Synastri-aspekter

advertisement
Synastri-aspekter
Aspekterna mellan planeterna visar vad förhållandet kommer att handla om.
Spänningslösa (positiva) aspekter är ofta lite passiva och kommer i dagen under
gynnsamma omständigheter eller med medveten användning.
Spänningsfyllda (negativa) aspekter ger oss våra lärdomar. De är aktiva (pockar på) och
med medvetenhet och reflektion kan man vända energierna till det positiva och vinna
mycket mer på detta än om de varit positiva från början.
Hur lätt eller svårt man har att bemästra aspekterna beror på de inblandade
personernas födelse-aspekter (de förutsättningar) de har, samt på vilka transiter som
pågår just nu och på sådana som har passerat (vilka tidigare erfarenheter man gjort).
Bo
Solen
Månen
Venus
Jupiter
Jupiter
Pluto
Mars
Solen
Jupiter
aspekt
Sextil
Sextil
Trigon
Konjunktion
Sextil
Konjunktion
Trigon
Trigon
Sextil
Lena
Saturnus
Uranus
Mars
Neptunus
Jupiter
Uranus
Mars
Mars
Månen
orbis
0.05
1.39
2.52
2.33
6.52
3.38
7.45
7.11
7.27
poäng
54.73
38.75
37.40
30.68
20.88
19.86
17.85
17.34
15.02
nivå
5
4
4
3
2
2
2
2
2
Bo
Mars
Månen
Solen
Solen
Pluto
Venus
Mars
Merkurius
Jupiter
Saturnus
Merkurius
Saturnus
Uranus
Venus
Saturnus
Saturnus
aspekt
Kvadratur
Kvadratur
Opposition
Kvadratur
Kvadratur
Kvadratur
Kvadratur
Kvadratur
Opposition
Kvadratur
Kvadratur
Kvadratur
Kvadratur
Kvadratur
Kvadratur
Kvadratur
Lena
Månen
Mars
Solen
Uranus
Solen
Månen
Pluto
Månen
Solen
Neptunus
Pluto
Solen
Mars
Pluto
Venus
Merkurius
orbis
0.44
7.01
3.23
1.29
1.43
4.09
0.12
4.40
4.58
1.15
3.44
6.15
4.39
5.05
6.39
7.07
poäng
75.30
nivå
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
Summan visar hur stark bindningen är
mellan personerna
http://astrologen.weebly.com
60.93
39.20
38.57
35.46
34.58
33.60
29.81
26.55
22.96
21.18
19.64
17.33
16.25
13.19
737.01
34%
66%
252.50
484.52
-232.02
Download