Utön tilanne

advertisement
Utö-ett levande utskärsamhälle året om
UTÖ HEMBYGDSFÖRENING Rf
Läget på Utö
Under det gångna året har det på Utö arbetats aktivt för att möjliggöra nyinflyttning till ön. Delvis
har vi redan lyckat, men fortfarande är arbetet med att kunna använda de bostäder som redan står
tomma, på hälft.
Underhandlingarna om fastighetsköpet mellan Senatsfastigheterna och Kommunen pågår
fortfarande, vilket innebär att vi ännu inte kan hyra ut bostäderna. Omedelbart efter det att
fastighetsköpet är klart, kommer vi att annonsera ut de bostäder som finns tillgängliga (5-7 st) både
i tidningar och på vår hemsida. De personer som redan anmält intresse kommer att kontaktas av
projektledaren.
Det pågående Leader+ projektet, ”Utö- ett levande utskärsamhälle året om”, avslutades i slutet av
oktober. I november hoppas vi på att starta ett nytt projekt, ”Mötet mellan det lokala och globala”,
som pågår till utgången av juli 2004. Det nya projektets målsättning är att finslipa de principer som
vi tagit fram under året som gått samt att konkret omsätta byprojektet till mönsterprojekt för en
levande by. Projektplanen för detta projekt kommer att finnas på vår hemsida i slutet av november.
Mer info via: [email protected]
Utö 28.10. 2003
Johanna Pakola
Projektchef
Detta projekt delfinansieras av Europeiska Unionens
gemenskapsinitiativ LEADER+
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards