HR och kommunikation

advertisement
HR och
kommunikation
Våra fokusområden
Engagerade ledare
Sveriges viktigaste jobb
Proaktiva nyheter
Balans i livet
Trovärdig avsändare
Tillgänglig digital utveckling
Kommunikativa delaktiga medarbetare
Uppdrag för HR och kommunikation
HR:s viktigaste uppdrag är att se
till att Västerviks kommun attraherar,
engagerar, utvecklar och behåller
kommun-Sveriges bästa medarbetare. Hos oss ska varje medarbetare
trivas, få intressanta uppdrag, vara
stolta över sitt arbete, ha förtroende
för sin chef och känna en positiv gemenskap med sina kollegor.
Kommunikation är ett sätt att hjälpa
oss att förverkliga kommunens vision.
Västervik ska därför hela tiden sträva
efter att utvecklas till en än mer effektiv
och kommunikativ organisation. Vi
uppnår detta genom att nämnder
och verksamheter sätter upp tydliga
mål för vad som ska uppnås, genom
att samordna oss, dela med oss av
kunskap och genom att samarbeta
nära varandra.
HR direkt
HR direkt är vårt operativa center för frågor och ärenden inom
HR. Du kan registera ditt ärende i serviceportalen eller nå oss
på telefonnummer 0490-25 41 60. På serviceportalen hittar du
också viktig information inom HR-området.
Vi som jobbar inom
HR och kommunikation
Sveriges viktigaste jobb
Balans i livet Engagerade ledare
Fackliga relationer Anna Öhrling Elltorp
Anna Nilsson
Marie Halldén
Carina Magnusson
Taktiker på förvaltningarna
Anne Uhlán
Marie Halldén
Anna Öhrling Elltorp
Samordnare i HR direkt Johan Magnusson
Rekryteringscenter
Magdalena Skogholt
Marie Halldén
Cecilia Hedlund
Johan Magnusson
Webb, intranät, grafisk profil Phia Bergdahl
Cecilia Hedlund
Integrationskommunikation
Sara Nordling
Press, media, rörlig bild
Fredrik Blom
(vikarie David Ottvall)
Strategisk kommunikation,
projektledare intranät
Johan Jensen
Så här kontaktar du HR:
Registrera ditt ärende eller din fråga i
serviceportalen.
Du kan också ringa till HR direkt på telefonnummer
0490-25 41 60
Download