Synastri-aspekter

advertisement
Synastri-aspekter
Aspekterna mellan planeterna visar vad förhållandet kommer att handla om.
Spänningslösa (positiva) aspekter är ofta lite passiva och kommer i dagen under
gynnsamma omständigheter eller med medveten användning.
Spänningsfyllda (negativa) aspekter ger oss våra lärdomar. Dessa är aktiva (pockar på)
och med medvetenhet och reflektion kan man vända energierna till det positiva och
vinna mycket mer på detta än om de varit positiva från början.
Hur lätt eller svårt man har att bemästra aspekterna beror på de inblandade
personernas födelse-aspekter (de förutsättningar) de har, samt på vilka transiter som
pågår just nu och på sådana som har passerat (vilka tidigare erfarenheter man gjort).
Bo
Solen
Neptunus
Saturnus
Solen
Månen
Pluto
Solen
Saturnus
Jupiter
Solen
Månen
Uranus
Neptunus
Jupiter
Uranus
Jupiter
Pluto
Jupiter
Pluto
aspekt
Konjunktion
Trigon
Sextil
Trigon
Konjunktion
Sextil
Sextil
Sextil
Trigon
Sextil
Konjunktion
Konjunktion
Trigon
Konjunktion
Konjunktion
Sextil
Sextil
Sextil
Sextil
Exhustru
Neptunus
Solen
Solen
Saturnus
Månen
Solen
Pluto
Jupiter
Saturnus
Mars
Venus
Venus
Jupiter
Neptunus
Månen
Pluto
Jupiter
Uranus
Månen
orbis
0.24
0.00
0.58
1.52
1.01
3.34
4.45
0.07
6.29
1.03
4.09
1.47
0.51
7.57
3.22
3.36
4.25
0.39
4.16
poäng
98.68
Bo
aspekt
Exhustru
Merkurius
Opposition
Solen
Solen
Opposition
Merkurius
Månen
Kvadratur
Mars
Månen
Kvadratur
Saturnus
Venus
Opposition
Merkurius
Merkurius
Opposition
Jupiter
Uranus
Kvadratur
Mars
Mars
Kvadratur
Uranus
Månen
Kvadratur
Pluto
Merkurius
Kvadratur
Uranus
Mars
Opposition
Solen
Mars
Opposition
Jupiter
Mars
Opposition
Merkurius
Uranus
Kvadratur
Saturnus
Summan visar hur stark bindningen är
mellan personerna
orbis
2.27
8.10
1.13
2.02
1.53
1.37
3.35
7.23
4.55
3.27
6.23
5.33
6.46
4.24
poäng
57.78
http://astrologen.weebly.com
64%
36%
98.45
89.90
54.95
54.56
53.82
41.37
38.39
38.19
37.29
37.17
28.83
26.28
53.22
43.89
42.35
38.84
32.97
24.53
23.56
22.62
21.02
17.70
17.28
1093.62
697.88
395.74
302.14
nivå
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
nivå
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
Download