Intravenös antibiotikabehandling

advertisement
Riktlinjer för hälso- och sjukvård
Omsorg och Äldreförvaltningen
Dokumentansvarig
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
1(1)
Dokumentnamn
Intravenös antibiotikabehandling
Utfärdat: 2014-01-04 Reviderad: 2014-07-01
Dnr Än: 2013-363
Intravenös antibiotikabehandling
Intravenös antibiotikabehandling i kommunal hälso- och sjukvård ska undvikas och
tablettbehandling är förstahandsalternativ. Vid behandling i hemmet ska patient och ev
närstående erhålla information om de ökade riskerna som behandlingen kan innebära.

Läkemedel för att behandla allergisk reaktion/anafylaktisk chock ska medtagas vid
varje administrering

Vid eventuell reaktion ska behandlingsanvisning i PM NSV 130/2006 ”Akuta
transfusionskomplikationer samt anafylaktisk chock” följas:
http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PMdokument/Medicinska-specialistkliniken---aven-externt/Akutatransfusionskomplikationer-samt-anafylaktisk-chock/

Dokumentation ska ske i Treserva och signeras på särskild signeringslista
Ansvarig leg personal ska vara väl förtrogen med intravenös antibiotikabehandling och
dess risker innan antibiotikan administreras. Se vidare lämpliga delar i vårdhandboken.
Download