1. Definition av chock 1. Definition av chock 1. Definition

advertisement
2012-12-14
Chock
Chock
1. Definition av chockbegreppet
2. Hemodynamik
3. Indelning efter patofysiologisk mekanism
4. Diagnostik på akuten
Föreläsning SVK akut omhändertagande T11, 6 dec 2012
Lina Ljung ST-läkare VO Kardiologi SöS
5. På MIVA
1. Definition av chock
• I praktiken definieras chock ofta som:
1. Definition av chock
• Men den mest korrekta definitionen är:
ETT TILLSTÅND MED OTILLRÄCKLIG FÖRMÅGA
HOS CIRKULATIONSSYSTEMET ATT
BESTÅENDE HYPOTENSION
SYRESÄTTA
Ä
KROPPENS ORGAN
< 90 mmHg SYSTOLISKT
KRAFTIGT PÅVERKAD METABOLISM OCH
BT
CARDIAC
OUTPUT
=
KÄRLRESISTENS
x
FUNKTION I VITALA ORGAN PGA SYREBRIST
LIVSHOTANDE!
1. Definition av chock
• Chock = minskad O2-leverans (DO2 ) till
kroppens vävnader
• DO2 = CO x Hb x 1,34 x SaO2
• DO2 påverkas av:
CO
=
CARDIAC
OUTPUT
2. Hemodynamik
• DO2 = Hb x 1,34 x SaO2 x CO
• BT = CO x kärlresistens
DO2
BLODTRYCK
= SLAGVOLYM x HJÄRTFREKVENS
Hb
SLAGVOLYM
∞
PRELOAD
SLAGVOLYM
∞
1
x
SaO2
CARDIAC OUTPUT
KÄRLRESISTENS
INOTROPI
HJÄRTFREKVENS
/ AFTERLOAD
SLAGVOLYM
PRELOAD
INOTROPI
AFTERLOAD
1
2012-12-14
3. Indelning efter patofysiologisk mekanism
1. KARDIOGEN CHOCK
2. DISTRIBUTIV CHOCK
Pumpsvikt
Felaktig fördelning av blodflödet
till och inne i organen (relativ
hypovolemi)
3. Indelning efter patofysiologisk mekanism
1. KARDIOGEN CHOCK
2. DISTRIBUTIV CHOCK
•Stor hjärtinfarkt
•Myokardit med akut hjärtsvikt
•Brady-/ takyarytmi
•Akut påkommen MI eller VSD
•Sepsis
•Anafylaxi
3. OBSTRUKTIV CHOCK
3. OBSTRUKTIV CHOCK
4. HYPOVOLEM CHOCK
Hinder för hjärtat att pumpa pga
yttre kompression på hjärtat
eller pga mycket högt motstånd
i lungkärlen
Otillräcklig vätskemängd i
blodkärlen
3. Indelning efter patofysiologisk mekanism
4. HYPOVOLEM CHOCK
•Tamponad
•Ventilpneumothorax
•Lungemboli
•Mycket svårt astma-anfall/KOLexacerbation
•Blödning
•Dehydrering
3. Indelning efter patofysiologisk mekanism
• Preload och CO vid olika chocktyper:
DO2
Hb
SaO2
DISTRIBUTIV
CHOCK
BLODTRYCK
CARDIAC OUTPUT
TYP
PRELOAD CO
KARDIOGEN
KÄRLRESISTENS
DISTRIBUTIV
HJÄRTFREKVENS
HYPOVOLEM
CHOCK
SLAGVOLYM
OBSTRUKTIV
PRELOAD
KARDIOGEN
CHOCK
INOTROPI
AFTERLOAD
OBSTRUKTIV
CHOCK
HYPOVOLEM
4. Diagnostik på akuten
4. Diagnostik på akuten
1. Identifiera patienter i pre-chock/chock
1. Identifiera patienter i pre-chock/chock
2. Snabb handläggning!
CEREBRAL
PÅVERKAN
HYPOTONI
DO2
3. Bedöm vilken typ av chock det rör sig om
för att kunna
– Behandla grundsjukdomen
– Ge adekvat understödjande behandling
Hb
SaO2
BLODTRYCK
CARDIAC OUTPUT
Räkna AF
KÄRLRESISTENS
Vasokonstriktion?
Bedöm kärlresistensen
Vasodilatation?
HJÄRTFREKVENS
SLAGVOLYM
Räkna HF
PRELOAD
INOTROPI
AFTERLOAD
Bedöm preload
Halsvenstas?
2
2012-12-14
4. Diagnostik på akuten
1.
DO2
=
CO
CO
1,34
x
B-GAS
pH/laktat
2.
Hb
x
B-GAS
=
CARDIAC
OUTPUT
x
• Echo
SaO2
B-GAS
= SLAGVOLYM x HJÄRTFREKVENS
EKG
3.
SLAGVOLYM
∞
PRELOAD
x
INOTROPI
ECHO
Uppskattning
4.
BT
=
BTMÄTNING
CARDIAC
OUTPUT
x
4. Diagnostik på akuten
– Hypo/akinesi- pumpsvikt
– Hyperdynamisk bild- sepsis
– Högerkammarpåverkan/pulmonell
g
p
p
hypertension- lungemboli
– Liten vänsterkammare- hypovolemi
– Perikardvätska- tamponad
KÄRLRESISTENS
4. Diagnostik på akuten
4. Diagnostik på akuten
1. Identifiera patienter i pre-chock/chock
1. Identifiera patienter i pre-chock/chock
2. Snabb handläggning!
2. Snabb handläggning!
3. Bedöm vilken typ av chock det rör sig om
för att kunna
3. Bedöm vilken typ av chock det rör sig om
för att kunna
– Behandla grundsjukdomen
– Ge adekvat understödjande behandling
4. Diagnostik på akuten
• Chockbehandling på akuten (innan man
vet diagnos):
1. Sänkt huvudända
2. Syrgas (O2) på mask >5 L
3. Snabb vätsketillförsel, Ringer-Acetat, sätt
1000 ml på 30-60 min initialt
– Behandla grundsjukdomen
– Ge adekvat understödjande behandling
4. På MIVA
• Tillräcklig oxygentillförsel till vitala organ?
– (DO2= CO x Hb x 1,34 x SaO2 )
• Tillräckligt blodtryck för organperfusion?
• Artärnål (gasutbyte, syrabasrubbning,
blodtryck)
• CVK (CVP, preload, blandvenös SaO2)
• PA-kateter (cardiac output)
3
2012-12-14
Chock
4. På MIVA
• O2
• Vätska iv
• Blod/plasma vid uttalad anemi
• Om hypotension
h potension trots adekvat
adek at vätskebehandling
ätskebehandling
(dvs trots normalt/högt CVP)
– Inotropi (dobutamin, vid kardiogen chock är
levosimendan ett alternativ).
Mekanism: Ökar cardiac output.
– Kärlaktiva (vasokonstriktiva) läkemedel
(noradrenalin). Mekanism: Blodtryckshöjande.
1. Definition av chockbegreppet
2. Hemodynamik
3. Indelning efter patofysiologisk mekanism
4. Diagnostik på akuten
5. På MIVA
• SLUT!
4
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards