Motion om planteringsstrategi hur man väljer växter

Planteringsstrategi
8/4-14
I Mora kommun byggs det och planeras det en hel del. Gröna
ytor förvandlas till mindre gröna ytor. I Mora Köpcentrum kan
det bli höga nivåer av koldioxid. Ett sätt att lagra koldioxid
och rena luften är att plantera växter. Ett medelstort träd
ackumulerar ca 1 ton koldioxid per år. Det motsvarar ungefär
1000 mil för en miljöbil som släpper ut 98 gram/km. När
Mora kommun planterar växter behövs det en strategi. Genom
att plantera träd och buskar som mest effektivt ackumulerar
koldioxid gör vi centrum hälsosammare. För ögats glädje ska
även blommor planteras för de gör liten nytta de med.
Moravänstern yrkar därmed:
att: - Mora kommun viktar träd och buskar som ackumulerar
koldioxid bäst och prioriterar dessa växter framför andra
växter vid plantering. Blommor undantaget.
David Örnberg
Moravänstern