Kodning av komplikationer

advertisement
Kodning av komplikationer
• Kan kodas med en kod – kod för mer specifika tillstånd
De komplikationskoder som kan användas som ensamkod är:
E89 Endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar efter kirurgiska och
medicinska ingrepp
G97 Sjukdomar i nervsystemet orsakade av kirurgiska och medicinska ingrepp
H59 Förändringar i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och medicinska
ingrepp
H95 Sjukdomar i örat och i mastoidutskottet efter kirurgiska och medicinska ingrepp
I97 Sjukdomar i cirkulationsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp
J95 Sjukdomar i andningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp
K91 Sjukdomar i matsmältningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp
M96 Muskuloskeletala sjukdomar efter kirurgiska och medicinska ingrepp
N99 Sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen efter kirurgiska och medicinska
ingrepp
• Kan kodas med två koder
Komplikationskod T80 – T88 + lämplig orsakskod ur kapitel 20
Exempel på kodning:
T81.3 Ruptur av operationssår
Y83.6 Borttagande av appendix
T81.0 Blödning
Y84.7 Efter blodprovstagning
• Kan kodas med tre eller flera koder
Komplikationskod T80 – T88 + orsakskod + lämplig orsakskod ur kapitel 20 +
specificering av komplikationen
Exempel på kodning:
T81.8 Andra specificerade komplikationer (här får texten redigeras)
Y83.2 Kirurgiskt ingrepp med anastomos
R33.9 Urinretention
DRG-kodargruppen, Liselotte Bengtson/2013
T81.7 Kärlkomplikation
Y83.2 Kirurgiskt ingrepp med graft
I26.0 Lungemboli
T81.4
Y83.6
L02.3
B95.6
Postoperativ sårinfektion
Kirurgiskt ingrepp med borttagande av appendix
Sårabscess på buken
Staphylococcus aureus
T83.5
Y84.6
N10.9
B96.2
Infektion orsakad av kvarliggande kateter
Katetrisering av urinvägar
Pyelonefrit
E-coli
T80.1 Komplikation i blodkärl
Y63.1 Felaktig spädning av vätska given som infusion
I80.1 Tromboflebit i vena femoralis
T81.2 Accidentell skada under kirurgiskt ingrepp
Y60.6 I samband med insättning av CVK
S27.0 Pneumotorax
DRG-kodargruppen, Liselotte Bengtson/2013
Download