad ...................................................................................13
Lägena Klient/Server, Självständigt och TraumaCad Web ..................................14
Systemkrav .......................................................................................................16
Starta TraumaCad .............................................................................................17
Snabbgenomgång av TraumaCad användargränssnitt ........................................18
Menylisten ........................................................................................................... 19
Verktygsfält.......................................................................................................... 26
Högerklickmenyer i TraumaCad .......................................................................... 27
Pekskärmgränssnittet .......................................................................................... 28
Gruppera föremål ................................................................................................ 31
Inställningar i TraumaCad..................................................................................32
Hantera bilder ................................................................................................. 33
Ladda ner bilder från PACS ................................................................................34
Söka efter en patient ........................................................................................... 34
Importera bilder................................................................................................35
Skapa bildminnen .............................................................................................37
Quentry Patientmappar ....................................................................................37
Logga in på Quentry ............................................................................................ 38
Välj patientmappar .............................................................................................. 39
Lokala fall ............................................................................................................. 40
Välja patientbilder ............................................................................................42
Flera vyer ..........................................................................................................44
Definiera en bild ...............................................................................................45
Ange bildens orientering och kroppssida ............................................................ 45
Kalibrera bilden ................................................................................................... 46
Manuell indikation av markör i bilden ................................................................ 48
2
Innehåll
Använda förstoring .............................................................................................. 49
VoyantMark – Kalibreringskula ........................................................................... 51
KingMark ............................................................................................................. 52
Planering av kirurgi ......................................................................................... 57
Procedurer ........................................................................................................58
Använda mallar .................................................................................................59
Välja implantat .................................................................................................... 60
Positionera en mall .............................................................................................. 62
Ange implantategenskaper ................................................................................. 63
Skapa satser och favoritlistor .............................................................................. 65
Traumaprocedurer ............................................................................................67
Ange anatomiskt område .................................................................................... 68
Arbeta med benfragment .................................................................................... 69
Mallfunktioner för särskilda traumafall............................................................... 72
3D Suite (Tillval) ................................................................................................77
Öppna en 3D-bild................................................................................................. 78
Lägga till en 3D-mall ............................................................................................ 82
Mäta anatomin ............................................................................................... 85
Grundläggande verktyg .....................................................................................85
Linjalverktyg ........................................................................................................ 86
Cirkelverktyget .................................................................................................... 86
Vinkelverktyget .................................................................................................... 87
Verktyg för vinkel för avståndslinje ..................................................................... 87
Linjeverktyget ...................................................................................................... 88
Verktyg för frihandslinje ...................................................................................... 88
Pilverktyget .......................................................................................................... 89
Textannotering .................................................................................................... 89
Höftmätningar ..................................................................................................90
Auto-höft ............................................................................................................. 91
Analys av höftdeformitet..................................................................................... 95
Pre-operativt höftresultat ................................................................................... 99
Post-operativt höftresultat ................................................................................ 101
Verktyg för benlängdsskillnad ........................................................................... 102
Acetabulärt index .............................................................................................. 103
VCA Lequesnes vinkel ........................................................................................ 104
Skålversion och LLD-analys ................................................................................ 105
Rotationscentrum .............................................................................................. 106
Stamversion ....................................................................................................... 107
3
TraumaCad Användarhandbok
Knämätningar ................................................................................................. 109
Verktyg för knäresektion ................................................................................... 109
Analys av extremitetssymmetri ......................................................................... 114
Knäresultat ........................................................................................................ 115
Mittlinjeverktyget .............................................................................................. 118
Enkel linje .......................................................................................................... 119
Hög tibial osteotomi .......................................................................................... 120
Ledlinje .............................................................................................................. 121
Pediatriska mätningar ..................................................................................... 122
Analys av höftdeformitet................................................................................... 123
Analys av extremitetssymmetri ......................................................................... 126
Acetabulärt index .............................................................................................. 126
Reimer’s Index ................................................................................................... 127
VCA Lequesnes vinkel ........................................................................................ 128
Halsskaftvinkel ................................................................................................... 129
Huvudskaftglidvinkel ......................................................................................... 130
Artikulo-trokantärt avstånd ............................................................................... 131
Epifysärt index ................................................................................................... 132
Tibiofemoral vinkel ............................................................................................ 133
Metafysär-diafysär vinkel .................................................................................. 134
Deformitetsmätningar..................................................................................... 135
Analys av extremitetssymmetri ......................................................................... 135
Taylor spatial Frame .......................................................................................... 148
Traumamätningar ........................................................................................... 154
Analys av extremitetssymmetri ......................................................................... 154
Diafysär frakturvinkel ........................................................................................ 155
Metafysär frakturvinkel ..................................................................................... 156
Mittlinjeverktyget .............................................................................................. 157
Enkel linje .......................................................................................................... 157
Ledlinje .............................................................................................................. 157
Takbåge ............................................................................................................. 158
Ryggradsmätningar ......................................................................................... 159
Cobb-vinkel ........................................................................................................ 160
Dubbel Cobb-vinkel ........................................................................................... 161
Trippel Cobb-vinkel............................................................................................ 161
Märkning av ryggkotor ...................................................................................... 162
Nyckelbensvinkel ............................................................................................... 164
Koronal balans ................................................................................................... 165
Sagittal balans.................................................................................................... 166
4
Innehåll
Lumbar lordosvinkel .......................................................................................... 167
Vinkel för bäckenradie....................................................................................... 168
Sakral snedhet ................................................................................................... 170
Vinkel för ryggradsglidning ................................................................................ 171
Spondylolistes .................................................................................................... 172
T1 vridningsvinkel .............................................................................................. 174
Thorakal kyfosvinkel .......................................................................................... 175
Förskjutning av thorakal stam ........................................................................... 176
Fot och vrist Mätningar ................................................................................... 177
Guiden för fotosteotomier ................................................................................ 177
Hallux valgus-vinkel ........................................................................................... 182
Hallux valgus interfalangeus-vinkel ................................................................... 183
Intermetatarsal vinkel ....................................................................................... 184
DMAA Distal metatarsal artikulär vinkel ........................................................... 185
PMAA Proximal metatarsal artikulär vinkel....................................................... 186
Talusvinkel ......................................................................................................... 187
Mätning av övre extremiteter ......................................................................... 188
Mittlinjeverktyget .............................................................................................. 188
Enkel linje .......................................................................................................... 188
Ledlinje .............................................................................................................. 188
CORA-verktyg.................................................................................................. 189
Mittlinjeverktyget .............................................................................................. 189
Ledlinje .............................................................................................................. 189
Tillväxtberäkning ............................................................................................ 191
3D-verktyg ...................................................................................................... 196
3D-vinkel ............................................................................................................ 196
Skapa rapporter ............................................................................................ 200
Skapa rapporter .............................................................................................. 200
Installera TraumaCad .................................................................................... 204
Så här installerar du TraumaCad...................................................................... 205
Installera via internet ...................................................................................... 208
Självständigt läge .......................................................................................... 209
Ställa in PACS-konfiguration (valfritt) .............................................................. 210
Hantering av implantatmallar ........................................................................ 211
Importera implantatmallar .............................................................................. 212
Mallhanteraren ............................................................................................... 213
5
TraumaCad Användarhandbok
Andra funktioner i mallhanteraren .................................................................. 215
Söka efter mallar ............................................................................................... 215
Ta bort valda mallar........................................................................................... 215
Ändra mapp för mallar ...................................................................................... 216
Index ............................................................................................................. 217
6
Support- och kontaktinformation
Support- och kontaktinformation
Om du behöver hjälp med att använda TraumaCad kan du kontakta vår tekniska
support. Teknisk support finns tillgänglig via live chat, e-post och telefon.
Gå till www.voyanthealth.com och välj Service  Support för mer information
eller prata med supporten online på http://www.voyanthealth.com/chat.html
(under normala kontorstider).
Under din supportsession kan du tillfrågas om olika uppgifter om din kopia av
TraumaCad. I Hjälp menyn hittar du programvaruversionen och kontaktinformation
till supporten.
För en papperskopia av användarhandboken, kontakta supporten via e-post
på [email protected]
Viktig information
Copyright och varumärkesinformation
Allt innehåll i dessa dokument omfattas av Copyright 2014 Voyant Health Ltd.
Alla rättigheter förbehållna. Alla varumärken, logotyper och servicemärken som visas i detta dokument
tillhör Voyant Health Ltd eller tredje part. Användare har inte tillstånd att använda dessa varumärken,
logotyper eller servicemärken utan tidigare skriftligt tillstånd från Voyant Health Ltd eller eventuella
tredje parter som äger dessa.
Begränsad licens
Voyant Health Ltd ger härmed licens att ta del av dessa dokument endast för icke kommersiell
användning inom din organisation under förutsättning att du inte ändrar innehållet i dokumenten och
att eventuella kopior som skapas omfattas av samma copyright och annan ägandeinformation som
anges häri. Informationen i dessa dokument är endast tillåten för användare som tillhandahåller
information som stödjer Voyant Health Ltds produkter. Ingen annan användning av informationen häri
är tillåten.
Inget häri ska tolkas direkt, indirekt eller på annat sätt som överföring av någon licens eller rättighet
under något patent eller varumärke som tillhör Voyant Health Ltd eller annan tredje part. Förutom det
som uttryckligen anges ovan ska ingenting häri tolkas som överföring av någon licens eller rättighet till
copyright som tillhör Voyant Health Ltd eller tredje part.
TraumaCad Användarhandbok
Ansvarsbegränsning
Informationen som anges i dessa dokument tillhandahålls "som den är" och utan någon som helst
garanti, vare sig direkt eller indirekt, inklusive, utan begränsningar, garantier gällande säljbarhet,
lämplighet för ett visst ändamål eller skydd mot brott. Voyant Health Ltd har ansträngt sig att inkludera
uppdaterad och korrekt information på denna hemsida och uppdaterar regelbundet informationen
utan förvarning. Voyant Health Ltd lämnar dock inga garantier för att denna information är korrekt
eller fullständig och Voyant Health Ltd avsäger sig allt ansvar för fel och utelämnanden i innehållet
i denna dokumentation. Din användning av dessa dokument sker på EGEN RISK. Under inga
omständigheter och under inga juridiska teorier ska Voyant Health Ltd hållas ansvarigt gentemot dig
eller annan person för någon direkt, indirekt, särskild, slumpmässig, exemplarisk, eller konsekventiell
skada som sker som resultat av din tillgång till, eller din användning av, dessa dokument.
Produktinformation kan ändras när som helst utan förvarning. Ändringar, om några, kommer att
införlivas i nya upplagor av publikationerna som ingår i denna dokumentation. Voyant Health Ltd
förbehåller sig rätten att utföra förbättringar och/eller ändringar på produkterna och/eller de program
som beskrivs i de publikationer och information i denna dokumentation när som helst utan förvarning.
Beskrivning av produkter eller tjänster som inte tillhör Voyant Health Ltd görs endast
i informationssyfte och utgör varken marknadsföring eller rekommendation av sådana produkter
eller tjänster.
Tredje parts information
Dessa dokument kan innehålla information som tillhör andra parter än Voyant Health Ltd. Sådan
information tillhandahålls endast för att underlätta för dig och för att användas som referens.
Sådan information står inte under Voyant Health Ltds kontroll och Voyant Health Ltd bär inte ansvar
för innehållet i någon sådan form av information. Inkludering av sådan information inbegriper ingen
koppling med dess operatörer eller någon marknadsföring av nämnda tredje parter av Voyant Health Ltd.
Friskrivningsklausul
Programvaran är avsedd som beslutstöd för personer som har genomgått lämplig medicinsk utbildning
och ska inte användas som enda grund för kliniska beslut gällande patienters diagnos, behandling eller
hantering. All information som tas emot från programmet i form av utdata ska utvärderas kliniskt för
hur trovärdig och sannolik den är innan behandling av patienten påbörjas. Alla avvikelser från
användningen av medicinsk information från programmet, förutom originalutformningen eller dess
avsedda användning rekommenderas inte och anses utgöra missbruk av programvaran. För mer
information, se publicerade studier.
Artikelnummer: MK2U00557_D_TC_2.4_UserManual_SV
0344
Denna produkt uppfyller kraven i direktivet 93/42/EEC gällande medicinteknisk utrustning.
8
Support- och kontaktinformation
Adress till auktoriserad representant:
CEpartner4U B.V.
Esdoornlaan 13
3951 DB Maarn
Nederländerna
Tel:
+31.343.442.524
Fax:
+31.343.442.162
Tillverkarens adress:
Voyant Health Ltd.
35 Efal Street
Petach-Tikva, Israel 4951132
Tel:
+972-3-929-0929
Fax:
+972-3-923-6413
www.voyanthealth.com
9
TraumaCad Användarhandbok
Om denna handbok
Denna handbok är avsedd för kirurger som ska utföra pre-operativ planering
och bedömning inför ortopedisk kirurgi.
Denna handbok innehåller följande kapitel:
• Kapitel 1, Komma igång med TraumaCad, sidan 12, beskriver syftet med
TraumaCad, dess systemkrav, installation, igångsättning samt innehåller en
snabbgenomgång av gränssnittet.
• Kapitel 2, Hantera bilder, sidan 33, beskriver hur du använder TraumaCad för att
öppna önskade bilder, ange anatomisk orientering och hur man kalibrerar bilderna.
• Kapitel 3, Planering av kirurgi, sidan 57, beskriver hur du använder TraumaCad för
pre-operative bedömning och planering för olika ortopediska ingrepp.
• Kapitel 4, Mäta anatomin, sidan 85, beskriver de olika verktygen i TraumaCad och
hur dessa används för att mäta anatomin i bilderna. Detta kapitel beskriver även hur
du utför anatomiska mätningar och jämför dessa mot standardmått samt hur du
simulerar korrigerande ingrepp för extremitetssymmetri.
• Kapitel 5, Skapa rapporter, sidan 200, beskriver hur du skapar och skriver
ut en rapport.
• Bilaga A, Installera TraumaCad, sidan 204, beskriver hur man installerar TraumaCad
för självständig användning.
• Bilaga B, Självständigt läge, sidan 209, beskriver olika procedurer som kan krävas
vid självständig användning.
• Bilaga C, Hantering av implantatmallar, sidan 211, beskriver hur man importerar
och hanterar implantatmallar i TraumaCad.
10
Målgrupp
Målgrupp
Denna handbok är avsedd för kirurger och annan vårdpersonal som ska utföra
pre-operativ kirurgisk planering och bedömning av röntgenbilder.
TraumaCad kan användas i tre lägen: självständigt, klient/server samt TraumaCad Web.
Viktigt: Vissa procedurer och avsnitt i denna handbok är markerade för att visa att de
gäller användning i antingen läget självständigt (
TraumaCad Web (
), klient/server (
) eller
).
Säkerhetssymboler
Följande symboler används i handboken. Iakttag särskild försiktighet i en procedur
när något av följande meddelanden visas.
VARNING! Anger en fara. Denna symbol markerar ett förfarande som, om det inte
utförs på ett korrekt sätt eller om inte anvisningarna följs, kan leda till skada eller
dödsfall. Fortsätt inte förbi en varningspunkt innan du helt förstår och uppfyller
angivna krav.
Obs! Anger viktig information som ska användas för att få ut bästa möjliga
prestanda av programmet.
Denna information innehåller tips och rekommendationer.
11
TraumaCad Användarhandbok
Komma igång med TraumaCad
1
Vad är TraumaCad?
TraumaCad är ett program som används av vårdpersonal för pre-operative planering
av ortopedisk kirurgi. Användning av programmet kräver klinisk kunskap och erfarenhet.
I TraumaCad kan kirurger bedöma och manipulera digitala bilder och utföra pre-operativ
planering och bedömning av röntgenbilder.
TraumaCad ger ökad produktivitet och bättre patientsäkerhet. Programmet har
fullständig PACS-integration och ett stort regelbundet uppdaterat bibliotek med digitala
mallar från ledande tillverkare.
TraumaCad erbjuder användarvänliga lösningar för olika ortopediska områden:
•
Höft
•
Deformitet
•
Knä
•
Trauma
•
Övre extremiteter
•
Ryggrad
•
Fot och vrist
•
3D Suite
•
Barn
12
Komma igång med TraumaCad
Arbetsflöde i TraumaCad
Följande är en kronologisk översikt över arbetsflödet i TraumaCad.
Sök efter en patient
För att visa en lista över patienter från din lokala
hårddisk PACS eller Quentry, klicka på motsvarande
alternativknapp överst i huvudmenyn. Se sidan 34
för mer information.
Välj patientbilder
Välj den bild du vill bedöma genom att klicka på dess
miniatyr. För att välja flera bilder, klicka på alla
önskade bilder en i taget. Se sidan 42 för mer
information.
Välj en Procedur
Välj önskad kirurgisk procedur eller analysförfarande
som ska utföras för att ta reda på vilka mallar och
verktyg som kan användas i denna applikation. Se sidan
57 för mer information.
Kalibrera bilden
Genomför pre-operative
bedömning och planering
Skapa rapport och
spara fallet
Kalibrering och orientering av bilden, vy och sida,
är obligatoriska steg som måste utföras för varje bild.
Se sidan 45 respektive sidan 46 för mer information.
TraumaCad har ett omfattande och lättillgängligt
mallbibliotek med en bred uppsättning ortopediska
verktyg och guider för mätning av den verkliga
anatomin i bilden.
En fullständig rapport skapas sedan och kan sparas
tillsammans med de manipulerade bilderna i
patientens PACS-fil, lokalt eller laddas upp till Quentry
genom att spara fallet. Se sidan 200 för mer
information.
Kom ihåg att spara patientfallet för att inte förlora data. Se sidan 21 för mer
information.
13
TraumaCad Användarhandbok
Lägena Klient/Server, Självständigt och
TraumaCad Web
TraumaCad installeras och körs lokalt på din dator och kommunicerar med ett PACSsystem eller Quentry. Det finns tre versioner av TraumaCad: klient/server, självständigt
och TraumaCad Web.
TraumaCad klient/server innehåller en serverapplikation som konfigureras av
administratorn samt klientapplikationer som körs på datorn.
Självständigt TraumaCad körs på en specifik dator och alla filer, så som konfiguration
och implantatmallar sparas lokalt.
TraumaCad Web körs från Quentry och är en molnapplikation som kan användas
på valfri dator.
Dessa tre olika versioner av applikationen används på väldigt liknande sätt och innebär
endast små skillnader i funktionalitet, enligt nedan.
Alla TraumaCad-versioner kan köras via en Windows/Mac virtuell enhet.
TraumaCad Web körs automatiskt på en Mac med Citrix.
Funktioner i TraumaCad Klient/Server
Alla funktioner som beskrivs i denna handbok finns i klient/server-versionen förutom de
funktioner som anges nedan. De funktioner som inte är tillgängliga utförs av
administratorn. En del administratorfunktioner avser alla TraumaCad-applikationer som
används i en organisation, så som implantatmallbiblioteket och en del funktioner är
användarspecifika beroende på vilken användare som loggar in på en klient:
• Anslutningsegenskaperna för anslutningen mellan TraumaCad och PACS-system
behöver inte beskrivas i denna handbok. Alternativet PACS-konfiguration gäller
därför inte klientversionen.
• En organisation som använder klient/server-versionen tilldelas ett antal licenser och
det antal TraumaCad-applikationer som kan köras samtidigt (samtidiga användare)
anges av denna licens.
• Följande funktioner aktiveras/inaktiveras av administratören åt kunden:
 Importera bild
 Importera DICOM-mapp
 Sök-knappen
 Ladda ner mallar
14
Komma igång med TraumaCad


Skapa bildminne
Spara till lokal mapp
Funktioner i TraumaCad i självständigt läge
Alla funktioner som beskrivs i denna handbok finns i den självständigt körda versionen.
Obs: För att använda TraumaCad i självständigt läge måste du först installera
applikationen. Se sidan 204 för mer information.
I den självständiga versionen utförs bildkomprimering enligt en automatisk
standard och kan inte konfigureras.
Funktioner i TraumaCad Web
Alla funktioner som beskrivs i denna handbok finns i TraumaCad Web.
Automatisk uppdatering och uppgradering
För klient/server-versionen uppgraderas applikationen endast i servern och detta sprids
sedan automatiskt till klienterna. Innan TraumaCad klient startar uppgraderar den sig
själv automatiskt och startar sedan normalt.
Uppdatering av mallar för klient/server-versionen sker automatiskt via nätet.
För TraumaCad Web uppdateras användarens TraumaCad-version automatiskt så att
den innehåller de senaste ändringarna.
För den självständiga versionen visas ett meddelande när det finns en uppdatering
tillgänglig och du kan då välja om du vill uppdatera programmet eller inte. Du kan välja
antingen Ja eller Nej. om du väljer Nej kan du uppdatera senare via Hjälp  Kontrollera
om det finns uppdateringar.
Använda flera servrar
Flera versioner av TraumaCad kan installeras på samma dator som kan arbeta mot olika
TraumaCad-servrar. I ett sådant fall installerar varje TraumaCad-version sin egen
TraumaCad.
Ta till exempel scenariot att en läkare jobbar på två olika sjukhus som vardera har sin
egen TraumaCad-server. TraumaCads flexibilitet gör det möjligt för läkaren att ta med
sin bärbara dator mellan sjukhusen och koppla upp sig mot varje sjukhus egen
TraumaCad-server. I sådana fall visas en ikon när läkaren startar TraumaCad från sin
dator där han/hon kan välja vilken TraumaCad-server som ska användas. Sedan öppnas
den tillämpliga TraumaCad-versionen.
15
TraumaCad Användarhandbok
Systemkrav
Hårdvara
• 1 GB RAM eller mer
• Processor: P4 2,8 GHz eller mer
• Hårddisk:
 Upp till 75 MB för programvaran
 Upp till 2 GB för digitala mallar (endast den självständiga versionen)
• Minsta skärmupplösning: 1024 x 768
• Grafikkort (för 3D Suite)
• Öppen internetanslutning (Quentry-anslutning / malluppdateringar); endast den
självständiga versionen
Programvara
• Windows XP professional 32-bit/64-bit (standardspråket för operativsystemet
ska vara engelska – andra språk kan användas samtidigt)
• Windows XP SP3 Workstation och högre eller Windows 7
• Microsoft Windows uppdateringar (alla patches och hot fixes från Microsoft
Windows Update)
• Microsoft .NET Framework version 2.0 och 3.5 SP1
• DirectX 9.0 eller högre
• Internet Explorer 7.0 (eller högre)
• I386 directory från installations-Cd:n
• PDF Reader
• VNC, pcAnywhere eller MS Terminal (anslutning till fjärrskrivbord): Rekommenderas
för installation samt löpande support
Kliniska krav
För att mallar ska kunna användas på rätt sätt måste bilder kalibreras. Krav på bilder kan
skilja sig beroende på varifrån bilden kommer:
• Okalibrerade bilder: En kalibrerignsenhet med kända dimensioner ska placeras i
bennivå innan bilden tas för att säkerställa korrekta mått och implantatpassning.
• DICOM-bilder med förinställt kalibreringsattribut som hämtats från modalitet:
Ingen fysisk markör behövs.
16
Komma igång med TraumaCad
Starta TraumaCad
► För att starta TraumaCad:
1 Dubbelklicka på TraumaCad-ikonen på skrivbordet:
Om detta inte är första gången som TraumaCad startas på denna dator visas
huvudfönstret enligt sidan 18.
Första gången programmet startas måste aktiveringsuppgifter anges.
För aktivering online med en aktiveringsnyckel måste datorn vara ansluten till
internet. Välj alternativknappen Ange aktiveringsnyckel, skriv in koden och klicka
sedan på Aktivera.
För aktivering offline med en licensfil behöver datorn inte vara ansluten till internet.
Välj alternativknappen Installera licensfil och klicka på Sök för att välja licensfilen.
Klicka sedan på Aktivate (Aktivera).
2 När en giltig aktiveringsnyckel eller licensfil har angetts blir knappen Activate
(Aktivera) aktiv. Ange information om dig själv i det fönster som öppnas och klicka
sedan på OK.
TraumaCad öppnas sedan och du kan börja planeringen.
17
TraumaCad Användarhandbok
Snabbgenomgång av TraumaCad användargränssnitt
Detta avsnitt innehåller en kort översikt av TraumaCad och beskriver funktionerna
i huvudfönstret, menylisten och verktygsfältet. I huvudfönstret visas en patientlista och
patienternas bilder. Detta är även arbetsområdet där du kan utföra mätningar, välja
implantat och planera kirurgi.
När du har valt en bild eller bilder ser skärmen ut enligt bilden på sidan 60 och du
ska då välja vilken procedur som ska utföras.
Huvudfönstret har följande områden:
• Menylisten, sidan 19
• Verktygsfält, sidan 26
• Högerklickmenyer i TraumaCad, sidan 27
• Pekskärmgränssnittet, sidan 28
• Söka efter en patient, sidan 34
• Importera bilder, sidan 35
• Statusområdet Anger programmets status
Alla TraumaCad-alternativ är tillgängliga från både verktygsfältet och menylisten.
18
Komma igång med TraumaCad
Menylisten
Nedan följer en beskrivning av menyalternativen i TraumaCads menylist.
Menyn Fil
•
•
Nytt fall: När du öppnar TraumaCad öppnas en ny fallstudie. Endast ett fall kan vara
öppet samtidigt. Om ett nytt fall öppnas stängs det tidigare öppna fallet och alla
bilder som visas. Kom ihåg att spara det nuvarande fallet innan du öppnar ett nytt!
Öppna fall: Öppnar ett lokalt fall som sparats på din dator i en mapp som heter
Mina TraumaCad-fall eller på ett USB-minne. Lokalt sparade fall har filändelsen .tcc.
Se sidan 40 för mer information.
19
TraumaCad Användarhandbok
•
Spara fall: När ett fall sparas sparas alla dess bilder, mallar, mätningar och
fallinformation så att det kan öppnas senare i TraumaCad. Detta alternativ öppnar
ett nytt fönster där du kan välja att spara fallet via ett av följande alternativ:


Quentry: Ladda upp fallet till Quentry. Använd alternativet Inloggning för att
logga in på Quentry om du inte redan är inloggad.
 Använda JPEG Lossy-komprimering: Detta alternativ komprimerar DICOMfilerna i *.tcc-filen som skickas till Quentry med JPEG Lossy-komprimering.
 Välj mottagare: Du kan välja vilket konto du vill ladda upp filerna till:
 Ditt eget konto
 Ett konto som tillhör en av dina kontakter eller ett vårdteam som har
get dig tillstånd att ladda upp
PACS: Skicka fallet till PACS.
 Inklusive rapport: När du väljer detta alternativ konverteras bilder från
HTML-format till DICOM-bilder så att de kan inkluderas i rapporten. HTML
kan inte skickas till PACS.
20
Komma igång med TraumaCad
Lokal mapp: Sparar fallet lokalt i mappen Mina TraumaCad-fall eller till annan
valfri plats, så som ett USB-minne. Du kan ändra standardsökvägen för den
lokala mappen via Filmenyn  Inställningar  Spara fall.
 Annotering: Här kan du välja position och orientering för texten i den
sparade bilden.
Spara fall som: Med detta alternativ kan du spara fallet på en annan plats i datorn
med valfritt namn. Filen sparas som en .tcc TraumaCad-fil.
Ladda ner mallar: Laddar ner mallar av implantat från Voyant Healths
internationella bibliotek till din dator.
Sök efter bilder: Söker efter bilder och lägger till dessa till en procedur som utförs.
Byt procedur: Ändrar kirurgisk procedur eller analysförfarande för en vald patient
efter det första valet av procedur. Se sidan 58.
Importera bild: Importerar en bildfil. Se sidan 35.
Importera DICOM-mapp: Importerar en mapp med DICOM-bilder till din lokala
cache. Se sidan 35.
Exportera till DICOM-mapp: Sparar DICOM-bilden till den lokala datorn som en
DICOM-mapp.
Exportera till Excel: Exporterar mätningarna till ett Excel-ark. Detta alternativ är
särskilt användbart i forskningssammanhang eftersom varje mått läggs in på en
egen rad i Excel-arket.
Rensa cache: Rensar cachen med bilder på dina lokala dator.
Bildminne: Skapar ett bildminne av det som visas på skärmen i TraumaCad.
Se sidan 37.
Inställningar: Här kan du konfigurera inställningar i TraumaCad enligt beskrivning
m på sidan 32.
PACS-konfiguration: Konfigurerar egenskaperna för anslutning mellan TraumaCad
och PACS. Se sidan 210.
Språk: Här väljer du språk för TraumaCads gränssnitt.
Avsluta: Stänger programmet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
TraumaCad Användarhandbok
Menyn Bild
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rotera 90° medsols: Roterar bilden 90° medsols.
Rotera 90° motsols: Roterar bilden 90° motsols.
Rotera 180°: Roterar bilden 180°.
Vänd vertikalt: Vänder bilden vertikalt.
Horisontell vändning: Vänder bilden horisontellt.
Invertera bild: Byter svarta och vita områden till en negativ bild.
Gruppera: Grupperar flera föremål i bilden så att de kan hanteras som ett enda
föremål. Se sidan 31 för mer information.
Dela grupp: Delar upp föremålen i en grupp i enskilda föremål.
Kopiera till urklipp: Kopierar den visade bilden till urklipp inklusive implantat,
textannoteringar och mätverktyg.
22
Komma igång med TraumaCad
Menyn Grundläggande verktyg
•
•
•
•
•
•
Flytta: Flytta ett föremål i bilden genom att dra det med musen. Klicka på detta
verktyg och sedan på ett föremål som har ritats in i bilden, håll ner musknappen
och flytta sedan föremålet med musen.
Panorera: Flyttar själva bilden. Klicka på detta verktyg och klicka sedan i bilden
och håll ner musknappen. Rör sedan på musen för att flytta bilden. Du kan även
använda hjulet på musen för att flytta bilden genom att hålla ner hjulet och sedan
röra på musen för att flytta bilden.
Zoom: Zoomar in (förstorar) eller zoomar ut (förminskar) bildvisningen. Klicka på
detta verktyg och klicka sedan i bilden, håll ner musknappen och dra musen uppåt
för att zooma in eller neråt för att zooma ut. Du kan även använda hjulet på musen
för att zooma genom att rulla uppåt för att zooma in och neråt för att zooma ut.
Fönster/Nivå: Förstärker den synliga skillnaden mellan kontrasterande
vävnadsområden genom att ändra ljusstyrka och kontrast. Placera markören i bilden
och klicka på detta verktyg. Klicka sedan på bilden och dra musen till vänster eller
höger för att ändra kontrasten och uppåt eller neråt för att ändra ljusstyrkan.
Återställ ursprunglig F/N: Återställer bildens kontrast och ljusstyrka till ursprungliga
värden.
Undermenyn Fragment: Se sidorna 70 till 72 för mer information.
23
TraumaCad Användarhandbok
Menyn Mätverktyg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Textannotering: Lägger till en textannotering i bilden.
Undermenyn Grundläggande mätningar: Se sidorna 85 till 88 för mer information.
Undermenyn Höft: Se sidan 90 för mer information.
Undermenyn Knä: Se sidan 109 för mer information.
Undermenyn Barn: Se sidan 122 för mer information.
Undermenyn Trauma: Se sidan 154 för mer information.
Undermenyn Ryggrad: Se sidan 159 för mer information.
Undermenyn Fot och vrist: Se sidan 177 för mer information.
Undermenyn CORA-verktyg: Se sidan 189 för mer information.
Öppna tillväxtberäknare: Öppnar tillväxtberäknaren. Se sidan 191 för mer
information.
24
Komma igång med TraumaCad
Menyn Fönster
•
•
•
•
Anpassa till skärm: Återställer bilden till originalstorlek efter inzoomning.
Layout: Anger layout för flera bilder på skärmen.
Förstoringsglas: Visar en förstorat område runt markören i ett separat fönster.
Förstoringen kan justeras efter behov.
Navigationsfönster: Ritar in en ruta i Navigationsfönstret så att du kan välja ett
område i bilden som ska visas i huvudområdet.
Menyn Hjälp
•
•
•
•
•
•
Gå till internet: Öppnar Voyant Healths hemsida.
Kontrollera om det finns uppdateringar: Kontrollerar om det finns
programuppdateringar.
Begär en mall: Går till Voyant Healths hemsida för att begära en mall.
Användarhandbok: Visar onlinehjälpen av denna användarhandbok.
Snabbstartsguide: Öppnar en snabbstartsguide så att du kan komma igång med
TraumaCad.
Om: Visar licens och version för TraumaCad.
25
TraumaCad Användarhandbok
Verktygsfält
Nedan följer en kort beskrivning av verktygen i TraumaCad verktygsfält.
Sök bilder: Söker efter patientbilder.
Nytt fall: Öppnar en ny fallstudie.
Byt procedur: Ändrar den procedur som valts för planering.
Öppna fall: Öppnar ett sparat fall.
Spara fall: Sparar ett öppet fall.
Flytta: Flyttar ett föremål.
Panorera: Panorerar i bilden.
Zoom: Zoomar in (förstorar) eller zoomar ut (förminskar) bildvisningen.
Fönsternivå: Förstärker den synliga skillnaden mellan kontrasterande
vävnadsområden genom att ändra ljusstyrka och kontrast.
Anpassa till skärm: Anpassar bildens storlek till skärmens bredd.
Ångra / Gör om: Ångrar och gör om den senaste åtgärden i TraumaCad.
Linjal: Mäter ett avstånd i en bild. Se sidan 86 för mer information.
Cirkel: Mäter diametern av ett runt föremål. Se sidan 86 för mer
information.
Vinkel: Mäter en vinkel. Se sidan 87 för mer information.
Vinkel mellan två linjer: Mäter vinkeln mellan två linjer i en bild. Se sidan 87
för mer information.
Linje: Ritar en linje i en bild. Se sidan 88 för mer information.
Frihandslinje: Gör att du kan rita på fri hand i bilden. Se sidan 88 för mer
information.
Pilverktyget: Ritar in en pil för att märka upp ett område i bilden som ska
tittas närmare på. Se sidan 89 för mer information.
26
Komma igång med TraumaCad
Textannotering: Lägger till en textannotering i bilden. Se sidan 89 för mer
information.
Ta bort valt objekt: Tar bort ett valt mätverktyg eller implantat som du har
lagt till i bilden.
Kopiera implantat: Duplicerar det valda implantatet.
Vänd implantatet/fragmentet: Vänder det valda implantatet eller
fragmentet till vänster eller höger.
Definiera fragment: Ritar en linje runt ett fragment. Se sidan 69 för mer
information.
Högerklickmenyer i TraumaCad
Högerklickmenyerna varierar beroende på vilket föremål som har valts. Följande figurer
visar exempel på menyer som visas vid val av mätningar, mallar respektive fragment.
Högerklickmeny för
mätningar
Högerklickmeny för mallar
Högerklickmeny för bilder
Verktygen i dessa menyer finns beskrivna på sidan 19 och 27.
Alternativet Färg finns på högerklickmenyerna för mallar och mätningar. Med
detta alternativ kan du ändra färgen på mallen eller verktyget. När du väljer detta
alternativ öppnas ett nytt fönster där du kan välja färg på mallen eller verktyget.
27
TraumaCad Användarhandbok
Pekskärmgränssnittet
TraumaCad känner automatiskt av om en pekskärm är ansluten och aktiverar
då pekskärmsfunktionerna.
Systemkrav
Pekskärm stöds av Windows 7 och Windows 8.
Verktygsfältet på pekskärmen
Verktygsfältet på pekskärmen liknar verktygsfältet i TraumaCad men det har större
knappar för att lättare kunna trycka på dem. För mer information om varje verktyg,
se Verktygsfält på sidan 26.
Funktioner på pekskärmen
•
•
•
•
Använd klämrörelsen med två fingrar för att zooma in eller ut i en bild.
Dra till höger eller vänster för att panorera i en bild.
Dra uppåt eller neråt för att scrolla.
Ett virtuellt tangentbord öppnas automatiskt (delvis gömt) längst till vänster på
skärmen när du kan skriva in text. Dra tangentbordet på skärmen för att skriva.
Om tangentbordet är gömt, kontakta din systemadministratör.
28
Komma igång med TraumaCad
Högerklickmenyer:
•
Högerklickmenyn visas som en knapp
högerklickmenyn.
•
För att välja flera föremål, tryck på Flerval i verktygsfältet och tryck sedan på
knappen för högerklickmenyn. Knappen för flerval i högerklickmenyn visas.
29
i bilden. Tryck på knappen för att öppna
TraumaCad Användarhandbok
•
Högerklicka på ett fragment för följande meny:
30
Komma igång med TraumaCad
Gruppera föremål
I TraumaCad kan du gruppera olika föremål i en grupp, så som till exempel mätningar,
fragment och mallar. När föremålen har grupperats kan de roteras och flyttas som ett
enda objekt.
Det finns även särskilda alternativ för gruppering av mallar. Se sidan 73 för mer
information.
► För att gruppera föremål i TraumaCad:
1 Håll ner musknappen och rita in en ruta runt de föremål du vill gruppera. En gul ruta
ritas in runt de föremål du valt. Du kan även välja flera föremål genom att hålla ner
Shift-tangenten.
Handtag
Gruppruta
2 Högerklicka på ett av föremålen i grupprutan och välj Gruppera. Föremålen har
grupperats och kan roteras och flyttas som ett enda objekt. För att rotera gruppen,
klicka på handtaget längst upp på rutan och dra det i den riktning du vill rotera
gruppen.
Grupperade föremål förblir grupperade tills du delar upp gruppen via
höger-klickmenyn eller bildmenyn.
31
TraumaCad Användarhandbok
Inställningar i TraumaCad
I fönstret Inställningar kan du konfigurera olika inställningar som används i TraumaCad.
Tryck på knappen Fil  Inställningar för att öppna fönstret Inställningar.
Detta fönster innehåller följande:
• Mätverktyg: Här anger du färg och bredd för ankare och linjer för mätverktygen.
• Text: Här anger du färg och typsnitt för texten.
• Fragment: Här anger du färg och ankarstorlek för fragment.
• Implantat: Här anger du färg och ankarstorlek för implantat.
• Spara fall: Anger standardplats för sparade fall samt var textannoteringar ska
placeras på de planerade bilderna.
• 3D-läge: Anger färg, ankarstorlek och linjer för arbete i 3D-läge.
• Rapport: Gör att du kan lägga in en logotyp som ska visas i rapporter.
32
Hantera bilder
2
Hantera bilder
TraumaCad stödjer DICOM och du kan importera (och exportera) PACS-filer
(röntgen, DT och MR) från ett centralt PACS-system, en CD eller en lokal arbetsstation.
JPG-bilder, skannade bilder och bilder från en digitalkamera kan också importeras och
du kan skapa valfritt bildminne från skärmen när som helst för användning i TraumaCad.
Följande alternativ finns för import av bilder.
• Ladda ner bilder från PACS, sidan 34
• Importera bilder, sidan 35
• Skapa bildminnen, sidan 37
• Quentry Patientmappar, sidan 37
33
TraumaCad Användarhandbok
Ladda ner bilder från PACS
Söka efter en patient
TraumaCad har flera olika alternativ för att hitta en specifik patient.
TraumaCad är helt integrerat med PACS och ger full tillgång till patientbilder i systemet.
Om TraumaCad är integrerat i ditt PACS så behöver du bara öppna bilden i PACS och
sedan välja TraumaCad.
När du importerar en bild från PACS, kontrollera att du importerar data för rätt
patient och att du använder rätt bild från rätt patient.
► Söka efter en patient:
1 Gör något av följande:
•
Ange/välj all eller en del av patientinformationen i fälten Patient-ID, Patientnamn
och Numrering. Du kan även ange en del av patientens ID eller namn.
34
Hantera bilder
•
•
Från dropdownmenyn Modalitet, välj systemets modalitet. Standardmodaliteter
som är valda för sökning är CR, DX/DR. Observera att OT avser TraumaCad-fall som
sparats i PACS. Dessa fall inkluderar den ursprungliga studien och därför kommer
sökresultaten att även inkludera CR även om CR inte har valts i sökningen.
I Datum, välj Idag, Igår, Senaste 7 dagarna, Senaste 14 dagarna, Senaste 30 dagarna
eller Alla för att söka efter bilder i något av dessa tidsintervall.
2 Klicka på
3 Klicka på
.
för att rensa fälten.
Obs: När du importerar en bild visas importens status i statusfältet enligt nedan:
Normalt sorteras resultatlistan efter efternamn, sen efter förnamn och sen efter
studiedatum.
Du kan bläddra ner i denna lista eller sortera patienterna genom att klicka på
dropdownpilen i en kolumn (längst upp) och sedan välja sorteringskriterium.
Importera bilder
•
Importera DICOM-mapp: Importerar en mapp med DICOM-bilder till din lokala
cache. För att använda detta alternativ, välj Importera DICOM-mapp från Filmenyn.
När du väljer detta alternativ öppnas ett nytt fönster där du kan välja en mapp med
de bilder som ska importeras.
•
Importera bild: Importerar en bild i JPG-, PNG- eller BMP-format. För att använda
detta alternativ, välj Importera bild från Filmenyn. Ett fönster öppnas där du kan
ange patient- och studieinformation som sparats med bilden. När du är klar,
klicka på Importera bild för att söka efter en bild.
35
TraumaCad Användarhandbok
När du importerar en bild eller använder en bild från din lokala cache,
kontrollera att du importerar data för rätt patient och att du använder rätt
bild från rätt patient.
När du importerar en bild visas importens status i statusfältet enligt nedan:
Obs: Välj Fil  Rensa cache för att rensa chachen på bilder på din lokala dator.
36
Hantera bilder
Skapa bildminnen
Välj Bildminne i Fil-menyn för att skapa ett bildminne av det som visas på skärmen
i TraumaCad. Följande fönster öppnas:
Dra Sökverktyget
över det område som du vill ska ingå i bildminnet. Detta läggs
sedan till i TraumaCad och du kan senare skicka bilden till PACS om du vill.
Quentry Patientmappar
Quentry är en webbbaserad miljö där vårdpersonal kan spara sina patientmappar med
hög säkerhet.
Läkare kan hantera patientmappar inklusive bilder, bilagor och eventuella andra filer på
ett eget konto och dela dessa med kollegor online.
37
TraumaCad Användarhandbok
Logga in på Quentry
► För att logga in på Quentry:
1 Välj alternativknappen Quentry på huvudskärmen för att få tillgång till den
patientdata du sparat i Quentry enligt nedan:
2 Klicka på länken Klicka här för att logga in på Quentry.
Inloggningsfönstret öppnas. Fyll i ditt Brainlab-ID och lösenordet som du fått av
Voyant Health.
38
Hantera bilder
Välj patientmappar
1 Välj alternativknappen Quentry på huvudskärmen för att få tillgång till den
patientdata du sparat i Quentry.
2 Om det finns fler än en studie, klicka på patientraden för att utöka studierna och
markera rutan för att öppna.
39
TraumaCad Användarhandbok
3 Klicka på Öppna vald till höger.
Lokala fall
För att öppna fall som du har sparat lokalt på din dator eller på ett USB-minne i mappen
Mina TraumaCad-fall, klicka på Öppna fall
öppnas där du kan välja vilket fall du vill öppna.
40
på verktygsfältet. Följande fönster
Hantera bilder
Mappen Mina TraumaCad-fall innehåller en undermapp för varje fall enligt nedan:
Du sparar och hanterar ett lokalt fall precis på samma sätt som alla andra typer av
mappar och filer. Du kan använda Spara, Spara som och Öppna eller dubbel-klicka
på fallfilen med ändelsen .tcc för att öppna filen i TraumaCad.
Nedan följer en beskrivning av de undermappar som finns för varje fall:
• Original Images Folder (Mapp med originalbilder): Innehåller originalbilderna
i *.jpg-format. Dessa bilder är originalbilderna så som de såg ut innan du la till
mallar i TraumaCad.
• Resources Folder (Resursmapp): Du behöver inte bry dig om denna mapp.
• Templated Images Folder (Mapp med mallbilder): Innehåller bilder med mallar i
*.jpg-format. Dessa bilder är originalbilderna med mallar som lagts till i TraumaCad.
• TraumaCad Case (tcc) (TraumaCad-fall (tcc)): Denna fil har samma namn som fallet.
Den består av den lokalt sparade fallfilen med ändelsen *.tcc. Denna fil är krypterad
och lösenordsskyddad. Denna filtyp är i Windows associerad med TraumaCad och
öppnas automatiskt i TraumaCad-gränssnittet.
41
TraumaCad Användarhandbok
•
HTML-rapport: En rapport skapas automatiskt för varje fall. Rapporten innehåller
en sammanfattning av förplaneringen med alla källbilder, mallbilder samt
information om mallen, dess position och alla mätningar, enligt nedan:
Obs: Välj Fil  Rensa cache för att rensa cachen på bilder på din lokala dator.
Välja patientbilder
När du har hittat önskad patient kan du välja relevanta bilder, en hel serie eller en
för att utöka raden
studie. Dubbelklicka på önskad rad, eller klicka på plustecknet
och se serien i en studie och sedan en gång till för att se alla bilder i en serie.
Dubbelklicka på en studie eller en bild för att hämta den från PACS och öppna den
i TraumaCad.
Följande diagram visar hur du expanderar raderna för att hitta en specifik bild i en
bildserie i en studie.
42
Hantera bilder
1. Klicka på en studie för att visa
bildserien.
2. Klicka på seriens +knapp för att visa
de bilder som ingår
i serien.
3. Dubbleklicka på en bild för att välja den.
En miniatyr av bilden visas.
Obs: Normalt måste du välja en hel serie för en patient.
► För att välja patientbilder:
1 Dubbelklicka på studien eller bilden för att hämta den från PACS och öppna den
i TraumaCad.
När bilderna har hämtats från PACS eller från annan plats visas de i sidopanelen
till vänster.
2 Klicka på de bilder du vill jobba på för att välja dem. De valda bilderna visas då
i huvudfönstret.
3 När du har valt bilderna, klicka på
-knappen längst ner i den vänstra
sidopanelen för att gå vidare till val av procedur.
43
TraumaCad Användarhandbok
Flera vyer
Upp till fyra bilder kan visas samtidigt i huvudarbetsområdet. Den aktiva bilden är
markerad med en röd ram. Et obegränsat antal bildminiatyrer kan visas i sidopanelen.
För att aktivera en bild, klicka på bilden i huvudarbetsområdet.
En röd ram anger
aktiv bild
Aktiv bild
Dubbelklicka på en bild för att visa bara den bilden i vyn. Dubbelklicka igen för att byta
tillbaka till vyn med flera bilder.
44
Hantera bilder
Definiera en bild
När bilderna och proceduren har valts visas TraumaCads arbetsområde. Fliken Bild
öppnas som standard där du kan ange bildens orientering och utföra kalibrering. Dessa
steg är obligatoriska för alla bilder och alla andra flikar inaktiveras därför tills dessa steg
har slutförts:
• Ange bildens orientering och kroppssida, nedan
• Kalibrera bilden, sidan 46
Ange bildens orientering och kroppssida
► För att ange bildens orientering och patientens kroppssida:
1 Välj antingen AP eller LAT för att ange orientering.
2 Välj antingen Höger eller Vänster för att ange kroppssida.
3 Kalibrera bilden enligt beskrivning i Kalibrera bilden på sidan 46.
4 Klicka på Godkänn.
5 Om det finns fler än en bild aktiveras nästa bild så snart den första har definierats.
Upprepa steg 1 till 4 för de andra bilderna.
45
TraumaCad Användarhandbok
Kalibrera bilden
Linjär mätning kan inte utföras direkt i en röntgenbild eftersom vi inte känner till
förstoringsfaktorn.
Det finns två sätt att ta reda på förstoringsfaktorn:
• Känna till avståndet mellan röntgenstrålen och föremålet samt avståndet mellan
källan och röntgenplåten
• Inkludera ett föremål med känd storlek eller en ogenomskinlig linjal i det intressanta
planet
Röntgenbilder kan ibland visas med felaktiga benmått på grund av felaktiga
benvinklar vid bildtagning. Kontrollera alltid att bilden tas med benen i rätt vinkel.
► För att kalibrera bilder:
Bildkalibrering utförs i kalibreringsområdet på fliken Bild, enligt nedan:
Kalibrering kan utföras på tre olika sätt:
• Automatiskt: Programmet försöker automatiskt hitta en markeringsenhet när
bilden öppnas. Markeringsenheten används sedan för att kalibrera bilden.
Rekommenderade enheter är KingMark, VoyantMark och OrthoMark, för mer
information, se sidan 50. Detta är standardmetoden för kalibrering.
När en metallkula detekteras som markeringsenhet visas meddelandet
“Kalibreringskula hittad vid markering” på fliken Bild och en cirkel visas på bilden där
markören har hittats. Som standard är kulans storlek 25,4 mm. Denna storlek kan
ändras genom att ange en ny storlek i textrutan Metallkulans storlek i fliken Bild.
46
Hantera bilder
.
Om detta är korrekt, klicka på
När en KingMark-enhet hittas visas meddelandet “KingMark-kalibreringsenhet
detekterades automatiskt” i fliken Bild. Om detta är korrekt, klicka på
.
När en markeringsenhet inte hittas visas meddelandet “Ingen kalibreringsenhet
kunde detekteras. Välj en annan kalibreringsmetod” i fliken Bild:
I detta fall måste du kalibrera bilden med hjälp av alternativen Manuellt eller
Förstora enligt beskrivning på sidan 48 och 49.
För automatisk kalibrering med en rund markör som visas i bilden men inte har
•
•
detekterats klickar du på
och sedan inuti markören på bilden
för att detektera hela den runda markören.
Manuellt: Med detta alternativ kan du kalibrera bilden manuellt enligt beskrivning
på sidan 48.
Förstoring: Med detta alternativ kan du förstora eller förminska bilden enligt
beskrivning på sidan 49.
47
TraumaCad Användarhandbok
Manuell indikation av markör i bilden
► För att manuellt ange markörens position i bilden:
1 Klicka på
.
2 Välj vilken kalibreringsmetod du vill använda: Linjal eller Cirkel.
•
•
För att använd Linjalen, vänsterklicka och håll ner musknappen där du vill börja
mäta och dra musen utan att släppa musknappen till slutet av mätsträckan.
Linjens storlek visas i bilden och uppdateras allt eftersom du ritar.
När linjen exakt täcker markören i bilden, klicka på Godkänn.
För att använda Cirkeln, klicka på markören i bilden. En cirkelmarkör ritas
automatiskt in:
48
Hantera bilder
Dra detta ankare till
markörens yttre kant
Dra ut denna cirkel så att den precis täcker markören. Ställ in cirkelns storlek så att
den precis täcker bilden av markören genom att manuellt dra de tre ankarna (röda
plustecken) i cirkeln till den yttre kanten av markörbilden.
Du kan även ändra storleken på cirkeln genom att ange ett värde i fältet Markörens
storlek. Välj parametrar för storlek: mm eller tum.
När cirkeln exakt täcker markören i bilden, klicka på Godkänn .
Använda förstoring
Med
kan du ändra storleken på bilden. Normalt ändras bilder till ca 110-115 %
av originalstorleken.
För att ändra storleken på en bild, klicka på Förstoring och ange sen hur mycket du vill
förstora bilden i textrutan. Du kan förstora eller förminska bilden. När du är klar, klicka
på Godkänn.
49
TraumaCad Användarhandbok
Om inga kalibreringsdata finns tillgängliga i DICOM-bilden, om bilden till exempel
är en jpeg-bild, så kan förstoringsalternativet inte användas.
När kalibreringen är klar, klicka på Godkänn för att godkänna kalibreringen.
Kalibreringens status anges i bilden enligt nedan:
Om det inte finns några kalibreringsdata i bilden när manuell eller automatisk
kalibrering utförs anges DPI-värdet som del av kalibreringsstatusen enligt nedan:
50
Hantera bilder
Om alternativet Ta bort markör efter kalibrering har markerats under kalibrering,
tas måtten på markören bort efter kalibrering och markören visas så som den såg
ut innan kalibrering, till exempel:
Du kan återgå till fliken Bild när som helst för att kalibrera om en bild.
VoyantMark – Kalibreringskula
Voyant Health’s runda metallmarkör används för skalning av vanliga röntgenbilder.
Kulan ska placeras i benvävnadshöjd. Benet och kulan ska vara placerade på samma
avstånd från röntgenplåten och röntgenkällan.
Om en röntgenbild skalas med en linjal eller ett enkelt föremål är det omöjligt att säga
om skalan placerades i rätt plan vid bildtagning. Fördelen med kulan är att den är
tredimensionell och dess diameter är densamma oavsett från vilken vinkel bilden tas.
Obs: Mätningar som utförs på okalibrerade bilder är i pixelenheter medan i kalibrerade
bilder är de i millimeter.
VoyantMark referensmarkör är exakt 25,4 mm.
Detektorplanet
Positionering av markör
Avståndet mellan filmplanet
och benplanet
För att använda automatisk kalibrering kan du använda markörerna VoyantMark
eller KingMark. Kontakta ditt Voyant Health-ombud för att beställa dessa.
51
TraumaCad Användarhandbok
KingMark
KingMark är en dubbel markeringsenhet med två separata kulor—den ena placeras
bakom bäckenet och den andra framför med patienten i ryggläge. Den främre markören
är en böjlig rem med radioopaka kulor med jämna mellanrum. Den bakre markören är
en radiolucent dyna med stålstänger i en vertikal rad.
KingMark dubbelmarkör ger följande fördelar:
• Snabb och enkel att använda och sätta på—patienten ligger centralt på en dyna.
Den främre remsan med kulor placeras i midjan över pubis.
• Markören behöver inte placeras ut av utbildad expert för att erhålla en exakt
kalibrering.
• Kirurgen kan se i bilden om markörerna är felaktigt placerade.
• Positioneringen utförs likadant på alla patienter oavsett storlek.
TraumaCad detekterar automatiskt KingMark i en röntgenbild och bestämmer
förstoringsgrad och ändrar bildens storlek automatiskt. För användning av KingMark för
manuell kalibrering, kan exakta förstoringsvärden beräknas med KingMark Kalkylator
(mer information på www.voyanthealth.com/kingmark).
52
Hantera bilder
I kliniska prövningar gav KingMark fyra gånger bättre resultat än vanliga markörer med
en kula eftersom det är enklare att positionera KingMark korrekt och samma teknik
används för alla patienter.
Remmen håller
kulremsan
på plats
på patientens
framsida.
Kulremsan
innehåller
5 radioopaka
kulor.
Tyngd ser till att
kulremsan ligger
an mot patientens
kropp.
Väggupphängning
(visas ej) – På denna
kan du hänga upp
KingMark när den
inte används.
Basen placeras under
höften när patienten
ligger i ryggläge
på röntgenbordet.
Basen innehåller
radioopaka stänger.
► För att sätta ihop KingMark:
1 Dra remmen genom hålen i tyngden enligt nedan. Tyngden ska positioneras
på motsatt ände av kardborrfästet och ska kunna röra sig fritt längs remmen.
53
TraumaCad Användarhandbok
2 Dra remmen genom kulremsan enligt bilden. Kulremsan ska kunna röra sig fritt
längs remmen.
Viktigt: Kulorna ska vara vända neråt, placerade under remmen.
3 Dra remmen genom hålet i basen enligt bilden och fäst med kardborrfästet.
Viktigt: Kontrollera att remmen ligger så att kulorna är vända neråt och under
remmen.
► För att positionera KingMark för exakt kalibrering:
1 Placera KingMarks bas på röntgenbordet i position för en höftröntgen. De orange
kryssen ska vara vända uppåt.
2 Placera patienten i ryggläge på basen.
54
Hantera bilder
3 Flytta basen eller patienten så att den vågräta korsmarkeringen är ungefär i linje
med spetsen på trokanter major och den vertikala korsmarkeringen är ungefär
midline mot patienten.
4 Placera remmen över patienten och positionera den så att den ungefärligen täcker
spetsarna på trokanter major.
5 Dra kulremsan längs remmen så att den sitter i midline över patientens pubis .
6 Använd tyngden för att hålla ner remmen och remsan mot patienten. Placera
tyngden på patientens sida utanför bildtagningsområdet.
55
TraumaCad Användarhandbok
7 Du kan nu ta en bild.
Röntgenbilden ska se ut som nedan. En av de fem kulorna ska ligga i linje med
femurhuvudet och stängerna ska löpa midline genom bäckenet. Om markörerna är
mycket off center och inte positionerade mellan höfterna ska bilden tas om.
Använd följande tips vid användning av KingMark:
• Använd samma positioneringsteknik för alla patienter. Eftersom KingMark placeras
midline kommer den alltid att synas på bilderna, även på mycket stora patienter.
• Platta till eller avlägsna stora klädesplagg som förhindrar kulremsan från att ligga an
mot patienten.
• Försök att få varje kula i kulremsan att ligga an mot patienten—eller i alla fall ligga
så nära huden som möjligt. Dra däremot inte åt remmen och remsan så hårt att de
klämmer patientens hud eller fettvävnad för hårt.
56
Planering av kirurgi
3
Planering av kirurgi
Det första steget i den kirurgiska planeringen är val av procedur. Relevanta mätningar
och mallar finns tillgängliga beroende på vald procedur.
När bilderna och proceduren har valts är du klar att börja med planeringen.
Planeringsfönstret i TraumaCad har flera flikar på vänster sida och i huvudområdet till
höger visas bilderna.
Följande flikar visas i vänstra panelen:
• Bild: Här anges bildens orientering och kalibrering. Se sidorna 45 och 46 för mer
information.
• Mallar: Lägger till mallar i bilden. Se sidan 59 för mer information.
• Mätningar: Visar verktyg och guider som är relevanta för den valda proceduren.
För mer information, se Kapitel 4, Mäta anatomin, sidan 85.
• Rapport: Skapar rapporter, visar en förhandsgranskning av planeringen och sparar
fallet. Se sidan 200 för mer information.
Följande alternativ finns för kirurgisk planering:
•
Procedurer, sidan 58
•
Använda mallar, sidan 59
•
Traumaprocedurer, sidan 67
•
3D Suite (Tillval), sidan 77
57
TraumaCad Användarhandbok
Procedurer
TraumaCad är baserat på procedurer. Det betyder att du måste välja lämplig kirurgisk
procedur eller analysförfarande som ska utföras på patienten. Endast relevanta mallar
och mätningar för vald procedur kommer att visas i programmet.
Klicka på ikonen för önskad kirurgiskt eller analytiskt förfarande.
När du har valt en procedur öppnas patientbilden i huvudfönstret.
Du kan byta procedur när som helst genom att välja Byt procedur
från
verktygsfältet. Observera att när du byter procedur kommer alla mätningar och
planering som gjorts innan tas bort.
58
Planering av kirurgi
Använda mallar
TraumaCad erbjuder optimerad användning av mallar för avancerade rekonstruktioner
och osteotomier men även för standardkirurgi. TraumaCad innehåller ett stort och
lättillgängligt mallbibliotek. Detta bibliotek uppdateras hela tiden automatiskt via
servern, eller manuellt i den självständiga versionen.
Se följande avsnitt för en beskrivning av huvudstegen i dessa förfaranden:
• Välja implantat, sidan 60
• Positionera en mall, sidan 62
• Ange implantategenskaper, sidan 63
• Skapa satser och favoritlistor, sidan 65
• Mallfunktioner för särskilda traumafall, sidan 72
59
TraumaCad Användarhandbok
Välja implantat
Identifiering av mest lämpliga implantat för olika procedurer (höft, knä, övre
extremiteter, barn, deformiteter, trauma, ryggrad och fot och vrist) är väldigt likartat.
Mallbiblioteket har dock mallar för olika anatomiska områden. Ett fönster så som detta
visas när du väljer implantat:
Förfarandet av att identifiera rätt implantat kallas is sig för att malla. Under denna
process ska du välja rätt implantat från implantatlistan, positionera det på rätt anatomi
och justera storleken och andra egenskaper.
Fyra underflikar visas på fliken Mallar, enligt följande:
 Implantat: Visar en lista med sökresultat för mallar. Se sidan 60 för mer
information.
 Satser: Här kan du skapa egna satser med mallar som du sedan kan lägga till till
en bild samtidigt. Se sidan 65 för mer information.
 Nyligen använda: Visar en lista över de 20 senaste använda implantaten för
denna procedur.
 Favoriter: Sparar mallar till en favoritlista.
60
Planering av kirurgi
Om mallbiblioteket är väldigt stort visas en knapp i fönstret enligt nedan:
Klicka på Ladda ner mallar för att ladda ner önskad mall. För mer information,
se sidan 213.
► För att välja lämpligt/lämpliga implantat:
1 Från fliken Mallar, välj tillverkare i fältet Tillverkare. Baserat på val av tillverkare
filtreras dessa implantat ut för val i Typ av implantat.
2 Välj typ av implantat i fältet Typ av implantat.
3 [Valfritt] Du kan söka efter en specifik mall i fältet Leta efter.
Ange söktexten i rutan Leta efter och klicka på
. Denna funktion är
procedurspecifik vilket betyder att resultaten filtreras enligt vald procedur. När du
använder detta sökalternativ behöver du inte fylla i fälten Tillverkare och Typ av
implantat. Om du fyller i dessa filtreras sökningen enligt denna information
(tillverkare och malltyp).
För att ange att sökningen inte är procedurspecifik, markera Sök hela mallbiblioteket.
Klicka på menypilen i Leta efter
för att visa en historik över tidigare sökningar.
4 Välj ett implantat från listan över Implantat. Dubbelklicka på implantatnamnet eller
dra och släpp det från listan i bilden.
61
TraumaCad Användarhandbok
Positionera en mall
Implantatet ska positioneras i bilden enligt kirurgisk teknik. Ett antal alternativ finns
tillgängliga för att underlätta positionering av implantat i bilden.
► För att flytta ett implantat:
•
Klicka på implantatet och dra och släpp det på önskad plats. Du kan även välja
verktyget Flytta
med små steg.
och sedan använda piltangenterna för att flytta implantatet
► För att rotera ett implantat:
•
Det valda implantatet är markerat med en gul ram med ett rotationshandtag:
Rotationshandtaget
Nav
Klicka på rotationshandtaget och flytta det till vänster eller höger önskat antal grader.
Du kan även vända ett implantat med verktyget Vänd implantat
AP och LAT med verktyget Transponera vy
från högerklickmenyn för implantat.
Det valda implantatet visas nu i den nya orienteringen.
62
och växla mellan
Planering av kirurgi
Ange implantategenskaper
När du har valt mall kan du ange flera egenskaper för implantatet, så som storlek,
förskjutning och antal infästningar.
► För att ange implantategenskaper:
1 När en mall har valts öppnas fönstret Implantategenskaper bredvid mallen i bilden
enligt följande:
Du kan stänga fönstret och öppna det igen genom att klicka på krysset uppe till höger.
För att öppna fönstret igen, klicka på
uppe till höger i implantatet.
2 Ange egenskaper för implantatet med tanke på vald kirurgisk procedur, till exempel:




Implantatets storlek i fältet Storlek.
Implantatets längd i fältet Längd.
Lateral förskjutning för femurhuvudet i fältet Förskjutning.
Halslängden för implantatets infästningar i fältet Infästningar.
63
TraumaCad Användarhandbok
Dessa egenskaper skiljer sig beroende på valt implantat.
Det kan var till hjälp att låsa ett implantats egenskaper. Egenskaper i TraumaCad
synkroniseras som standard. Detta betyder att om du låser en egenskap till ett visst
värde, visas andra egenskaper som passar det låsta värdet automatiskt.
För att låsa en egenskap, dubbelklicka på egenskapen i listan med egenskaper.
Dubbelklicka på egenskapens värde igen för att låsa upp egenskapen. Figuren nedan
visar exempel på en olåst respektive låst Förskjutning.
Låsta egenskaper
Ej låsta egenskaper
3 För att lägga till ytterligare ett implantat i bilden behöver du bara hitta implantatet
och placera det i bilden enligt steg 1 ovan.
4 För att ta bort ett implantat från bilden, klicka på det och tryck på Delete eller
Ta bort valda objekt
.
64
Planering av kirurgi
Skapa satser och favoritlistor
► För att skapa en sats:
1 Lägg till föredragen skålmall och stammall till bilden.
2 Dra markören runt dessa för att välja båda.
3 Högerklicka på detta val och välj Skapa en sats från menyn enligt nedan:
Följande fönster öppnas:
65
TraumaCad Användarhandbok
4 Ange ett namn och beskrivning för denna grupp och klicka på OK. Denna nya grupp
visas sedan i fliken Satser, enligt nedan:
Du kan föra musen över satsen för att visa information om vilka mallar den
innehåller.
5 För att lägga till denna grupp till bilden, dubbelklicka på gruppen i fliken Satser. Alla
mallar i satsen läggs då till i bilden.
För att ta bort en sats, välj den i bilden och klicka på Ta bort
.
För att ta bort en sats från listan med satser, välj satsen i bilden och tryck på
Delete på tangentbordet.
► För att spara ett implantat på fliken Favoriter.
•
Välj ett implantat från listan med implantat. Medan du håller ner musknappen,
dra och släpp implantatet på fliken Favoriter.
66
Planering av kirurgi
Traumaprocedurer
TraumaCad är utformat för att användas vid trauma. I TraumaCad kan du definiera
fraktur- och benfragment samt flytta, rotera eller kopiera fragment från den friska sidan
för att rekonstruera anatomin i bilden innan mallning.
• Ange anatomiskt område, (för traumaprocedurer), sidan 68.
• Arbeta med benfragment, sidan 69. Du kan prova olika alternativ för att minska
benfragment och sedan välja det bästa alternativet.
• Mallfunktioner för särskilda traumafall, sidan 72. En del traumamallar i TraumaCad
har särskilda funktioner som inte finns på andra mallar, så som plattböjning vid
markerade punkter för att bestämma skruvegenskaper.
67
TraumaCad Användarhandbok
Ange anatomiskt område
För en del procedurer kan du ange anatomiskt område för proceduren. Detta alternativ
ingår inte i alla procedurer.
► För att ange ett anatomiskt område på kroppen:
1 För musen över varje relevant område av kroppen på skelettbilden till vänster.
Dessa markeras då i rött. Detta filtrerar ut mallar som inte gäller för detta område.
2 Klicka på relevant kroppsdel för att få tillgång till flikarna Mallar, Mätverktyg och
Rapporter.
Klicka på Hoppa över val av anatomiskt område för att inaktivera mallfiltrering.
68
Planering av kirurgi
Arbeta med benfragment
Du kan definiera fragment vid planering av en benreduktionsprocedur eller en
osteotomi. Det finns flera verktyg och menyalternativ för att definiera och påverka
benfragment i bilden: Definiera fragment
, Lassoverktyg (välj Menylist 
Grundläggande verktyg  Fragment  Definiera fragment) och Duplicera fragment
(koms åt via högerklickmenyn).
Flera osteotomier kan utföras för samma procedur.
Vid reduktion är det viktigt att verifiera den egentliga bendelen gentemot
reduktionen innan operationen utförs. Detta kan bero på begränsningarna
i anatomisk avbildning i 2D. Det är viktigt att även utvärdera andra röntgenvyer
och diskutera olika skillnader in-vivo.
69
TraumaCad Användarhandbok
Definiera fragment
► För att definiera fragment:
1 Välj verktyget Definiera fragment
i verktygsfältet eller välj Grundläggande
verktyg  Fragment  Definiera fragment i menyfältet. Klicka ett antal gånger
längs konturen på det fragment som ska flyttas.
2 Stäng konturlinjen genom att dubbelklicka. Du har nu ritat ett område som du kan
flytta till en ny plats:
Rotationscentrum
Valruta
70
Planering av kirurgi
Du kan nu placera om eller justera valet av fragmentet med hjälp av ett av följande
alternativ:
 Du kan rotera fragmentet med hjälp av dess gula rotationshandtag.
Handtag

Den röda punkten i mitten av fragmentet som du har ritat in motsvarar dess
rotationscentrum. Klicka på handtaget och flytta det för att rotera fragmentet.
Du kan även dra denna punkt till en ny position och sedan rotera fragmentet.


Du kan vända fragmentet med verktyget Vänd implantat/fragment
.
Du kan duplicera fragmentet genom att högerklicka på det och välja verktyget
Duplicera fragment




.
För att ta bort fragmentet, använd verktyget Ta bort
. Detta alternativ
tar endast bort själva fragmentet.
Om du även vill ta bort den tomma ytan där fragmentet tidigare satt
(dess ursprungliga plats), högerklicka på det detta område och välj sedan
Ta bort igen.
Du kan sätta tillbaka fragmentet i dess ursprungliga plats och orientering genom
att högerklicka på fragmentet och välja Återställ segment.
För att skicka fragmentet längst fram eller längst bak i bilden, högerklicka på
fragmentet och välj Placera fragment överst eller Placera fragment längst bak.
71
TraumaCad Användarhandbok
Använda lasso på fragment
Att använda lassoverktyget på ett fragment innebär att rita in en linje runt det område
i bilden som innehåller det fragment som ska flyttas.
► För att använda lasso på fragment:
1 Välj Grundläggande verktyg  Fragment  Lassoverktyg i menylisten.
2 Klicka på och håll ner musknappen och dra musen runt området som ska flyttas.
En linje ritas in allt eftersom du flyttar musen. Du måste slutföra konturen för att
skapa ett fragment.
När fragmentet har reducerats kan du lägga till implantat för fixering. För mer
information om detta förfarande, se avsnitten nedan:
 Välja implantat, sidan 60
 Positionera en mall, sidan 62
 Ange implantategenskaper, sidan 63
Mallfunktioner för särskilda traumafall
En del traumamallar i TraumaCad har särskilda funktioner, inklusive:
• Plattböjning, sidan 73
• Gruppera mallar, sidan 73
• Hantering av skruvar i låsande kompressionsplattor, sidan 75
72
Planering av kirurgi
Plattböjning
En del plattor som används i traumaprocedurer kan böjas för att passa benets
kurvform bättre. Sådana plattor har ett antal röda punkter på mallen i bilden.
Detta innebär att plattan kan böjas vid dessa punkter efter behov.
Figuren nedan visar exempel på en sådan platta före och efter böjning:
Röd punkt
Innan böjning
Efter böjning
► För att böja en plattmall:
• Klicka på den röda punkten på plattmallen i bilden och medan du håller ner
musknappen, flytta musen för att böja plattan till önskad form. Upprepa detta
för de andra punkterna på plattan enligt önskemål.
Gruppera mallar
En del mallar är grupperade som standard. I sådana fall finns en gul ruta runt
föremålen i gruppen.
I exemplen nedan innehåller den grupperade mallen både plattor och skruvar. I en
grupperad mall kan du ändra egenskaper för varje del av gruppen separat. Figuren
nedan visar samma mall innan och efter plattans storlek ändrats.
Handtag
Grupperade
föremål
Platta innan
storleksändring
Platta efter
storleksändring
73
TraumaCad Användarhandbok
Du kan även välja ett föremål i en grupperad mall. Det valda implantatet markeras
med mörkgrönt. Du kan endast ändra storleken på ett föremål när det är markerat.
Valt föremål
► För att skapa en grupperad mall:
1 Lägg till två eller flera mallar till en bild samt bildfragment.
2 Klicka på en av mallarna för att välja den och medan du håller ner Shift, klicka på en
till mall för att välja den. Du kan lägga till ett obegränsat antal föremål till en grupp.
3 Högerklicka på en av mallarna du har valt och välj Gruppera. Mallarna är nu
grupperade. Grupperade föremål förblir grupperade tills du delar upp gruppen.
Obs: Mallar som grupperas på detta sätt är endast grupperade i denna bild och inte
i TraumaCads mallbibliotek.
74
Planering av kirurgi
Hantering av skruvar i låsande kompressionsplattor
•
•
För låsande kompressionsplattor (LCPs) kan två olika skruvar användas:
Låsta skruvar: Skruvar som används i låst position är positionerade i vinkel mot
mallen och denna vinkel kan inte ändras. Dessa skruvar har ett gängat huvud.
För sådana skruvar är det viktigt att hålet i plattan i vilket de sätts i är exakt lika
stora som skruven.
Olåsta skruvar: En skruv som används i olåst position kan roteras (axialt), vilket
betyder att du kan ändra dess vinkel i bilden men dess infästningspunkt förblir hela
tiden densamma.
I LCP-plattor är de mindre hålen avsedda för låsta skruvar och de större hålen
för olåsta skruvar.
Låsta skruvar
Olåsta skruvar
Låsta och olåsta skruvar visas på olika sätt i bilden:
Låsta skruvar
Olåsta skruvar
I LCP-mallar finns flera alternativ för hantering av skruvar i mallen. Du kan:
 Låsa en skruv
 Låsa upp en skruv
 Ta bort en skruv
 Ta bort alla skruvar
75
TraumaCad Användarhandbok
För att använda en av dessa alternativ högerklickar du på en skruv i mallen
och väljer önskat alternativ i högerklickmenyn.
Om du tar bort en skruv från en mall kan du sätta tillbaka den genom att
högerklicka på hålet där skruven ska fästas och välja Sätt tillbaka skruv från
högerklickmenyn.
76
Planering av kirurgi
3D Suite (Tillval)
I 3D-modulen i TraumaCad kan du visa DT- eller MR-bilder i tre dimensioner med MultiPlanar Reconstruction (MPR) eller Maximum Intensity Projection (MIP). Bilderna visas i
axial, koronal, sagittal eller sned vy. Du kan även lägga till tredimensionella mallar till
bilden för att utföra preoperativ planering.
Detta avsnitt beskriver hur du använder 3D-modulen i TraumaCad.
3D är en modul som köps separat. Kontakta Voyant Health försäljningsavdelning
för mer information.
77
TraumaCad Användarhandbok
Öppna en 3D-bild
För att möjliggöra en 3D-procedur, välj en studie med 6 eller fler bilder.
Välj 3D-proceduren i fönstret Val av procedur (som visas på föregående sida)
för att öppna följande fönster:
Välj Vänster eller Höger lateralitet och klicka sedan på Godkänn för att öppna serien
i huvudvyn.
Endast serier i axial orientering kan visas i 3D-läge.
78
Planering av kirurgi
Navigera i MPR-bilder
Serien som öppnas visas från början i axial, koronal och sagittal vy. De gula linjerna i bilderna
är lokaliseringslinjerna som visar placeringen av bilden i relation till de andra vyerna.
För att ändra plats för varje snitt, bläddra i det aktiva fönstret med mushjulet eller klicka
och dra med musknappen på de gula lokaliseringslinjerna.
Den nedre högra vyn visar från början den axiala bilden. Denna vy kan ändras till
antingen
eller
med motsvarande knapp, eller till valfri önskad
sned vy med aqualokaliseringslinjerna.
79
TraumaCad Användarhandbok
För att ändra orienteringen av denna vy, klicka de röda fästpunkterna och rotera
aqualokaliseringslinjen till önskad sned vy.
Orienteringen som du väljer ska visas i den högra nedre visningen visar sina
aqualokaliseringslinjer i två ortogonala vyer.
80
Planering av kirurgi
Ändra vytyp till MIP
För att ändra den nedre högra bilden till MIP-vy, välj alternativknappen MIP.
MIP-vyn kan endast visas i axial, koronal eller sagittal orientering.
81
TraumaCad Användarhandbok
Lägga till en 3D-mall
Du lägger till en 3D-mall i bilden på samma sätt som du lägger till en 2D-mall. För mer
information, se sidan 59.
För MPR-vyer visas mallens kontur enligt snittets placering och orientering. För MIP-vyer
visas mallen som en fullständig projektion av implantatet. Mallar visas som standard
i färg men kan ändras till svartvitt.
När 3D Suite är tillgängligt visas följande knappar enligt ovan:
• Lokalisera mall: Bläddrar igenom alla vyer till mallen vilket betyder att denna mall
visas i alla vyer.
• Starta AQnet: Öppnar 3D-vyn i Terarecon-visaren. Denna knapp visas endast när
Terarecon-integrering har definierats.
82
Planering av kirurgi
Implantatet visas även i ett separat navigeringsfönster för att underlätta orientering och
rotation av implantatet.
När du flyttar eller roterar implantatet i en vy påverkas dess position och
orientering i de andra vyerna.
83
TraumaCad Användarhandbok
Använda navigeringsfönstret för implantat
Navigeringsfönstret för implantat visas implantatet enligt orienteringen i den aktuellt
aktiva vyn. För att ändra orientering, klicka på och dra med musknappen
i Navigeringsfönstret för implantat. Ändringarna visas i huvudvyerna.
När flera olika 3D-mallar placeras i bilderna visas den senast valda mallen
i Navigeringsfönstret för implantat.
Du kan ändra storleken på detta fönster genom att dra i ett hörn med musen.
84
Mäta anatomin
4
Mäta anatomin
De flesta av mätverktygen i TraumaCad kan kommas åt från både menyn Mätverktyg
samt från fliken Mätningar. De mest använda verktygen kan även kommas åt från
verktygsfältet och genom att högerklicka i bilden.
Alla verktyg beskrivs i följande avsnitt och är ordnade enligt olika TraumaCadprocedurer. De kan användas digitalt på samma sätt som de används för fysiska
mätningar.
För att kunna utföra kvantitativa mätningar måste bilden först kalibreras, enligt
beskrivningen i Kalibrera bilden på sidan 46.
med vilken du kan avsluta
Alla mätguider har knappen
guiden och återgå till listan med mätverktyg. För att ångra den senaste åtgärden
i en guide, klicka på Ångra i verktygsfältet.
Grundläggande verktyg
TraumaCad har flera allmänna verktyg som kan användas som komplement till
procedurspecifika verktyg:
• Linjalverktyg, sidan 86
• Cirkelverktyget, 86
• Vinkelverktyget, sidan 87
• Verktyg för vinkel för avståndslinje, sidan 87
• Linjeverktyget, sidan 88
• Verktyg för frihandslinje, sidan 88
• Pilverktyget, sidan 89
• Textannotering, sidan 89
85
TraumaCad Användarhandbok
Linjalverktyg
Linjalverktyget mäter valda delar av bilden i antingen pixlar (för okalibrerade
bilder) eller millimeter (för kalibrerade bilder).
► För att använda linjalverktyget:
1 När en bild har öppnats, klicka på Linjalverktyget
i verktygsfältet.
2 Vänsterklicka på och håll ner musknappen i bilden på det ställe där du vill börja
mäta och dra musen utan att släppa upp musknappen till slutet av mätningen.
3 Släpp upp musen. Mätningen visas i pixlar eller millimeter.
4 Klicka på och dra i någon av de röda punkterna i ändarna av linjen för att ändra dess
storlek.
Cirkelverktyget
Cirkelverktyget används för att mäta diametern på föremål i bilden.
► För att använda cirkelverktyget:
1 Klicka på
i verktygsfältet.
2 Klicka på bilden i arbetsområdet. Cirkelverktyget visas i bilden.
3 Vänsterklicka på och håll ner musknappen inuti cirkeln och dra den till önskad position.
4 Klicka på och dra någon av de röda punkterna för att ändra cirkelns storlek.
Diameterns mått (om kalibrerad i millimeter) visas.
86
Mäta anatomin
Vinkelverktyget
Vinkelverktyget mäter vinkeln mellan två linjer.
► För att använda vinkelverktyget:
1 Klicka på
i verktygsfältet.
2 Klicka på bilden i arbetsområdet. Vinkelverktyget öppnas:
3 Dra i ankarpunkterna på verktyget till den del som ska mätas. Måttet visas i grader
bredvid vinkeln.
Verktyg för vinkel för avståndslinje
Verktyget för vinkel för avståndslinje används för att mäta vinkeln mellan två linjer
i en bild.
► För att använda verktyget för vinkel för avståndslinje:
1 Klicka på
i verktygsfältet.
2 Klicka på bilden i arbetsområdet. Verktyget för vinkel för avståndslinje visas i bilden.
3 Vänsterklicka och håll ner musknappen och dra varje linje till önskad position.
Använd de röda punkterna för att ändra linjerna efter behov.
Vinkeln mellan de två linjerna visas bredvid den streckade linjen som
sammanbinder de två linjerna i verktyget i bilden.
87
TraumaCad Användarhandbok
Linjeverktyget
Linjeverktyget används för att rita in en linje i bilden.
► För att använda linjeverktyget:
1 Klicka på
i verktygsfältet.
2 Håll ner musknappen och rita en linje i bilden utan att släppa upp knappen. En linje
ritas in i bilden enligt nedan.
Verktyg för frihandslinje
Verktyget för frihandslinje används för att rita in en linje på frihand i bilden. Inga
mätvärden är kopplade till denna linje.
► För att använda verktyget för frihandslinje:
1 Klicka på
i verktygsfältet.
2 Klicka på bilden och håll ner musknappen medan du ritar i frihandslinjen i bilden
utan att släppa upp musknappen. En linje ritas in i bilden enligt nedan:
88
Mäta anatomin
Pilverktyget
Pilverktyget används för att markera ett område i bilden som behöver tittas närmare på.
► För att rita in en pil i bilden:
1 Klicka på
i verktygsfältet.
2 Dra musen i bilden mot det område du vill markera.
3 En pil ritas in i bilden.
Textannotering
Linjeverktyget används för att lägga till text i bilden. När text läggs till i bilden visas
en linje som anger vilken del av bilden som texten avser. Du kan flytta på texten om den
ligger i vägen.
► För att lägga till text i bilden:
1 Klicka på
i verktygsfältet.
2 Klicka på the image eller klicka på ett mått i bilden.
Följande fönster öppnas:
3 Skriv in texten i textrutan.
4 Du kan även ändra textens färg, typsnitt och bakgrundsfärg.
Obs: Du kan ändra standardinställningarna för typsnitt genom att klicka på Fil 
Inställningar  Text och ange önskade inställningar.
5 Klicka på OK för att spara inställningarna. Alla data sparas med bilden på PACS samt
på rapporter.
89
TraumaCad Användarhandbok
Höftmätningar
Följande höftmätningar kan utföras med mätverktygen i TraumaCad:
• Auto-höft, sidan 91
• Analys av höftdeformitet, sidan 95
• Pre-operativt höftresultat, sidan 99
• Post-operativt höftresultat, sidan 101
• Verktyg för benlängdsskillnad, sidan 102
• Acetabulärt index, sidan 103
• VCA Lequesnes vinkel, sidan 104
• Skålversion och LLD-analys, sidan 105
• Rotationscentrum, sidan 106
• Stamversion, sidan 107
90
Mäta anatomin
Auto-höft
Digital planering av höftimplantatskirurgi är ett vanligt kirurgiskt förfarande som
används för att uppskatta implantatstorlek, post-operativt geometriskt förhållande
mellan femur och acetabulum, resulterande benlängd och förskjutning samt uppskatta
eventuella geometriska avvikelser eller hinder.
Auto-höft är en programmodul för automatisk markering av specifika punkter inom en
anterior-posterior röntgenbild av bäcken. Auto-höft används endast pre-operativt och
kan inte användas på post-operativa bilder med ett implantat.
En uppsättning anatomiska riktmärken på en AP röntgenbild anges på ett sätt som
uppskattar femurstammens storlek och dess förväntade stabila position i femurkanalen.
Intressanta områden är femur midline och kanalens diameter, spetsarna på trokanter
major samt trokanter minor och nedersta tangenten mot d synliga ischiala
tuberoskurvorna.
► För att använda auto-höft:
1 Välj Höft
.
2 Från fliken Bild, ange bildvy, sida och kalibrering. För mer information, se sidan 45
respektive sidan 46.
3 På fliken Mallar, välj Använd automatiskt planeringsläge.
4 Välj önskade mallar från fliken Implantat. Det rekommenderas att du börjar
planeringen med stamkomponenten.
5 Dra och släpp eller dubbelklicka på en mall på fliken Implantat för att lägga till den
till bilden.
Programmet detekterar automatiskt anatomiska områden i bilden. Verktyget
för benlängdsskillnad läggs till i bilden och den valda stammen placeras i
femurkanalen enligt vald sida (höger eller vänster). Denna funktion definierar även
fragment enligt femurhuvudets föreslagna osteotomilinje.
91
TraumaCad Användarhandbok
Även om verktyget automatiskt väljer och placerar stammen rekommenderas det
att du finjusterar dess position, rotation och storlek i fönstret Implantegenskaper.
Verktyget för benlängdsskillnad kan även finjusteras genom att dra de röda
ankarpunkterna eller genom att dra fragmentet.
6 Välj a skålmall. Skålmallen positioneras automatiskt i området för acetabulum.
7 Högerklicka på stammen och välj Fäst vid skålen. Stammen och fragmentet fästs då
automatiskt vid skålen så att stammens fästpunkt hamnar ovanpå skålens fästpunkt
enligt nedan:
92
Mäta anatomin
När skålen och stammen har positionerats automatiskt flyttas fragmentet
i enlighet med detta enligt ovan.
En standard fästpunkt väljs automatiskt. Du kan även välja en egen fästpunkt
i fönstret Implantategenskaper i bilden.
Ändringar i förskjutning och Ändringar i benlängd visas automatiskt i bilden.
Mätningar för pre-reduktion och post-reduktion visas överst på fliken Mallar.
Skillnaden i benlängd kan mätas automatiskt med verktyget för benlängdsskillnad
eller manuellt genom att välja Använd kliniskt mätt benlängdsskillnad och ange
värdet.
93
TraumaCad Användarhandbok
Obs: Om du vill planera höftkirurgin manuellt, avmarkera Använd automatiskt
planeringsläge på mallfliken. TraumaCad kommer ihåg dina inställningar och sparar
det planeringsläge som du har valt för nästa gång du väljer en höftprocedur.
94
Mäta anatomin
Analys av höftdeformitet
► För att använda guiden för analys av höftdeformitet:
1 Välj Analys av höftdeformitet på fliken Mätningar:
2 Analysis av höftdeformitet är en guide som innehåller 10 steg. Följ guiden och
markera relevanta punkter i bilden för varje steg.
Förstoringsglaset öppnas för att underlätta finjustering och exakt placering
av markörerna.
När du har slutfört steg 9 visas följande fönster:
95
TraumaCad Användarhandbok
3 Ange det sista (tionde) mätvärdet. Fönstret visas enligt nedan:
Observera att de beräknade mätningarna visas i en tabell överst på fliken Mätningar.
96
Mäta anatomin
Från detta fönster kan du även visa tre beräknade mått i bilden genom att klicka
på motsvarande ruta:
 Spetsig vinkel: Mäts från en bäckenhorisontal i höjd med tårdroppen till
superolaterala acetabulära kanten (laterala kanten). Detta mäter lutningen
av acetabulum efter fusion av triradiata brosket.
 Mittkantsvinkel: Mäts från en linje som löper genom mitten av femurhuvudet
som är vinkelrätt mot bäckenets horisontallinje till en linje som löper från
mitten av femurhuvudet till den laterala kanten. Detta mäter acetabulär
dysplasi. Välj Visa vinkel för mittkant för att visa detta mätvärde.

Reimer's Index (procent höftmigration): Vertikala linjer ritas genom
femurhuvudets kanter och acetabulum laterala kant. Index beräknas genom
att dela den otäckta delen av huvudet med huvudets totala bredd. Detta mäter
femurhuvudets acetabulära täckning. Välj Visa Reimer’s index för att visa detta
mått.
97
TraumaCad Användarhandbok
98
Mäta anatomin
Pre-operativt höftresultat
Pre-operativt och post-operativt höftresultat anger geometriska anatomiska mätningar
för att bestämma rotationscentrum och anatomiska förhållanden innan och efter
implantatpositionering.
Verktygen gör det möjligt att utföra postoperativ bedömning och jämföra preoperativ
status, önskad planering och operationsresultat.
Följande mått tas:
•
Rotationscentrum
•
Femoral förskjutning
•
Medial förskjutning
•
Ilioischial förskjutning
•
Höfthöjd
► För att använda pre-operativt höftresultat:
1 Välj Höftresultat på fliken Mätningar och välj sedan Pre Op i undermenyn.
2 Följ de 13 stegen i guiden för att markera punkter i bilden. Du kan dra i punkterna
för att ändra dess position.
99
TraumaCad Användarhandbok
3 När mätningarna visas rekommenderas det att du zoomar in och finjusterar linjerna
enligt patientens anatomi.
4 Välj fliken Rapport för att skapa en rapport. Se Skapa rapporter på sidan 200.
100
Mäta anatomin
Post-operativt höftresultat
► För att använda post-operativt höftresultat:
1 Välj Höftresultat från fliken Mätningar och välj sedan Post Op.
2 Följ de 17 stegen i guiden för att markera punkter i bilden. Du kan dra i punkterna
för att ändra dess position.
3 Välj fliken Rapport för att skapa en rapport. Se Skapa rapporter på sidan 200.
101
TraumaCad Användarhandbok
Verktyg för benlängdsskillnad
Med Verktyget för benlängdsskillnad kan du mäta skillnader i benlängd.
En tangent ritas in genom att välja två punkter på de mest inferiora punkterna på
ischiala tuberositeterna. Från denna referenslinje ska två vertikala linjer ritas in mot
identiska anatomiska riktmärken på varje proximala femur (mitten av trokanter minor,
toppen av trokanter major etc.).
► För att använda verktyget för benlängdsskillnad:
1 Välj Verktyg för benlängdsskillnad från fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Höft  Benlängdsskillnad.
2 Justera verktyget med hjälp av de röda punkterna mot referenspunkterna för att
mäta skillnaden i benlängd, ischiala tuberositeten och mitten av trokanter minor.
Texten nedanför den horisontella linjen visar skillnaden mellan höger och vänster
sida och avståndet mellan de två punkterna. Om ingen skillnad föreligger visas 0.
102
Mäta anatomin
Acetabulärt index
Lutningsvinkeln för det ossifierade acetabulumtaket mäts på en AP röntgenbild av
bäckenet. Detta används som en uppskattning av acetabulär utveckling.
Den vanligaste metoden för att mäta denna vinkel är Caffey’s. Det görs genom att rita
en horisontell linje mellan de superiora kanterna på de radiolucenta triradiata brosken.
Ytterligare en linje ritas från den superolaterala kanten till ossifierade acetabulum till
den superolaterala kanten av triradiata brosket.
På nyfödda är skärningsvinkeln normalt mindre än 30° och vid två års ålder är vinkeln
normalt under 20°.
► För att använda acetabulärt index:
1 Välj alternativet Acetabulärt index från fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Höft  Acetabulärt index.
2
Verktyget visas i bilden ovan. Justera verktyget mot referenspunkterna med hjälp av
de röda punkterna på fliken Mätningar.
103
TraumaCad Användarhandbok
VCA Lequesnes vinkel
Vinkeln för den anteriora mittkanten (anterior center edge, VCA) kvantifierar
femurhuvudets anteriora täckning. Vinklar under 20° anses vara onormalt.
VCA-vinkeln beräknas från en falsk-profilsröntgen av bäckenet. Patienten står i en vinkel
på 65° snett mot röntgenstrålen med foten på den sjuka sidan parallellt mot
röntgenplåten. En vertikal linje genom mitten av femurhuvudet avgränsar VCA-vinkeln
på motstående sida genom att ansluta till en andra linje som löper genom höftens mitt
och acetabulums främsta aspekt.
► För att öppna verktyget för VCA Lequesnes vinkel:
•
Välj VCA Lequesnes vinkel från fliken Mätningar eller välj Mätverktyg  Höft 
VCA Lequesnes vinkel.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
104
Mäta anatomin
Skålversion och LLD-analys
När den acetabulära komponenten av en total höftersättning ses från en vinkel
projiceras den som en ellips. Denna projektion följer matematiskt en allmän formel för
en ellips och kan översättas till ante/retroversion.
En horisontell referenslinje ritas in på bäckenet (mellan de ischiala tuberositeterna,
tårdropparna osv.) och tre röda markörer placeras på skålens kant. Ellipsprojektionen
översätts sedan till skålens ante/retroversion.
Bildens ska vara en sann AP bäckenbild. Den uppmätta ante/retroversion kommer
annars beräknas fel.
Verktyget för benlängdsskillnad läggs även till i bilden. För mer information se
Verktyg för benlängdsskillnad på sidan 102.
► För att använda verktyget för skålversion:
•
Välj alternativet Skålversion från fliken Mätningar eller välj Mätverktyg  Höft 
Skålversion och LLD-analys.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
105
TraumaCad Användarhandbok
Rotationscentrum
Mätverktyget för Rotationscentrum används för uppskatta rotationscentrum av
skadade acetabulum genom att lokalisera rotationscentrum av kontralaterala höften.
En horisontell linje placeras på bäckenet mellan två tårdroppar. Du justerar sedan en
cirkel på acetabulum på det friska bäckenet och verktyget placerar en matchande cirkel
på den sjuka höften.
► För att öppna verktyget för rotationscentrum:
•
Välj alternativet Rotationscentrum på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Höft  Rotationscentrum.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
När verktyget för rotationscentrum har placerats i bilden och justerats till korrekt
plats kan du bläddra till fliken Mallar och välja Skålmallar. Om du dubbelklickar på
en Skålmall placeras den automatiskt på rätt plats i rätt storlek i bilden.
106
Mäta anatomin
Stamversion
När den femorala komponenten av en total höftersättning är ante/retrovert ändras den
projicerade halsskaftvinkeln i enlighet med detta. Den nya projicerade halsskaftvinkeln
kan översättas matematiskt till ante/retroversion av stammen.
Först ska du definiera halsskaftvinkeln för den valda stammen från listan. Sedan placeras
ett mittlinjeverktyg på femurstammen, två röda markörer placeras på femurhalsen och
tre röda markörer placeras på implantathuvudets kant. Projektionen av halsskaftvinkeln
översätts sedan till ante/retroversion av stammen.
Bilden måste vara en sann AP-bäckenbild med neutral rotation av höftleden.
Den uppmätta ante/retroversion kommer annars beräknas fel.
► För att öppna verktyget för stamversion:
•
Välj alternativet Stamversion från fliken Mätningar eller välj Mätverktyg  Höft 
Stamversion.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
Stamvinkeln definierar hur mycket stammen är roterad jämfört med bildens
AP-plan. För att beräkna stammens rotation behöver du veta vinkeln mellan
stammens axel och dess anslutning till skålen. Standardvinkeln är 135°. För att
ändra vinkel, klicka för att öppna vinkelvärdena.
107
TraumaCad Användarhandbok
108
Mäta anatomin
Knämätningar
Följande knämätningar kan utföras med mätverktygen i TraumaCad:
• AP resektionslinjer, sidan 110
• Resektionslinje för långa ben, sidan 112
• Analys av extremitetssymmetri, sidan 114
• Knäresultat, sidan 115
• Mittlinjeverktyget, sidan 118
• Enkel linje, sidan 119
• Hög tibial osteotomi, sidan 120
• Ledlinje, sidan 121
Verktyg för knäresektion
Verktygen för knäresektion används för planering av önskat distalt femursnitt och
proximalt tibiasnitt vinkelrätt mot de mekaniska axlarna. Verktyget mäter den
beräknade storleken av de mediala och laterala bensnitten för in vivo verifiering
av resektionslinjen.
Verktygen markerar benets sanna mekaniska axel på fullängdsbilder eller möjliggör ett
val av snittvinkel i femur, som avviker från den anatomiska axeln på en begränsad
AP-bild av knät.
Verktygen för knäresektion är endast tillgängliga för koronal vy och kan endast användas
på AP-bilder.
109
TraumaCad Användarhandbok
AP resektionslinjer
Verktyget för AP resektionslinjer används för AP-bilder där endast knäleden är med.
Den mekaniska axeln antas vara 6° mot den anatomiska axeln och visas som en streckad
linje. Värdet an ändras genom att dra den streckade linjen.
► För att öppna verktyget för AP-resektion:
1 På fliken Mätningar, välj AP-resektionslinje.
2 Följ de 12 stegen i guiden för att markera anatomiska riktmärken i bilden. Du kan
senare när som helst flytta en punkt genom att dra den till en ny plats.
Resultaten visas på fliken Mätningar:
 Femurvärden – Mediala och Laterala
 Tibiavärden – Mediala och Laterala
 Anatomisk vinkel – Anatomisk mot den mekaniska vinkeln
110
Mäta anatomin
3 Välj fliken Rapport för att skapa en rapport. Se Skapa rapporter på sidan 200.
111
TraumaCad Användarhandbok
Resektionslinje för långa ben
Verktyget för resektionslinje för långa ben används för AP-bilder där hela benlängden
är med.
► För att öppna verktyget för resektion av långa ben:
1
Från fliken Mätningar, välj Resektion av långa ben.
112
Mäta anatomin
2
Följ de 13 stegen i guiden för att placera ut mätpunkter i bilden. När du är klar kan
du finjustera måtten genom att flytta punkterna.
Resultaten visas på fliken Mätningar.
 Femurvärden – Mediala och Laterala
 Tibiavärden – Mediala och Laterala
 Anatomisk vinkel – Anatomisk mot den mekaniska vinkeln
 Varus/valgus-vinkel– Varus/valgus-vinkel mellan femur och tibia
3 Välj om du vill öppna Resektionslinjer, Inriktningslinjer eller Mekaniska axlar
i bilden. Som standard visas alla linjer.
4 Välj fliken Rapport för att skapa en rapport. Se Skapa rapporter på sidan 200.
113
TraumaCad Användarhandbok
Analys av extremitetssymmetri
Analys av extremitetssymmetri för knän används för att ta unilaterala eller bilaterala
anatomiska mätningar och jämföra dem med standardmått samt simulera korrigerande
åtgärder. Den användarvänliga guiden hjälper kirurgen utföra flera olika anatomiska
mätningar.
Stegen för att använda detta verktyg är desamma som de som beskrivs i Markera
anatomiska punkter på sidan 136. Se detta avsnitt och dess underavsnitt för mer
information.
► För att öppna verktyget för analys av extremitetssymmetri för knä:
•
Välj alternativet Analys av extremitetssymmetri på fliken Mätningar. Guiden
öppnas enligt beskrivningen på sidan 136.
114
Mäta anatomin
Knäresultat
Knäresultat används för att bedöma position för femur and tibia TKR-implantat
på en post-operativ bild för både AP och LAT vyer.
► För att öppna verktyget för post-operativt knäresultat
1 Från fliken Mätningar, välj Knäresultat.
AP-vy:
2 Följ de 12 stegen i guiden för att markera punkter i bilden. När du är klar och
mätningarna visas i bilden kan du dra punkterna för att flytta dem till en ny position.
3 Om du även vill utvärdera LAT-vyn, välj LAT-bilden.
4 Från fliken Mätningar, klicka på Tillbaka till mätlistan och välj Knäresultat.
5 Följ stegen i guiden för att markera punkter i bilden. När du är klar och mätningarna
visas i bilden kan du dra punkterna för att flytta dem till en ny position.
115
TraumaCad Användarhandbok
► LAT-vy
6 Resultaten visas på fliken Mätningar:
AP-vy:
•
Femoral: AP-femursymmetri
•
Tibial: AP tibial symmetri
•
Om α > 90 = Valgus
•
Om α < 90 = Varus
LAT-vy:
•
Femoral: Femoral flexion
•
Tibial: Posterior lutning – om α < 90 = Anterior, om α > 90 = Posterior
116
Mäta anatomin
7 Välj fliken Rapport för att skapa en rapport. Se Skapa rapporter på sidan 200.
117
TraumaCad Användarhandbok
Mittlinjeverktyget
Mittlinjeverktyget används för att lokalisera mittlinjen på långa ben. När de fyra
punkterna har justerats till benets kanter visas mittlinjen.
► För att öppna mittlinjeverktyget:
•
•
Välj alternativet Mittlinjeverktyg från fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Knä  Mittlinjeverktyg.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna
med hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
118
Mäta anatomin
Enkel linje
Med detta verktyg visas en linje i bilden som du kan anpassa. Om linjen korsar en annan
linje så som en mittlinje eller en ledlinje beräknas vinkeln mellan linjerna.
► För att öppna verktyget för enkel linje:
•
•
Välj alternativet Enkel linje från fliken Mätningar eller välj Mätverktyg  Knä 
Enkel linje.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna
med hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
119
TraumaCad Användarhandbok
Hög tibial osteotomi
Detta mätverktyg används för att mäta den korrigerande vinkeln för en hög tibial
osteotomi (High Tibial Osteotomy/HTO) vilket är vinkeln mellan en linje som ritas från
mitten av femur till knäts 62 %-koordinat, samt en linje från 62 %-koordinaten till mitten
av tibiotalarleden.
► För att öppna verktyget för hög tibial osteotomi:
•
Välj alternativet Hög tibial osteotomi från fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Knä  Hög tibial osteotomi. Verktyget visas i bilden enligt nedan. Placera cirkeln
runt femurhuvudet, mittlinjen av tibiaplatån och distala linjen på tibiaplafonden.
120
Mäta anatomin
Ledlinje
Mätverktyget Ledlinje används för att på förhand välja ledlinjens lutning, placering och
orientering för olika mätningar, så som deformitetsutvärdering, ledersättning,
preoperativ planering etc.
► För att öppna verktyget för ledlinje:
•
•
Välj alternativet Ledlinje från fliken Mätningar eller välj Mätverktyg  Knä 
Ledlinje.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
Du kan justera den föredragna vinkeln, dess orientering (upp/ner), riktning
(vänster/höger) samt förhållandet mellan ledlinjens två extremiteter. Se sidan 189
för mer information.
121
TraumaCad Användarhandbok
Pediatriska mätningar
Följande pediatriska mätningar kan utföras med mätverktygen i TraumaCad:
• Analys av höftdeformitet, sidan 123
• Analys av extremitetssymmetri, sidan 126
• Acetabulärt index, sidan 126
• Reimer’s Index, sidan 127
• VCA Lequesnes vinkel, sidan 128
• Halsskaftvinkel, sidan 129
• Huvudskaftglidvinkel, sidan 130
• Artikulo-trokantärt avstånd, sidan 131
• Epifysärt index, sidan 132
• Tibiofemoral vinkel, sidan 133
• Metafysär-diafysär vinkel, sidan 134
122
Mäta anatomin
Analys av höftdeformitet
När du ska använda detta mätverktyg ska du först välja en modul som passar patientens
benålder enligt femurhuvudets ossifikationsstadium. Alternativen är:
• Fuserat triradiat brosk
• Helt/delvis ossifierat femurhuvud
• Icke ossifierat femurhuvud
► För att öppna verktyget för analys av höftdeformitet för pediatriska mätningar:
1 Välj alternativet Analys av höftdeformitet på fliken Mätningar.
2 Välj önskad modul från listan. Ett fönster öppnas enligt följande:
Mätverktyget för analys av höftdeformitet består av en guide som innehåller
10 steg.
för att avsluta guiden
Klicka på knappen
och återgå till listan över mätverktyg. Denna knapp finns i alla guider för
mätverktyg.
123
TraumaCad Användarhandbok
3 Följ stegen i guiden för att markera relevanta punkter i bilden för varje steg.
Ett förstoringsglas öppnas automatiskt för att förstora det aktuella området för att
underlätta placering av punkterna.
När du har slutfört steg 9 visas följande fönster:
4 Ange det sista (tionde) mätvärdet.
124
Mäta anatomin
5 Klicka på OK för att stänga meddelanderutan. Fönstret visas enligt nedan:
Observera att de beräknade mätningarna visas i tabellen överst på fliken Mätningar.
Från detta fönster kan du även visas tre beräknade mätningar i bilden enligt
följande:
 Hilgenreiners-vinkel: Lutningsvinkeln för det ossifierade acetabulumtaket mäts
på en AP röntgenbild av bäckenet. Detta används som en uppskattning av
acetabulär utveckling. Detta utförs genom att rita in en Hilgenreinerlinje mellan
de superiora kanterna på de radiolucenta triradiata brosken. Ytterligare en linje
ritas från den superolaterala kanten till ossifierade acetabulum till den
superolaterala kanten av triradiata brosket. På nyfödda är skärningsvinkeln
normalt mindre än 30° och vid två års ålder är vinkeln normalt under 20°.
Markera rutan Visa Hilgenreiners vinkel för att visa detta mått.
 Mittkantsvinkel: Denna vinkel mäts från en linje som löper genom
femurhuvudet och är vinkelrät mot horisontala bäckenlinjen, till en linje som
löper från mitten av femurhuvudet till den laterala kanten. Den mäter
acetabulär dysplasi. Markera Visa vinkel för mittkant för att visa detta mått.
 Reimer's Index (procent höftmigration): Vertikala linjer ritas genom
femurhuvudets kanter och acetabulum laterala kant. Index beräknas genom
att dela den otäckta delen av huvudet med huvudets totala bredd, vilket mäter
femurhuvudets acetabulära täckning. Markera Visa Reimer’s Index för att visa
detta mått.
125
TraumaCad Användarhandbok
Analys av extremitetssymmetri
► För att öppna det pediatriska verktyget för analys av extremitetssymmetri:
•
Välj alternativet Analys av extremitetssymmetri på fliken Mätningar. En guide
öppnas för att vägleda dig genom mätningen, enligt beskrivningen på sidan136.
Acetabulärt index
► För att använda det pediatriska verktyget för acetabulärt index:
•
Välj alternativet Acetabulärt index från fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Barn  Acetabulärt index. För mer information, se sidan 103.
126
Mäta anatomin
Reimer’s Index
Reimer's Index mäter procent höftmigration. En cirkel passas in på det ossifierade
femurhuvudet. En vertikal linje ritas sedan in kontinuerlig med acetabulums laterala
kant. Index beräknas genom att dela cirkelns laterala del med cirkelns diameter. Detta
mäter femurhuvudets acetabulära täckning.
► För att använda verktyget Reimer's Index:
•
•
Välj alternativet Reimer’s Index från fliken Mätningar eller välj Mätverktyg  Barn
 Reimer’s Index.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
127
TraumaCad Användarhandbok
VCA Lequesnes vinkel
Vinkeln för den anteriora mittkanten (anterior center edge, VCA) kvantifierar
femurhuvudets anteriora täckning. Vinklar under 20° anses vara onormalt.
VCA-vinkeln beräknas från en falsk-profilsröntgen av bäckenet. Patienten står i en vinkel
på 65° snett mot röntgenstrålen med foten på den sjuka sidan parallellt mot
röntgenplåten. En vertikal linje genom mitten av femurhuvudet avgränsar VCA-vinkeln
på motstående sida genom att ansluta till en andra linje som löper genom höftens mitt
och acetabulums främsta aspekt.
► För att använda det pediatriska verktyget för VCA Lequesnes vinkel:
•
•
Välj alternativet VCA Lequesnes vinkel på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Barn  VCA Lequesnes vinkel.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
128
Mäta anatomin
Halsskaftvinkel
Höftdeformiteter kan bedömas genom att mäta vinkeln mellan mitten av femurskaftet
och mitten av femushalsen.
En normal halsskaftvinkel för barn förändras med åldern och är ca 150 vid födseln och
minskar gradvis mot vuxenvärdet på 130. Det är viktigt att röntgenbilden tas med
patienten korrekt positionerad med benet i neutral position och patellae riktade framåt
eftersom extern rotation av benet ökar och intern rotation minskar den projicerade
halsskaftvinkeln.
► För att använda verktyget för halsskaftvinkel:
•
•
Välj alternativet Halsskaftvinkel på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Barn  Halsskaftvinkel.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna
med hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
129
TraumaCad Användarhandbok
Huvudskaftglidvinkel
Southwick glidvinkel används för att bedöma glidningsgrad av femurhuvudets epifys.
Vinkeln mäts på en grod-lateral röntgen av bäckenet. En linje ritas in mellan epifysens
anteriora och posteriora spetsar i nivå med fysära plattan. Sedan ritas en linje vinkelrät
mot denna epifysära linje. En till linje ritas sedan längs femurskaftet mittaxel.
Epifysskaftsvinkeln är den vinkel som bildas i skärningen mellan den vinkelräta linjen och
femurskaftets linje. Denna vinkel mäts för båda höfterna och graden glidförskjutning
är vinkeln för den sjuka höften minus vinkeln för den kontralaterala normala höften.
Med detta vinkelmått kan en glidning av epifysen i femurhuvudet skattas som lindrig
(mindre än 30°), måttlig (mellan 30° och 50°) eller svår (mer än 50°). Om båda höfterna
är drabbade kan 12° användas som kontrollvinkel.
► För att använda verktyget för huvudskaftglidvinkel:
•
•
Välj alternativet Huvudskaftglidvinkel på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Barn  Huvudskaftglidvinkel.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
130
Mäta anatomin
Artikulo-trokantärt avstånd
Detta mätverktyg används för att mäta det vertikala avståndet från den femurhuvudets
superiora artikulära yta till trokanter majors proximala punkt längs femurs anatomiska
axel. Med hjälp av detta mått kan du bedöma graden tillväxtretardation för
halshuvudets tillväxtplatta.
► För att använda verktyget för artikulo-trokantärt avstånd:
•
•
Välj alternativet Artikulo-trokantärt avstånd på fliken Mätningar eller välj
Mätverktyg  Barn  Artikulo-trokantärt avstånd.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna
med hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
131
TraumaCad Användarhandbok
Epifysärt index
Epifysärt index är kvoten mellan den största bredden och den största höjden
av epifyskärnan, mätt på röntgenplåten och visas i procent rundhet. Detta mått ger
in indikation på graden tillplattning av epifyskärnan som inducerats av nekros eller
mekanisk deformitet.
► För att använda verktyget för epifysärt index:
•
•
Välj alternativet Epifysärt index på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg  Barn
 Epifysärt index.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
132
Mäta anatomin
Tibiofemoral vinkel
Tibiofemorala vinkeln är vinkeln som skapas av skärningen mellan femurs och tibias
anatomiska axlar.
► För att använda verktyget för tibiofemoral vinkel:
•
•
Välj alternativet Tibiofemoral vinkel på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Barn  Tibiofemoral vinkel.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna
med hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
133
TraumaCad Användarhandbok
Metafysär-diafysär vinkel
Metafysär-diafysära vinkeln är den vinkel som skapas mellan skärningen mellan en linje
genom proximala metafysens transversa plan och en vinkelrät linje mot tibiala diafysens
långa axel. Denna vinkel motsvarar graden av deformitet för tibias proximala ände på en
patient med klinisk hjulbenthet, och möjliggör tidig differentiering mellan infantil tibia
vara och fysiologisk hjulbenthet innan tibia vara förändringar visar sig på röntgen.
► För att använda verktyget för metafysär-diafysär vinkel:
•
•
Välj alternativet Metafysär-diafysär vinkel på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg
 Barn  Metafysär-diafysär vinkel.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
134
Mäta anatomin
Deformitetsmätningar
För tillfället finns följande automatiska mätverktyg för deformitet:
• Analys av extremitetssymmetri, nedan
• Taylor spatial Frame, sidan 148
Analys av extremitetssymmetri
Verktyget Analys av extremitetssymmetri används för att mäta och visa anatomiska och
mekaniska axlar för deformerade extremiteter. De gemensamma ledvinklarna beräknas
automatiskt och jämförs med standardvärden och används för att simulera korrigerande
åtgärder. De anatomiska mätningarna kan vara unilaterala eller bilaterala. Mätningar
and bedömningar kan sparas med patientfilerna för enkel överföring till digital
radiografi.
Planering av korrigerande kirurgi för deformiteter i nedre extremiteterna består av att
beskriva deformitetens egenskaper och åtgärderna för korrigering.
Du ska rita en modell som simulerar överföring av en tyngd från dess applikationspunkt
på lemmen vilket normalt är mitten av femurhuvudet , genom dess geometriska
förhållande med huvudlederna och mitten av vristen där den överförs till marken.
Syftet med att definiera belastningsaxlarna är att kunna definiera centrum för
eventuella anatomiska deformiteter längs benstrukturer, beräkna dess omfattning och
föreslå korrigerande åtgärder.
Resultatet av proceduren är en plan som beskriver var ett ben ska skäras och vilken
vinkel det behöver rotera runt ett valt rotationscentrum för att ge rätt längd och
viktöverföringsaxel.
135
TraumaCad Användarhandbok
► För att utföra analys av extremitetssymmetri:
1 Välj alternativet Analys av extremitetssymmetri på fliken Mätningar.
2 Använd guiden för att markera anatomiska riktmärken i bilden for analys
av extremitetssymmetri, enligt beskrivning nedan.
3 Använd CORA-verktygen enligt beskrivning på sidan 141.
4 Du kan simulera osteotomier och implantatfixering enligt beskrivning på sidan 120.
Markera anatomiska riktmärken
Välj mätverktyget Analys av extremitetssymmetri från fliken Mätningar.
För AP-bilder, ange om du vill utföra unilaterala eller bilaterala mätningar.
Guiden vägleder dig genom processen att identifiera och markera de anatomiska
riktmärken som behövs för att utföra automatisk analys av bensymmetri.
Ett förstoringsglas öppnas automatiskt för att förstora det aktuella området för att
underlätta placering av punkterna.
136
Mäta anatomin
Följande är ett exempel på en bild när den sjunde punkten har markerats:
När du har markerat den åttonde punkten visas följande fönster:
137
TraumaCad Användarhandbok
Du kan nu finjustera mätpunkternas position genom att zooma in i bilden och flytta
punkterna genom att dra i dem.
138
Mäta anatomin
Om du av någon anledning vill hoppa över detta steg och utföra osteotomisimulering på
en förbestämd plats, klicka på Hoppa över guide på fliken Mätningar och markera
endast två referenspunkter för femurhuvudet och fotleden:
Om bilden endast omfattar en del av benet, till exempel om femurhuvudet inte är
med i bilden och du använder alternativet Hoppa över guide måste du gissa dig till
positionen för linjen till femurhuvudet i övre delen av bilden med CORA-verktygen,
enligt beskrivning på sidan 141.
Du kan när som helst när du har markerat anatomin med hjälp av guiden klicka på
Visa Analys av extremitetssymmetri under tabellen för att visa/gömma anatomiska
mätningar i bilden.
139
TraumaCad Användarhandbok
Resultat av analys av extremitetssymmetri
Följande unilaterala mätningar har beräknats på en AP-bild:
• mLPFA: Mekanisk lateral proximal femoral vinkel
• mLDFA: Mekanisk lateral distal femoral vinkel
• mMPTA: Mekanisk medial proximal tibial vinkel
• mLDTA: Mekanisk lateral distal tibial vinkel
• JLCA: Juxta-artikulär linjeomvandlingsvinkel
• MAD: Avvikelse för mekanisk axel
• Femur: Femursegmentets totala längd
• Tibia: Tibiasegmentets totala längd
• Total längd: Total extremitetslängd
Resultaten visas på fliken Mätningar:
I tabellen visas normalvärden i grönt och abnormala värden visas i rött.
140
Mäta anatomin
CORA-verktyg
Center of Rotation of Angulation (CORA) (vinkelns rotationscentrum) är skärningen
mellan det proximala segmentets axel och det distala segmentets axel. Den vinkel som
skapas motsvarar deformitetens omfattning i frontalplanet.
Du kan nu använda CORA-verktygen för att bestämma var osteotomin ska utföras.
Du tar reda på CORA genom att bestämma antingen den mekaniska eller anatomiska
axeln för varje ben. Det finns olika verktyg för vardera av dessa alternativ.
Normalt placeras ett verktyg på det proximala segmentet och ett på det distala. CORA
bildas av skärningen mellan dessa två verktyg. För flera deformiteter, upprepa mätningen
ovanför och under varje deformitet, antingen på samma ben eller på flera ben.
För varje CORA måste du antingen använda två mekaniska verktyg eller två anatomiska
verktyg.
Använd illustrationerna på fliken Mätningar som vägledning genom förfarandet.
Obs: Vi rekommenderar att du vid detta tillfälle bockar av Visa Analys av
extremitetssymmetri så att symmetrilinjerna inte visas och du kan koncentrera dig på
att bestämma CORA.
► För att använda CORA-verktygen:
1 På fliken Mätningar, för musen över en anatomisk del av ett ben för att öppna
relevanta CORA-verktyg för det benet, enligt nedan:
Innan musen förs över
Efter musen förts över
141
TraumaCad Användarhandbok
2 Klicka för att välja det första verktyget. Verktyget visas i bilden.
3 För musen över illustrationen igen för att välja det andra verktyget. Båda verktygen
visas nu i bilden enligt nedan:
4
Zooma in i bilden för att bättre se var linjerna skär sig.
CORA- och osteotomilinjerna anges i skärningen mellan verktygen och dess
bisektoralvinkel visas, vilken är 16° i detta fall. Båda linjerna visas ovanpå varandra
som standard.
Du kan flytta osteotomilinjen till det plats där du planerar att utföra osteotomin.
Som standard är denna placerad på CORA.
CORA-linje
Osteotomilinje
142
Mäta anatomin
5 På fliken Mätningar under Kil, välj antingen Öppen, Neutral eller Stängd
osteotomikil. Du kan även högerklicka på osteotomilinjen och välja alternativet
Rotationsaxel (ACA)  Användardefinierad och sedan kan kilpunkten flyttas
manuellt till valfri position.
6 För att utföra flera osteotomier kan du lägga till ytterligare en CORA genom att
klicka på Lägg till CORA. När du lägger till en ny CORA visas denna som en flik på
fliken Mätningar enligt nedan:
Du kan lägga till upp till fyra CORA.
143
TraumaCad Användarhandbok
7 Klicka på Avsluta och klipp. Fragment skapas då automatiskt i bilden kring
osteotomilinjen, en överst och en nedanför enligt nedan:
8 Om du vill rikta in benet automatiskt, välj antingen Fullständig inriktning eller
Endast rotation på fliken Mätningar. Vid fullständig inriktning utförs både
translation och rotation.
9 För att rikta in benet automatiskt, klicka på Autoinriktning på fliken Mätningar.
Bildfragmenten av benet riktas då in automatiskt enligt nedan:
144
Mäta anatomin
Axlarnas nya mekaniska vinklar visas då i kolumnen Post på fliken Mätningar, enligt
nedan:
145
TraumaCad Användarhandbok
10 Kontrollera de värden som visas på fliken Mätningar. Normala värden visas i grönt
och onormala värden visas i rött.
Kilens vinkel och bredd anges enligt följande:
Knappen Ångra klippning återställer bilden till hur den var innan du klickade på
Avsluta och klipp.
146
Mäta anatomin
11 Du kan när som helst rikta in femur- och tibiafragmenten manuellt genom att klicka
på fragmenten och flytta dem.
Följande alternativ är tillgängliga när du högerklickar på CORA:






Ta bort CORA: Tar bort vald CORA från bilden.
Inaktivera osteotomi: Gömmer osteotomilinjen i bilden men fortsätter visa
CORA.
Göm/Visa CORA-linjer: Gömmer/Visar CORA-linjerna i bilden.
Rotationsaxel (ACA): När osteotominivån har bestämts kan typ av kil väljas
(öppen, stängd, neutral [genom CORA]), eller så kan du välja Manuellt position
av rotationscentrum för att flytta fragmenten.
Återanvänd linje: Skapar automatiskt en till CORA-linje (till exempel CORA 2)
med samma definitioner som du sedan kan ändra.
Färg: Med detta alternativ kan du ändra färgen på verktygen i bilden.
147
TraumaCad Användarhandbok
Taylor spatial Frame
Taylor spatial Frame (TSF) är en extern fixeringsmekanism som används för att behandla
komplexa frakturer och bendeformiteter. Det är en hexapodenhet som är baserad på en
Stewart-plattform som består av två aluminiumringar som hålls samman av sex stänger.
Varje stång kan förlängas eller förkortas individuellt. Dessa ansluts till ben med tråd eller
stift och det infästa benet kan manipuleras i sex axlar (anteriort/posteriort,
varus/valgus, förlänga, reducera) Vinkel-, translations-, rotations- och längddeformiteter
kan korrigeras samtidigt med en TSF.
Ringarna och masterfliken sätts på rätt plats på två bilder: en AP-bild och en LAT-bild.
Båda bilderna behövs för att använda detta verktyg. Alla parametrar som behövs för att
använda TSF-enheten beräknas. Proceduren som beskrivs nedan består av två stadier:
• I det första stadiet definieras utgångs- och målpositionen för verktygets sex stänger.
• I det andra stadiet utförs beräkningar för förflyttning av stängerna via
SpatialFrame.com. När beräkningarna har utförts med TraumaCad, klicka på the
för att spara fallet. Fallvärdena kan sedan laddas upp till
SpatialFrame.com för att utföra de beräkningar som krävs.
Användning av TSF-verktyget i TraumaCad förutsätter att patienten redan har
erfordrad fixeringsenhet på kroppen och att osteotomin redan har utförts.
Innan du använder TSF-verktyget, kontrollera att bilderna har tagits med 90° vinkel
mellan dem, eller så nära 90° som möjligt.
Innan du använder TSF-verktyget ska du kontrollera att åtminstone en av de två
ringarna (som används som referensram) i bilden är så vinkelrät som möjligt mot
båda bilderna (AP och Lateral).
148
Mäta anatomin
► För att använda verktyget Taylor spatial Frame:
1 Välj alternativet Taylor spatial Frame på fliken Mätningar. Följande fönster öppnas:
2 Kontrollera att den valda bilden är orienterad så att posteriort ligger till vänster och
anteriort ligger till höger. Om inte, klicka på Vänd vänster / höger för att vända
bilden till rätt orientering och klicka sedan på OK.
När bilden har rätt orientering visas fönstret enligt nedan:
3 Fönstret visar en ring som motsvarar den övre ramen i båda bilderna. Dra hela
ringen så att den sitter exakt på den proximala ramen eller den distala ramen.
Du kan även dra i de röda punkterna för att ändra ringens storlek. Välj den ram
(proximal eller distal) som är mest vinkelrät mot båda bilderna. Denna ram kommer
att användas som referensram och den måste vara vinkelrät mot bildplanet.
149
TraumaCad Användarhandbok
Observera att när du ändrar ringens storlek i ena bilden ändras dess storlek
i enlighet med detta även på andra bilden. Referensramen kan endast flyttas
i en bild i taget.
4 Positionera masterfliken (den lilla orangea rutan ( )) till höger om ringen, på
referensramen så att den sitter på rätt plats i båda bilderna. Observera att när du
flyttar mästerfliken i ena bilden flyttas den i enlighet med detta även på andra bilden.
5 Positionera osteotomilinjen (den orangea linjen
) på osteotomin i båda
bilderna. Observera att när du flyttar linjen i ena bilden flyttas den automatiskt
i enlighet med detta även på andra bilden.
150
Mäta anatomin
6 Punkten för riskstrukturen (Structure at risk/SAR) visas på osteotomilinjen
•
•
.
Du kan definiera SAR med ett av följande alternativ:
Automatiskt: Välj alternativet Automatiskt i området för riskstrukturen för att
automatiskt placera SAR på den osteotomisida som ska flyttas mest. När du väljer
detta alternativ placeras SAR-triangeln i slutet av den orangea linjen enligt ovan.
Manuellt: Välj alternativet Manuellt för att positionera SAR på valfri plats i bilden.
När du väljer detta alternativ kan SAR-triangeln flyttas oberoende den orangea
linjen.
7 Nu ska du bestämma målpositionerna. För att bestämma målposition kan du
använda CORA-verktygen och alternativen Önskad förändring i längd för att
använda dig av automatisk positionering (klicka på
när du har
klippt), eller så kan du hoppa över dessa steg och bestämma målposition manuellt
när du har klippt.
För automatisk positionering, använd standard CORA-verktygen och positionera dessa
på rätt sätt. För mer information om användning av CORA-verktyg, se sidan 141.
151
TraumaCad Användarhandbok
När du väljer detta alternativ måste du även välja förändring i längd i fältet Önskad
förändring i längd.
8 Utför sedan snittet genom att klicka på Utför snitt. Detta skapar ett fragment av
segmentet under osteotomin som du sedan positionerar på rätt plats i bilden.
152
Mäta anatomin
9 Fragmentet kan flyttas automatiskt eller manuellt. För att positionera fragmentet
automatiskt, klicka på Autoinriktning. Detta alternativ positionerar fragmentet
i bilden baserat på CORA-linjens placering och Önskad förändring i längd
(som angetts innan snittet utfördes). Du kan även positionera fragmentet manuellt
genom att dra, flytta eller rotera det.
Området för TSF planeringsparametrar visar alla beräknade parametrar för Taylor
spatial Frame.
10 Klicka på Spara TSF-fil för att spara de beräknade parametrarna till en fil.
153
TraumaCad Användarhandbok
Traumamätningar
Följande traumamätningar kan utföras med mätverktygen i TraumaCad:
• Analys av extremitetssymmetri, nedan
• Diafysär frakturvinkel, nedan
• Metafysär frakturvinkel, sidan 156
• Mittlinjeverktyget, sidan 157
• Enkel linje, sidan 157
• Ledlinje, sidan 157
• Takbåge, sidan 158
Analys av extremitetssymmetri
► För att använda traumaverktyget för analys av extremitetssymmetri:
•
Välj alternativet Analys av extremitetssymmetri på fliken Mätningar. En guide
öppnas för att vägleda dig genom förfarandet enligt beskrivning på sidan 136.
154
Mäta anatomin
Diafysär frakturvinkel
Detta mätverktyg mäter vinkeln mellan två långa bens långa axel. Punkterna justeras
mot benens kanter och vinkeln mellan dess centrumlinjer mäts och visas.
► För att använda verktyget för diafysär frakturvinkel:
•
•
Välj alternativet Diafysär frakturvinkel på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Trauma  Diafysär frakturvinkel.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
155
TraumaCad Användarhandbok
Metafysär frakturvinkel
Detta verktyg mäter the vinkel mellan långa axeln och ledlinjen för ett långt ben.
Punkterna justeras in mot benets kanter och dess ledytor och vinkeln mellan dessa mäts
och visas.
► För att använda verktyget för metafysär frakturvinkel:
•
•
Välj alternativet Metafysär frakturvinkel på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg
 Trauma  Metafysär frakturvinkel.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
156
Mäta anatomin
Mittlinjeverktyget
► För att använda mittlinjeverktyget:
•
Välj alternativet Mittlinjeverktyg på fliken Mätningar. Verktyget visas i bilden.
Detta verktyg används enligt beskrivning på sidan 115.
Enkel linje
► För att använda traumaverktyget enkel linjen:
•
Välj alternativet Enkel linje på fliken Mätningar. Verktyget visas i bilden.
Detta verktyg används enligt beskrivning på sidan 119.
Ledlinje
► För att använda verktyget trauma ledlinje:
•
Välj alternativet Ledlinje på fliken Mätningar. Verktyget visas i bilden.
Detta verktyg används enligt beskrivning på sidan 189.
157
TraumaCad Användarhandbok
Takbåge
Konceptet takbåge beskrevs först av Matta. Det underlättar när man vill utreda
mängden intakt acetabulär skål/kupol och är en användbar metod för att bedöma
indikation för kirurgi. Mätningarna utförs på AP, obturator och iliac sneda vyer enligt
följande:
• En vertikal linje ritas till acetabulums geometriska mittpunkt.
• En annan linje ritas genom en punkt där en frakturlinje korsar acetabulum och igen
till acetabulums geometriska mittpunkt.
• De vinklar som ritas på detta sätt motsvarar den mediala, anteriora och posteriora
takbågen på AP, obturator sned respektive iliac vyer.
► För att använda verktyget för takbåge:
•
•
Välj alternativet Takbåge från fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Trauma  Takbåge.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna
med hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
158
Mäta anatomin
Ryggradsmätningar
Följande ryggradsmätningar kan utföras med mätverktygen i TraumaCad:
• Cobb-vinkel, nedan 160
• Dubbel Cobb-vinkel, sidan 161
• Trippel Cobb-vinkel, sidan 161
• Märkning av ryggkotor, sidan 162
• Nyckelbensvinkel, 164
• Koronal balans, sidan 165
• Sagittal balans, sidan 166
• Lumbar lordosvinkel, sidan 167
• Vinkel för bäckenradie, sidan 168
• Sakral snedhet, sidan 170
• Vinkel för ryggradsglidning, sidan 171
• Spondylolistes, sidan 172
• T1 vridningsvinkel, sidan 174
• Thorakal kyfosvinkel, sidan 175
• Förskjutning av thorakal stam, sidan 176
159
TraumaCad Användarhandbok
Cobb-vinkel
Cobb-vinkeln används för att bedöma krökning vid skolios på AP-projektioner
av ryggraden.
För att mäta krökningen identifieras först apexkotan. Detta är den mest förskjutna och
roterade kotan med den minst vinklade ändplattan. Änd-/transitionalryggkotan
identifieras sedan med hjälp av kurvan ovan och nedan. Ändkotan är de mest superiora
och inferiora ryggkotorna som är minst förskjutna och roterade och har den mest vridna
ändplattan.
En linje ritas in längs den superiora ändkotans superiora ändplatta och en andra linje
dras längs den inferiora ändkotans inferiora ändplatta. Vinkeln mellan dessa två linjer
mäts som Cobb-vinkeln.
I S-formad skolios där de finns två sammanhängande kurvor, motsvarar den nedre
ändkotan på den övre kurvan den övre ändkotan på den nedre kurvan. I vissa fall kan
det finnas en tredje sammanhängande kurva.
Som regel, är en Cobb-vinkel på 10° den undre gränsen för skolios.
► För att använda guiden för Cobb-vinkel:
1
På fliken Mätningar, välj Cobb-vinkel.
160
Mäta anatomin
2
Följ de 4 stegen i guiden för att placera ut mätpunkter i bilden. När du är klar kan du
finjustera mätningarna genom att dra punkterna till en ny position.
3 Välj fliken Rapport för att skapa en rapport. Se Skapa rapporter på sidan 200.
Dubbel Cobb-vinkel
Mätverktyget Dubbel Cobb-vinkel fungerar på samma sätt som Cobb-vinkelverktyget.
Se sidan 160 för mer information.
► För att använda verktyget för dubbel Cobb-vinkel:
•
•
På fliken Mätningar, välj Dubbel Cobb-vinkel.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
Trippel Cobb-vinkel
Mätverktyget Trippel Cobb-vinkel fungerar på samma sätt som Cobb vinkelverktyget.
Se sidan 160 för mer information.
► För att använda verktyget för Trippel Cobb-vinkel:
•
•
På fliken Mätningar, välj Trippel Cobb-vinkel.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
161
TraumaCad Användarhandbok
Märkning av ryggkotor
Detta verktyg används för att märka ryggkotor. Det finns olika sorters ryggkotor, så som:
•
Cervikala, märkta med C i bilden
•
Thorakala, märkta med T i bilden
•
Lumbala, märkta med L i bilden
► För att använda verktyget för märkning av ryggkotor:
1 Välj alternativet Märkning av ryggkotor på fliken Mätningar.
2 Klicka på Cranial för att börja märka från cranial (superiora) till caudalkotor (neråt),
eller klicka på Caudal för att märka från en lägre kota uppåt.
3 Välj den första kotan du vill märka från listan Första kotan enligt nedan:
4 Klicka på Ja eller Nej, för att ange om dessa är abnormala. Om du väljer Ja,
välj önskad alternativknapp för den abnormala kotan/kotorna.
162
Mäta anatomin
5 Klicka på Godkänn för att märka den första kotan.
6 Klicka på den första kotan som du vill märka enligt beskrivningen i steg 3 ovan.
Märkningen läggs till i bilden.
7 Upprepa steg 6 så många gånger som behövs för att märka intilliggande kotor i den
riktning som angivits i steg 2. TraumaCad märker automatiskt ut nästa kota.
Eventuella abnormala kotor beaktas också.
8 När du har märkt kotorna i bilden, klicka på Klar. Du kan flytta på märkningarna
i bilden med de vanliga metoderna i TraumaCad.
163
TraumaCad Användarhandbok
Nyckelbensvinkel
Nyckelbensvinkeln används för att utvärdera axlarnas balans genom att mäta horisontal
vinkling av T1 och nyckelbensvinkeln.
► För att använda verktyget för nyckelbensvinkel:
1
På fliken Mätningar, välj Nyckelbensvinkel.
Följande meddelande visas.
2
Kontrollera att den valda bilden är orienterad så att posteriort ligger till vänster och
anteriort ligger till höger. Om inte, klicka på Vänd vänster / höger för att vända
bilden till rätt orientering och klicka sedan på OK.
Verktyget visas i bilden. Du kan dra i punkterna för att ändra verktygets vinkel.
164
Mäta anatomin
Koronal balans
Detta verktyg mäter ryggradens inriktning i det koronala planet. Det horisontella
avståndet mellan mittpunkterna för C7-kroppen och mitten av sacrum på en upprätt
PA-röntgenbild med lång kassett av ryggraden mäts och visas.
► För att använda verktyget för koronal balans:
1 Välj alternativet Koronal Balans på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Ryggrad  Koronal balans.
Följande meddelande visas.
2 Kontrollera att den valda bilden är orienterad så att posteriort ligger till vänster och
anteriort ligger till höger. Om inte, klicka på Vänd vänster / höger för att vända
bilden till rätt orientering och klicka sedan på OK.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
165
TraumaCad Användarhandbok
Sagittal balans
Detta verktyg mäter ryggradens inriktning i det sagittala planet. Det horisontella
avståndet mellan mittpunkterna för C7-kroppen och sacrums posteriora superiora hörn
på en upprätt lateral röntgenbild med lång kassett av ryggraden mäts och visas.
► För att använda verktyget för sagittal balans:
1
Välj alternativet Sagittal Balans på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Ryggrad  Sagittal balans.
Följande meddelande visas.
2
Kontrollera att den valda bilden är orienterad så att posteriort ligger till vänster och
anteriort ligger till höger. Om inte, klicka på Vänd vänster / höger för att vända
bilden till rätt orientering och klicka sedan på OK.
3 Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget med hjälp av de röda
punkterna till referenspunkterna som visas i bilden på fliken Mätningar.
166
Mäta anatomin
Lumbar lordosvinkel
Detta verktyg mäter lumbalryggradens anteriora konvexa vinkel. Den rekommenderade
mätningen för lumbar lordos på en lateral röntgenbild är vinkeln mellan den superiora
ändplattan på L-1 och den superiora ändplattan på S-1.
► För att använda verktyget för lumbar lordosvinkel:
•
•
Välj alternativet Lumbar lordosvinkel på fliken Mätverktyg eller välj Mätverktyg 
Ryggrad  Lumbar lordosvinkel.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
167
TraumaCad Användarhandbok
Vinkel för bäckenradie
Det finns tre olika mätningar som används för att beskriva bäckenmorfologi baserat på
radiografiska mätningar i det sagittala planet:
• Sakral lutning (SL), vilket är vinkeln mellan en linje som ligger i tangent mot den
sakrala ändplattan och den horisontella referenslinjen
• Pelvic incidence (PI), är vinkeln som bildas mellan den vinkelräta linjen mot
tangenten mot den sakrala ändplattan och en linje mellan mitten av an
genomsnittlig höftled och mitten av den sakrala ändplattan
• Sakral vinkling (SV), är vinkeln mellan en linje mellan mitten av en genomsnittlig
höftled och mitten av den sakrala ändplattan till den vertikala referenslinjen
SL, PI och SV är väldigt likartade och är alla bra sätt att bedöma bäckenmorfologi.
► För att använda verktyget för verktyget för vinkel för bäckenradie:
1 Välj alternativet Vinkel för bäckenradie från fliken Mätningar eller välj Mätverktyg
 Ryggrad  Vinkel för bäckenradie.
Följande meddelande visas.
168
Mäta anatomin
2
Kontrollera att den valda bilden är orienterad så att posteriort ligger till vänster och
anteriort ligger till höger. Om inte, klicka på Vänd vänster / höger för att vända
bilden till rätt orientering och klicka sedan på OK.
•
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
169
TraumaCad Användarhandbok
Sakral snedhet
Detta verktyg används för att mäta vinkeln mellan sacrum och en linje som ritas
parallellt med en linje genom fumurhuvudena på en AP-vy av sacrum i ryggläge.
► För att använda verktyget för sakral snedhet:
•
•
Välj alternativet Sakral snedhet på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Ryggrad  Sakral snedhet.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
170
Mäta anatomin
Vinkel för ryggradsglidning
Detta verktyg mäter den vinkel som bildas genom att förlänga en linje längs L5-kroppens
superiora ändplatta tills den korsar en linje som är vinkelrät mot en linje som löper längs
den posteriora kanten av kroppen av den första sakrala kotan.
► För att använda verktyget för vinkel för ryggradsglidning:
•
•
Välj alternativet Vinkel för ryggradsglidning på fliken Mätningar eller välj
Mätverktyg  Ryggrad  Vinkel för ryggradsglidning.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
171
TraumaCad Användarhandbok
Spondylolistes
Spondylolistes är en framåt glidning av en ryggkota ner på nästa kotan under.
Det vanligaste graderingssystemet för spondylolistes är det som föreslagits
av Meyerding 1947.
Graden av glidning mäts som procentandel av avståndet som den anteriort
translaterade kotkroppen har rört sig framåt relativt den underliggande kotans
superiora ändplatta. Graderingssystemet använder sig av följande grader:
• Grad 0: Ingen glidning
• Grad 1: 1-25 % glidning
• Grad 2: 26-50 % glidning
• Grad 3: 51-75 % glidning
• Grad 4: 76-100 % glidning
• Grad 5: Mer än 100 % glidning (spondyloptosis)
► För att använda verktyget för spondylolistes:
1 Välj alternativet Spondylolistes på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Ryggrad  Spondylolistes.
Följande meddelande visas.
2 Kontrollera att den valda bilden är orienterad så att posteriort ligger till vänster och
anteriort ligger till höger. Om inte, klicka på Vänd vänster / höger för att vända
bilden till rätt orientering och klicka sedan på OK.
Verktyget visas i bilden. Du kan dra i punkterna för att ändra verktygets vinkel.
172
Mäta anatomin
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
173
TraumaCad Användarhandbok
T1 vridningsvinkel
Detta verktyg används för att mäta vinkeln mellan en linje längs T1s cephalerade
ändplatta mot en linje som är vinkelrät mot röntgenbildens vertikala kant.
► För att använda verktyget för T1 vridningsvinkel:
•
•
Välj alternativet T1 vridningsvinkel på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Ryggrad  T1 vridningsvinkel.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
174
Mäta anatomin
Thorakal kyfosvinkel
Detta verktyg används för att mäta posterior konvex vinkel för lumbalryggraden. Det
rekommenderade måttet på thorakal kyfos från en lateral röntgenbild är vinkeln mellan
den högsta mätbara thorakalkotans superiora ändplatta, normalt T-2 eller T-3, och T-12s
inferiora ändplatta.
► För att använda verktyget för thorakal kyfosvinkel:
•
•
Välj alternativet Thorakal kyfosvinkel på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Ryggrad  Thorakal kyfosvinkel.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
175
TraumaCad Användarhandbok
Förskjutning av thorakal stam
Detta verktyg används för att mäta stammens förskjutning från mitten av en linje i höjd
med den thorakala apexkotan till centrala sacrala kotlinjen.
► För att använda verktyget för förskjutning av thorakal stam:
•
•
Välj alternativet Förskjutning av thorakal stam på fliken Mätningar eller välj
Mätverktyg  Ryggrad  Förskjutning av thorakal stam.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
176
Mäta anatomin
Fot och vrist Mätningar
Följande mätningar kan utföras för fot och vrist med mätverktygen i TraumaCad:
• Guiden för fotosteotomier, nedan 177
• Hallux valgus-vinkel, sidan 182
• Hallux valgus interfalangeus-vinkel, sidan 183
• Intermetatarsal vinkel, sidan 184
• DMAA Distal metatarsal artikulär vinkel, sidan 185
• PMAA Proximal metatarsal artikulär vinkel, sidan 186
• Talusvinkel, sidan 187
Guiden för fotosteotomier
► Guiden för fotosteotomier används för att utföra unilaterala och bilaterala anatomiska
mätningar, jämföra dessa med standardmått samt simulera korrigerande åtgärder. Den
användarvänliga guiden hjälper kirurgen utföra flera olika anatomiska mätningar. Varje
mätning jämförs automatiskt mot standardparametrarna som publiceras i litteraturen
samt mot den kontralaterala extremiteten i den bilaterala modulen för direkt
bedömning av patientanatomin. Mätningar och utvärderingar integreras i patientfilerna
för smidig övergång till digital radiologi.
► För att använda guiden för fotosteotomier:
1 Välj alternativet Guide för fotosteotomier från fliken Mätningar.
2 Ange om du vill utföra mätningar unilateralt eller bilateralt genom att välja ett av
dessa alternativ.
De steg som visas nedan är de som visas i guiden när du väljer Unilateralt. För
alternativet Bilateralt utförs samma steg men på båda fötterna.
177
TraumaCad Användarhandbok
3 Följ dessa 14 steg i guiden och markera relevanta punkter i bilden för varje steg.
Ett förstoringsglas öppnas automatiskt för att förstora det relevanta området.
Följande är ett exempel på en bild när den trettonde punkten har markerats:
178
Mäta anatomin
Ett fönster så som det nedan öppnas:
De anatomiska mätningarna visas i övre vänstra hörnet på fliken Mätningar.
Följandemått bestäms med guiden:
 Hallux valgus-vinkel (HVA): Vinkeln mellan de longitudinella axlarna av
metatarsus och den proximala falanxen på stortån.
 Intermetatarsal vinkel (IMA): Vinkeln mellan de longitudinella axlarna för det
första och det andra metatarsalbenet.
 Distal metatarsal artikulär vinkel (DMAA): Komplementvinkeln till 90° för en
vinkel mellan den longitudinella axeln av den första metatarsalen mot dess
distala ledyta.
4 Välj alternativet Spara preoperativa mätningar för att spara associerade mätningar.
5 Välj fliken Rapport för att skapa en rapport. Se Skapa rapporter på sidan 200.
179
TraumaCad Användarhandbok
Simulering av fotosteotomier
När du har utfört mätningar av fotdeformiteter kan en osteotomisimulering utföras.
Se till att du har sparat mätningarna från Guiden för fotosteotomier innan du fortsätter.
För osteotomier, definiera fragmenten med verktyget Definiera fragment
, som
finns tillgängligt i verktygsfältet och menylisten. Dubbelklicka på ett fragment för att
klippa ut fragmentet.
Välj sedan exakt plats för osteotomin i fönstret Plats för osteotomi. Följande fönster
visas automatiskt när du har klippt ut ett fragment.
Den röda cirkeln som visas när osteotomin är klar är fragmentets rotationsaxel och ska
placeras manuellt på benets mediala eller laterala cortex för öppnande/stängande kilen.
Osteotomisimuleringen kan nu utföras genom att rotera det gula fragmenthandtaget
eller genom att hålla ner Ctrl på tangentbordet medan du flyttar fragmentet.
Du kan nu zooma in och mäta osteotomiparametrar så som längdvinkeln etc.
De projicerade post-operativa mätningarna visas i en tabell på fliken Mätningar.
180
Mäta anatomin
181
TraumaCad Användarhandbok
Hallux valgus-vinkel
Detta verktyg används för att mäta vinkeln mellan metatarsus longitudinella axlar och
stortåns proximala falanx.
► För att använda verktyget för hallux valgus-vinkel:
•
•
Välj alternativet Hallux valgus-vinkel på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg 
Fot och vrist  Hallux valgus-vinkel.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
182
Mäta anatomin
Hallux valgus interfalangeus-vinkel
Detta mätverktyg används för att mäta vinkeln mellan proximala falanxens
longitudinella axlar och stortåns mittersta falanx.
► För att använda verktyget för Hallux valgus interfalangeus-vinkel:
•
•
Välj alternativet Hallux valgus interfalangeus-vinkel på fliken Mätningar eller välj
Mätverktyg  Fot och vrist  Hallux valgus interfalangeus-vinkel.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
183
TraumaCad Användarhandbok
Intermetatarsal vinkel
Detta mätverktyg används för att mäta vinkeln mellan första och andra metatarsalens
longitudinella axlar.
► För att använda verktyget för intermetatarsal vinkel:
•
•
Välj Intermetatarsal vinkel på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg  Fot och
vrist  Intermetatarsal vinkel.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
184
Mäta anatomin
DMAA Distal metatarsal artikulär vinkel
Detta mätverktyg används för att mäta komplementvinkeln till 90° för en vinkel mellan
den första metatarsalens longitudinella axlar och dess ledyta.
► För att använda verktyget för Distal metatarsal artikulär vinkel:
•
•
Välj Distal metatarsal artikulär vinkel (DMAA) på fliken Mätningar eller välj
Mätverktyg  Fot och vrist  Distal metatarsal artikulär vinkel (DMAA).
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
185
TraumaCad Användarhandbok
PMAA Proximal metatarsal artikulär vinkel
Detta mätverktyg används för att mäta komplementvinkeln till 90° för en vinkel mellan
första metatarsalens longitudinella axlar och dess proximala ledyta.
► För att använda verktyget Proximal metatarsal artikulär vinkel:
•
•
Välj Proximal metatarsal artikulär vinkel (PMAA) på fliken Mätningar eller välj
Mätverktyg  Fot och vrist  Proximal metatarsal artikulär vinkel (PMAA).
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
186
Mäta anatomin
Talusvinkel
Detta verktyg används för att mäta vinkeln mellan talus och tibias ledytor i vristen.
► För att använda verktyget för talusvinkel:
•
•
Välj Talusvinkel på fliken Mätningar eller välj Mätverktyg  Fot och vrist 
Talusvinkel.
Verktyget visas i bilden enligt nedan. Justera verktyget mot referenspunkterna med
hjälp av de röda punkterna på fliken Mätningar.
187
TraumaCad Användarhandbok
Mätning av övre extremiteter
Följande mätverktyg kan användas på övre extremiteter i TraumaCad:
• Mittlinjeverktyget, nedan
• Enkel linje, nedan
• Ledlinje, nedan
Mittlinjeverktyget
► För att använda mittlinjeverktyget för övre extremiteter:
•
Välj alternativet Mittlinjeverktyg på fliken Mätningar. Verktyget visas i bilden. Detta
verktyg finns beskrivet i Mittlinjeverktyget på sidan 118.
Enkel linje
► För att använda verktyget enkel linje för övre extremiteter:
•
Välj alternativet Enkel linje på fliken Mätningar. Verktyget visas i bilden. Detta
verktyg finns beskrivet Enkel linje på sidan 119.
Ledlinje
► För att använda verktyget ledlinje för övre extremiteter:
•
Välj Joint Line på fliken Mätningar tab. Verktyget visas i bilden. Detta verktyg finns
beskrivet i Ledlinje på sidan 121.
188
Mäta anatomin
CORA-verktyg
Mittlinjeverktyget
► För att använda verktyget CORA-verktyget mittlinje:
•
Välj CORA-verktyg på fliken Mätningar. Verktyget visas i bilden. Detta verktyg finns
beskrivet i Mittlinjeverktyget på sidan 118.
Ledlinje
Mätverktyget Ledlinje används för att på förhand välja plats och orientering för ledlinjen
för olika mätningar, så som deformitetsutvärdering, ledersättning, preoperativ planering
etc.
Du kan välja önskad vinkel enligt nedan:
Du kan även välja orientering (upp/ner) och riktning (vänster/höger):
189
TraumaCad Användarhandbok
Du kan även ställa in förhållandet mellan ledlinjens två extremiteter, enligt nedan:
► För att använda CORA-verktyget Ledlinje:
•
Välj CORA-verktyg på fliken Mätningar. Verktyget visas i bilden.
190
Mäta anatomin
Tillväxtberäkning
► Följande alternativ finns För att tillväxtberäknaren:
1 Från menyn Mätverktyg, välj Tillväxtberäknaren
eller
2 Från menyn Fil välj Nytt fall.
3 Välj en patient och dubbelklicka på en bild.
4 Klicka på Nästa.
5 I Välj en procedur, välj BARN.
6 På fliken Bild, under Välj vy, välj AP eller Lat.
7 Under Välj sida, välj Höger eller Vänster.
8 Klicka på Godkänn.
9 På fliken Mätningar, klicka på Tillväxtberäknaren.
Tillväxtberäknaren har 11 flikar och vardera av dessa har olika alternativ för beräkning
av tillväxt för en viss anatomi inom barnortopedi enligt beskrivning nedan. Du kan
navigera bland de olika flikarna med pilknappen till höger om flikarna.
191
TraumaCad Användarhandbok
Börja med att ange beskrivande information om patienten så som namn, kön,
födelsedatum och patient-ID i respektive fält längst upp i fönstret. Välj sedan önskad flik
i fönstret och ange de uppgifter som behövs och klicka sedan på
.
Följande knappar finns längst ner i fönstret:
Sparar data från tillväxtberäkningen till en *.XML-fil
Importerar tidigare sparade data från tillväxtberäkningen från en
*.XML-fil
Sparar data från tillväxtberäkningen till en *.CSV-fil
Visar tillväxtberäknarens version
Stänger tillväxtberäknaren
Sida för beräkning av förväntad höjd
Syfte: Beräknar förväntad längd för patienten som färdigväxt.
Formel: Förväntad längd = Nuvarande längd x Längdmultiplikationsfaktor (specifik för
ålder och kön enligt normaltabell)
Sida för beräkning av benlängd
Syfte: Beräknar förväntad benlängd för patienten som färdigväxt.
Formel: Förväntad färdigväxt längd = Nuvarande längd x Multiplikationsfaktor (specifik
för ålder och kön enligt tabell för nedre extremiteter)
Kvarvarande tillväxt = Nuvarande längd – Förväntad längd.
Sida för beräkning av armlängd
Syfte: Beräknar förväntad armlängd för patienten som färdigväxt.
Formel: Förväntad färdigväxt längd = Nuvarande längd x Multiplikationsfaktor (specifik
för ålder och kön).
Kvarvarande tillväxt = Nuvarande längd – Förväntad längd.
Sida för förväntad skillnad i benlängd - kongenital
Syfte: Beräknar den förväntade färdigväxta benlängdsskillnaden för denna patient med
kongenital skillnad i benlängd. (Kongenital = kongenital femoral deficiens, fibulär
hemimeli, tibial hemimeli, hemihypertrofi, hemiatrofi, posteromedial böjning av tibia).
Formel: Förväntad färdigväxt längdskillnad = Nuvarande längdskillnad x
Multiplikationsfaktor (specifik för ålder och kön enligt tabellen för nedre extremiteter).
192
Mäta anatomin
Sida för förväntad skillnad i benlängd utvecklingsrelaterad
Syfte: Beräknar den förväntade färdigväxta benlängdsskillnaden för denna patient med
utvecklingsrelaterad benlängdsskillnad. ( Utvecklingsrelaterad = Ollier’s, polio,
tillväxthämning, kan även användas för kongenitala avvikelser efter förlängning)
Formler: Förväntad färdigväxt längdskillnad = Nuvarande skillnad + [1 - (Nuvarande kort
ben – Tidigare kort ben) / (Nuvarande långt ben – Tidigare långt ben)] x Nuvarande långt
ben (Multiplikationsfaktor (specifik för ålder och kön enligt tabell för nedre
extremiteter) - 1)
Inhibition = 1- (Nuvarande kort ben – Tidigare kort ben)/(Nuvarande långt ben – Tidigare
långt ben)
Sida för förväntad skillnad i armlängd - kongenital
Syfte: Beräknar den förväntade färdigväxta armlängdsskillnaden för denna patient med
kongenital benlängdsskillnad. (Kongenital = hemihypertrofi, hemiatrofi).
Formel: Förväntad färdigväxt längdskillnad = Nuvarande längdskillnad x
Multiplikationsfaktor (specifik för ålder och kön enligt tabell för övre extremiteter)
Sida för förväntad skillnad i armlängd utvecklingsrelaterad
Syfte: Beräknar den förväntade färdigväxta armlängdsskillnaden för denna patient med
utvecklingsrelaterad benlängdsskillnad. (Utvecklingsrelaterad = Ollier’s, polio,
tillväxthämning, kan även användas för kongenitala avvikelser efter förlängning).
Formler: Förväntad färdigväxt längdskillnad = Nuvarande skillnad + [1 - (Nuvarande kort arm
– Tidigare kort arm) / (Nuvarande lång arm – Tidigare lång arm)] x Nuvarande lång arm
(Multiplikationsfaktor (specifik för ålder och kön enligt tabell för övre extremiteter) - 1)
Inhibition = 1- (Nuvarande kort arm – Tidigare kort arm)/(Nuvarande lång arm – Tidigare
lång arm)
193
TraumaCad Användarhandbok
Sida för tidpunkt för epifyseodes vid knä
Syfte: Föreslår tidpunkt för epifyseodes vid knät av den långa extremiteten för att jämna
ut skillnaden mellan extremiteterna i färdigvuxet tillstånd.
Formler: Multiplikationsfaktor för korrekt ålder för epifyseodes = [Nuvarande längd på
långa ben x Nuvarande multiplikationsfaktor specifik för ålder och kön enligt tabell för
nedre extremiteter] / [Nuvarande längd på långa ben x Nuvarande multiplikationsfaktor
för ålder och kön enligt tabell för nedre extremiteter] – Önskad korrigering / Kappa.
Kappa ska beräknas för 3 scenarios: Distala femur = 0,71; Proximala tibia = 0,57;
Både distala femur och proximal tibia = 0,67.
Den resulterande multiplikationsfaktorn för en ålder som är lämplig för epifyseodes ska
omvandlas tillbaka till en kronologisk ålder med hjälp av tabellen för
multiplikationsfaktorer för nedre extremiteter för en specifik ålder och kön.
Sida för tidsplanering för isättning av agraff för hemiepifyseodes
Syfte: Föreslår tidpunkt för hemi-epifyseodes runt knät för att korrigera
vinkeldeformiteter om inte agraffen ska tas bort.
Formler: Multiplikationsfaktor för korrekt ålder för hemi-epifyseodes = [[Nuvarande
benlängd x Nuvarande multiplikationsfaktor för ålder och kön enligt tabell för nedre
extremiteter] / [Nuvarande benlängd x Nuvarande multiplikationsfaktor för ålder och kön
enligt tabell för nedre extremiteter] – [(Tillväxtplattans bredd x Önskad korrigering / 57) /
Kappa].
Kappa ska beräknas för 2 scenarios: Distala femur = 0,71; Proximala tibia = 0,57.
Den resulterande multiplikationsfaktorn för en ålder som är lämplig för hemiepifyseodes ska omvandlas tillbaka till en kronologisk ålder med hjälp av tabellen för
multiplikationsfaktorer för nedre extremiteter för en specifik ålder och kön.
194
Mäta anatomin
Sidan för beräkning av rekommenderad tidpunkt för
borttagning av agraff för hemi-epifyseodes
Syfte: Föreslår tidpunkt för borttagning av en agraff insatt för hemi-epifyseodes runt
knät för att korrigera vinkeldeformiteter under förutsättning att agraff utfördes innan
skelettet vuxit färdigt.
Formler: Multiplikationsfaktor för korrekt ålder för borttagning av hemiepifyseodesagraff = [Nuvarande benlängd x Nuvarande multiplikationsfaktor specifik för
ålder och kön enligt tabellen för nedre extremiteter] / ([Nuvarande benlängd + [(Bredd
på tillväxtplatta x Önskad korrigering/57)/ Kappa])
Kappa ska beräknas för 2 scenarios: Distala femur = 0,71; Proximala tibia = 0,57.
Den resulterande multiplikationsfaktorn för borttagning av hemi-epifyseodesagraff
kommer att omvandlas tillbaka till en kronologisk ålder med hjälp av
multiplikationsfaktortabellen för nedre extremiteter för en specifik ålder och kön.
CDC Tillväxtgrafer
Tillväxtgraferna består av en serie percentilkurvor som visar spridningen av olika
kroppsmätningar för barn i USA. Tillväxtgraferna för 1977 togs fram av National Center
for Health Statistics (NCHS) som ett kliniskt verktyg för att hjälpa vårdpersonal ta reda
på om ett barns tillväxt är normal. Graferna från 1977 har även anammats av WHO för
internationell användning.
När 1977 NCHS tillväxtgraferna först började användas rekommenderade NCHS att de
skulle revideras regelbundet enligt behov. Med färskare och mer omfattande nationella
data tillsammans med bättre statistiska metoder har tillväxtgraferna från 1977
reviderats och uppdaterats till bättre kliniska verktyg för vårdpersonal.
Tillväxtgraferna 2000 CDC motsvarar den reviderade versionen av 1977 NCHS-graferna.
De mesta av de data som använts för att skapa dessa grafer kommer från National
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) en undersökning som har samlat
uppgifter om höjd, vikt och annan hälsorelaterad information om den amerikanska
befolkningen sen tidigt 1960-tal.
195
TraumaCad Användarhandbok
3D-verktyg
3D-vinkel
Verktyget 3D-vinkel används för att mäta en 3D-vinkel inklusive dess två ändpunkter
och vertex. Med detta verktyg kan du beräkna vinkeln mellan tre valfria punkter på
patientens kropp.
I 3D-proceduren, välj fliken Mätningar för att visa alternativet 3D-vinkel:
För att placera ut en punkt för 3D-vinkeln, klicka på dess Välj-knapp och klicka sedan på
en bild för att placera punkten i den bildrutan. De tre punkter som definierar 3D-vinkeln
kan placeras på olika bildrutor och behöver således inte placeras på samma bild. Använd
mushjulet för att bläddra igenom de olika bildrutorna i en 3D-bild. När du gör detta ska
du komma ihåg att skrolla innan du klickar på en Välj-knapp. Upprepa dessa steg för att
välja de andra två punkterna i bilden.
Klicka på Hitta-knappen för att lokalisera dess associerade punkt på en bildruta. Den
associerade punkten visas i alla vyer. Lokaliseringsmekanismen bläddrar igenom alla
vyer till den bildruta där punkten finns. Den lokaliserade punkten visas alltid i rött.
196
Mäta anatomin
För varje 3D-vinkel visar mätningen värdet för vinkeln i 3D-volymen samt dess
projicerade vinkel på den bildramen. Projektionen är den projicerade vinkeln i ett visst
plan vilket avgör hur vinkeln visas på den aktuellt valda bildrutan. Nedan är projektionen
i den övre högra bildrutan till exempel nästan identisk med den verkliga 3D-vinkeln
(92° i detta fall).
När du arbetar i MPR-läge kan du ändra vyn längst ner till höger till en sned vy så att du
kan rotera bildrutan för att se valfritt plan i 3D-volymen. Klicka på
för att visa exakt den vy som innehåller alla tre punkter av
en 3D-vinkel. Observera att för den resulterande sneda vyn har den verkliga vinkeln och
dess projektion samma volym eftersom de ligger i samma plan.
197
TraumaCad Användarhandbok
Du kan definiera så manga vinklar du vill. Klicka på
samma bild enligt nedan:
198
för att visa en till vinkel på
Mäta anatomin
3D är en modul som köps separat. Kontakta försäljningsavdelningen på Voyant
Health för mer information.
199
TraumaCad Användarhandbok
5
Skapa rapporter
Kom ihåg att spara patientfallet för att inte förlora data. Se sidan 21 för mer
information.
Skapa rapporter
En rapport innehåller de valda bilderna med de mallar som lagts till och de mätningar
som utförts samt information om patienten, mätningar, kirurgisk procedur och/eller det
implantat som ska användas samt eventuell text som kirurgen lagt till.
Det material som skapas av programmet är tvådimensionellt. Innan du utför en
procedur ska du kontrollera att benet i verkligheten motsvarar den bild som
skapats av programvaran.
200
Skapa rapporter
Ett exempel på en HTML-rapport visas nedan. Rapporten kan skrivas ut, skickas in till
PACS, sparas lokalt eller laddas upp till Quentry för framtida referens.
201
TraumaCad Användarhandbok
► För att skapa en rapport:
•
Välj fliken Rapport. Följande fönster öppnas:
Följande alternativ finns:
• Originalbild: Anger att originalbilderna inkluderas i rapporten.
• Mallad bild: Anger att bilderna efter mallning inkluderas i rapporten.
• Kommentarer: Inkluderar användarkommentarer i rapporten.
•
: Visar en HTML-rapport. Du måste spara rapporten eller
skriva ut den innan du öppnar en ny fallstudie.
•
: Skriver ut rapporten.
•
enligt nedan:
: Öppnar en förhandsgranskning av bilden som ska sparas
202
Skapa rapporter
•
: När du sparar ett fall sparas fallets alla bilder, mallar,
mätningar och fallinformation så att fallet senare kan öppnas i TraumaCad igen.
Detta alternativ öppnar ett fönster där du kan välja att spara detta fall genom att
välja ett av följande alternativ:
 Ladda upp till Quentry.
 Använda JPEG Lossy-komprimering: Detta alternativ komprimerar DICOMfilerna i *.tcc-filen som skickas till Quentry med JPEG Lossy-komprimering.
 Skicka till PACS.
 Inkludera rapporten när du sparar till PACS.
 Spara rapporten lokalt i mappen Mina TraumaCad-fall.
 Spara rapporten till ett externt minne så som ett USB-minne.
203
TraumaCad Användarhandbok
Installera TraumaCad
A
TraumaCad ska installeras på en dator som är ansluten till internet. Om en
internetanslutning inte är tillgänglig kan aktivering utföras med en licensfil. För mer
information, kontakta Voyant Health support.
När TraumaCad har installerats och öppnats första gången behövs ingen anslutning till
internet längre för att köra programmet.
För självständiga versioner av TraumaCad måste PACS-konfigurationen först ställas
in för att specificera anslutningsegenskaperna mellan TraumaCad och PACS.
Normalt behöver detta endast genomföras en gång av en systemadministratör
efter den ursprungliga installationen av TraumaCad. Systemadministratören ska
ange relevanta anslutningsegenskaper i PACS så att det känner igen TraumaCad.
För mer information, se sidan 210.
204
Installera TraumaCad
Så här installerar du TraumaCad
Installationsprogrammet i TraumaCad kommer att kontrollera om Windows .Net är
installerat på dina dator. Om det inte är installerat kommer det att ladda ner det och
installera det. Du måste sen starta om datorn. Om du installerar programmet från en CD
ska du inte ta ut den ur diskenheten.
► För att installera TraumaCad:
1 Fönstret för Licensavtalet öppnas:
Läs avtalet och klicka sedan
på Accept (Godkänn)
Följande fönster öppnas:
205
TraumaCad Användarhandbok
2 När följande fönster öppnas, klicka på Install.
Ett statusfönster visas för nedladdningen:
206
Installera TraumaCad
3 I slutet av installationen visas fönstret Licensaktivering:
Ange aktiveringsnyckeln och
klicka sedan på Aktivera
4 Ange en giltig aktiveringsnyckel och klickasedan på Aktivera.
207
TraumaCad Användarhandbok
Installera via internet
Om du ska installera via internet, öppna Internet Explorer och skriv sedan in URL för
organisationens server som kör TraumaCad Server. Följande säkerhetsvarning visas:
Klicka på Install. Ett statusfönster visas för nedladdningen:
När installationen är klar startar TraumaCad automatiskt.
208
Självständigt läge
B
Självständigt läge
Denna bilaga innehåller beskrivningar av olika procedurer som kan behöva utföras för
den självständiga versionen:
• Ställa in PACS-konfiguration (valfritt), sidan 210
• Importera bilder, sidan 35
• Skapa bildminnen, sidan 37
209
TraumaCad Användarhandbok
Ställa in PACS-konfiguration (valfritt)
Detta valfria steg gäller endast den självständiga versionen av TraumaCad. I steget
anger du anslutningsegenskaper som ska gälla mellan TraumaCad och PACS. Normalt
behöver detta endast genomföras en gång av en systemadministratör efter den
ursprungliga installationen av TraumaCad. Systemadministratören ska ange relevanta
anslutningsegenskaper i PACS så att det känner igen TraumaCad.
Obs: För klient/serverversioner av TraumaCad kan detta steg hoppas över eftersom det
utförs på servern enligt beskrivning i TraumaCad Administratörshandbok.
► För att ställa in PACS-konfigurationen:
1 Från menylisten, välj Fil  PACS-konfiguration. Fönstret PACS-konfiguration
öppnas:
2 Ange relevant information för PACS-anslutning i de relevanta fälten. Denna
information ska finnas tillgänglig för din nätverksadministratör.
3 Klicka på OK för att verkställa dessa inställningar.
210
Hantering av implantatmallar
Hantering av implantatmallar
C
TraumaCad har ett stort bibliotek med digitala mallar för många olika ortopediska
kirurgiska procedurer.
För klient/server- och webbversioner av TraumaCad Web importeras dessa
implantatbilder automatiskt och uppdateras på din dator från TraumaCad-servern.
För den självständiga versionen av TraumaCad, välj Fil  Ladda ner mallar Templates i
menylisten för att ladda ner implantatmallar från Voyant Healths globala databas till din
dator.
Varje implantat finns i olika storlekar och med olika egenskaper och en sådan grupp
implantat kallas en implantatmall. Flera olika implantatscenarios kan registreras och
jämföras för att hitta den bästa implantatproceduren. När ett implantat har valts kan
det lätt skalas och manipuleras.
211
TraumaCad Användarhandbok
Importera implantatmallar
Innan TraumaCad används första gången ska implantatmallarna importeras. Detta ska
även utföras regelbundet för att uppdatera mallbiblioteket.
212
Hantering av implantatmallar
Mallhanteraren
När mallnedladdaren startas går den igenom de lokalt sparade mallarna och de senaste
mallarna på Voyant Healths server.
Mallnedladdaren listar de mallar som sparats lokalt samt de på Voyant Healths
TraumaCad-server. Varje rad i tabellen motsvarar en implantatmall. Varje rad innehåller
följande fält:
• Tillstånd: Visar implantatmallens aktuella tillstånd på TraumaCad-klienten.
Tillståndet bestäms genom att jämföra TraumaCad-klientens mall-lista mot listan på
TraumaCad-servern.
• Implantnamn: Implantatmallens namn.
• Tillverkare: Implantatmallens tillverkare.
• Procedur: TraumaCad-proceduren för vilken implantatmallen kan användas.
• Klassificering: Implantatmallens typ så som den definieras på TraumaCad-servern.
• Versionsnummer: Implantatmallens versionsnummer på TraumaCad-servern.
• Senast ändrad: Det datum implantatmallen senast ändrades på TraumaCad-servern.
213
TraumaCad Användarhandbok
I listan Välj kan du ange om du vill välja alla eller vissa mallar. Oavsett vilket alternativ
du väljer, markeras motsvarande alternativrutor för implantatmallar i tabellen.
Alternativen är följande:
• Nya och uppdaterade: Väljer implantatmallar som är antingen nya eller som har
uppdaterats på TraumaCad-servern. Detta är standardinställningen.
• Nya: Väljer implantatmallar som finns på TraumaCad-servern men som inte finns på
den lokala TraumaCad-klienten.
• Uppdaterade: Väljer implantatmallar som för tillfället finns på TraumaCad-klienten.
Detta betyder att den senaste versionen av mallen redan finns på den lokala
klienten.
• Befintliga: Väljer de implantat som för tillfället finns på TraumaCad-klienten. Detta
innebär att den senaste versionen av mallen redan finns på den lokala klienten.
• Alla: Väljer all implantatmallar i tabellen.
• Inga: Väljer inga implantatmallar i tabellen.
Du kan även välja en specifik implantatmall/mallar genom att välja motsvarande
markeringsruta i kolumnen Välj i tabellen.
► För att ladda ner mallar till den lokala klient:
1 Välj önskade mallar genom att markera rutorna till vänster om mallnamnen eller
genom att välja motsvarande alternativ i listan Välj.
2 Klicka på
Ladda ner valda mallar för att börja ladda ner de valda mallarna.
214
Hantering av implantatmallar
Andra funktioner i mallhanteraren
Mallhanteraren innehåller även följande funktioner.
Söka efter mallar
Du kan söka efter specifika mallar (dvs. filtrera mall-listan) genom att ange sökord så
som mallnamnet eller en del av namnet i Filterområdet och klicka på
Sök mallar
till höger. Sedan väljer du ett av alternativen från drop down-menyn i högra fältet i
Filterområdet för att ange om denna text ska förekomma var som helst i
mallinformationen eller i kolumnen Tillstånd, Implantatnamn, Tillverkare, Procedur,
Klassifikation eller Versionsnummer.
Ta bort valda mallar
Välj önskade mallar genom att markera rutorna till vänster om mallnamnen och klicka
sedan på
Ta bort valda mallar för att ta bort implantatmallen från den lokala
TraumaCad-klienten.
215
TraumaCad Användarhandbok
Ändra mapp för mallar
Som standard sparas mallar lokalt på din hårddisk (normalt C-disken) under
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TraumaCad\Templates. För att
ändra den mapp där mallarna sparas, klicka på
Byt mallmapp för att öppna
fönstret Välj mapp där du kan välja var mallarna ska sparas.
216
Index
Index
Fragment
Lasso, 72
Benfragment
Definiera, 70
Reducera, 69
Bild
Kalibrering, 46
Bilder
Definiera, 45
Förbereda, 33
Hämta från PACS, 34
Importera från en CD, 35
Manuell kalibrering, 48
Skapa bildminnen, 37
Välja, 42
3
3D Suite, 57, 77
Lägga till en 3D-mall, 82
MIP-vy, 81
MPR-vy, 79
Navigeringsfönstret för implantat, 84
3D Tools, 196
3D Angle, 196
3D-mallar, 82
3D-Suite
Öppna en 3D-bild, 78
3D-vinkel, 196
A
C
Acetabulärt index, 103, 126
Allmänna verktyg, 85
Analys av extremitetssymmetri, 114, 126, 135, 154
Markera anatomiska riktmärken, 136
Analys av höftdeformitet, 95, 123
Anatomisk orientering, 45
Ange
Anatomisk orientering, 45
Anatomiskt område, 68
Implantategenskaper, 63
Använda förstoring, 49
Använda mallar, 59
Ange implantategenskaper, 63
Arkivmenyn, 19
Artikulo-trokantärt avstånd, 131
Automatisk uppdatering, 15
Cirkelverktyget, 86
Cobb-vinkel, 160
CORA Tools
Center Line Finder, 189, 208
Joint Line, 189
CORA-verktyg, 141, 151, 189
D
Definiera
Benfragment, 70
Deformitetsmätningar, 135
Diafysär frakturvinkel, 155
Distal metatarsal artikulär vinkel, 185
Dubbel Cobb-vinkel, 161, 164
B
E
Ben
Enkel linje, 119, 157, 188
217
TraumaCad Användarhandbok
Epifysärt index, 132
Acetabulärt index, 103
Verktyg för benlängdsskillnad, 102
Höftmätningar, 90
Analys av höftdeformitet, 95
Rotationscentrum, 106
Skålversion, 105
Stamversion, 107
VCA Lequesnes vinkel, 104
Hög tibial osteotomi, 120
Högerklickmenyer, 27
Huvudskaftglidvinkel, 130
F
Flera servrar, 15
Flera vyer, 44
Foot and Ankle Measurements
Distal Metatarsal Articular Angle, 185
Foot Osteotomies Simulation, 180
Hallux Valgus Angle, 182
Hallux Valgus Interphalangeus Angle, 183
Intermetatarsal Angle, 184
Proximal Metatarsal Articular Angle, 186
Talar Tilt, 187
Foot Osteotomies Simulation, 180
Förbereda bilder, 33
Förskjutning av thorakal stam, 176
Fot- och vristmätningar, 177
Guiden för fotosteotomier, 177
Fragment
Definiera, 70
Lasso, 72
Reducera, 69
Funktioner i TraumaCad i självständigt läge, 15
Funktioner i TraumaCad Web, 15
I
Implant
Välja, 60
Implant Templates, 211
Changing Default Folder, 216
Importing, 212
Removing, 215
Searching For, 215
Implantat
Egenskaper, 63
Positionera, 62
Importera
Bilder från en CD, 35
Installing
TraumaCad, 205, 208
Inställningar
Konfigurera, 32
Intermetatarsal vinkel, 184
G
Generating Reports, 200
Grupper, 65
Gruppera
Föremål, 31
Gruppmallar, 73
Guiden för fotosteotomier, 177
K
Kalibrera
Manuellt, 48
Kalibrera
Bild, 46
Kalibrering
Använda förstoring, 49
Kalibreringskula, 51
KingMark, 52
Klient/Server
H
Hallux valgus interfalangeus-vinkel, 183
Hallux valgus-vinkel, 182
Halsskaftvinkel, 129
Hitta mallar
Positionera implantat, 62
Välja implantat, 60
Höft Mätningar
218
Index
Funktionalitet, 14
Knämätningar, 109
Analys av extremitetssymmetri, 114
Enkel linje, 119
Hög tibial osteotomi, 120
Ledlinje, 121
Mittlinjeverktyget, 118
Kontakt, 7
Koronal balans, 165
MIP-vy, 81
Mittlinjeverktyget, 118, 157, 188, 189, 208
MPR-vy, 79
N
Navigeringsfönster för implantat, 84
O
Öppna en 3D-bild, 78
L
P
Låsande kompressionsplattor, 75
Lasso
Fragment, 72
Ledlinje, 121, 157, 188, 189
Linjalverktyg, 86
Linjeverktyget, 88
Lokala fall, 40
Lumbar lordosvinkel, 167
PACS-konfiguration, 210
Patient
Söka, 34
Pediatriska mätningar, 122
Acetabulärt index, 126
Analys av extremitetssymmetri, 126
Analys av höftdeformitet, 123
Artikulotrokantärt avstånd, 131
Epifysärt index, 132
Halsskaftvinkel, 129
Huvudskaftglidvinkel, 130
Metafysär-diafysär vinkel, 134
Reimer’s Index, 127
Tibiofemoral vinkel, 133
VCA Lequesnes vinkel, 128
Plattböjning, 73
Positionera
Implantat, 62
Proximal Metatarsal Artikulär Vinkel, 186
M
Mallar, 72
Mallfunktioner
Gruppering, 73
Låsande kompressionsplattor, 75
Plattböjning, 73
Mallgrupper, 65
Mallhanteraren, 213
Manuell kalibrering, 48
Mapp med mallbilder, 41
Mapp med originalbilder, 41
Markera anatomiska riktmärken, 136
Märkning av ryggkotor, 162
Menylisten, 19
Menyn Bild, 22
Menyn Fönster, 25
Menyn Grundläggande verktyg, 23
Menyn Hjälp, 25
Menyn mätverktyg, 24
Metafysär frakturvinkel, 156
Metafysär-diafysär vinkel, 134
Q
Quentry
Fall, 37
R
Reducera
Benfragment, 69
Reimer’s Index, 127
Reports, 200
219
TraumaCad Användarhandbok
Resursmapp, 41
Rotationscentrum, 106
Ryggradsmätningar, 159
Cobbvinkel, 160
Dubbel Cobb-vinkel, 161, 164
Förskjutning av thorakal stam, 176
Lumbar lordosvinkel, 167
Märkning av ryggkotor, 162
Sagittal balans, 166
Sakral snedhet, 170
Spondylolystes, 172
T1 vridningsvinkel, 174
Thorakal kyfosvinkel, 175
Trippel Cobb-vinkel, 161
Vinkel för bäckenradie, 168
Vinkel för ryggradsglidning, 171
Searching for Templates, 215
Thorakal kyfosvinkel, 175
Tibiofemoral vinkel, 133
TraumaCad
Allmänna verktyg, 85
Använda mallar, 59
Användning, 13
Arbetsflöde, 13
Högerklickmenyer, 27
Implant Templates, 211
Klient/Server, 14
Komma igång, 12
Konfigurera inställningar, 32
Mallfunktioner, 72
Menylisten, 19
PACS Configuration, 210
Procedurer, 57, 58, 67
Självständigt läge, 14, 15
snabbgenomgång, 18
Start, 17
TraumaCad Web, 14, 15
Verktygsfält, 26
Traumamätningar, 154
Analys av extremitetssymmetri, 154
Diafysär frakturvinkel, 155
Enkel linje, 157
Ledlinje, 157
Metafysär frakturvinkel, 156
Mittlinjeverktyget, 157
Takbåge, 158
Trippel Cobb-vinkel, 161
S
Sagittal balans, 166
Sakral snedhet, 170
Skålverison, 105
Skapa
Bilder, 37
Snabbgenomgång, 18
Söka efter patienter, 34
Spondylolystes, 172
Stamversion, 107
Starta
TraumaCad, 17
Support, 7
Systemkrav, 16
U
T
Upper Limb Measurements, 188
Center Line Finder, 188
Joint Line, 188
Simple Line, 188
Uppgradering, 15
T1 vridningsvinkel, 174
Ta bort markören efter kalibrering, 51
Takbåge, 158
Talusvinkel, 187
Taylor spatial ram, 148
Templates Manager
Changing Templates Folder, 216
Removing Templates, 215
V
Välja
220
Index
Implantat, 60
Välja patientbilder, 42
VCA Lequesnes vinkel, 104, 128
Verktyg för benlängdsskillnad, 102
Verktyg för frihandslinje, 88
Verktyg för textannotering, 89
Verktyg för vinkel för avståndslinje, 87
Verktygsfält, 26
Vinkel för bäckenradie, 168
Vinkel för ryggradsglidning, 171
Vinkelverktyget, 87
VoyantMark, 51
221
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards