Tusen möjligheter - Arbetsförmedlingen

advertisement
Tusen möjligheter
H I T TA D I T T N YA A RB E T E G E N OM OSS
1
2
Arbetsförmedlingen är till för alla som vill hitta ett nytt jobb. Vår uppgift
är att föra samman dig som söker jobb med intressanta arbetsgivare på
effektivast möjliga sätt, hur dina behov än ser ut.
Som Sveriges största aktör på arbetsmarknaden har vi utvecklat en lång
rad tjänster för att skapa lyckosamma matchningar mellan dig som söker
jobb och arbetsgivare. Vi kan hjälpa dig med allt från tips på hur du för­
bättrar ditt cv till att bjuda in dig till våra rekryteringsträffar där du får
chansen att presentera dig för många arbetsgivare under samma dag.
Här får du veta mer om alla möjligheter vi erbjuder och vad du själv kan
göra. Alla våra tjänster är avgiftsfria.
3
4
Allt det här kan vi hjälpa dig med
Hur mycket hjälp man behöver för att skaffa jobb är individuellt. Genom oss får du stöd
på vägen mot ett arbete, och kan söka jobb direkt. Besök gärna arbetsformedlingen.se
för information om hur du kommer igång och vilka av våra aktiviteter som passar dig.
Sök jobb i Sveriges största platsbank
Jobba i Sverige, Norden eller Europa
Till Platsbanken anmäls en stor del av de lediga
jobben i Sverige. Här kan du till exempel prenu­
merera på jobb inom ditt yrkesområde. Förutom
Platsbanken finns också en mängd andra jobb­
sökarsajter. Du hittar Platsbanken och länkar till
andra sajter på arbetsformedlingen.se.
Vi hjälper dig med information om var och hur du
hittar jobbet. Vi ordnar dessutom rekryterings­
dagar och jobbmässor för dig som vill söka jobb
utomlands.
Gå på rekryteringsträffar
Varje vecka arrangerar vi rekryteringsträffar på
arbetsförmedlingar i hela landet. Dit kommer
arbetsgivare som söker personal för att anställa
allt från ekonomichefer till snöröjare. På vår webb­
plats hittar du information om aktuella rekryte­
ringsträffar som passar dig.
Via arbetsformedlingen.se/jobbautomlands hittar
du jobb anmälda till offentliga arbetsförmedlingar
inom EU/EES och Schweiz. Här finns även infor­
mation om rekryteringar som pågår.
5
Vässa din förmåga
Vill du bli bättre på att hitta jobb, skriva ansökan,
presentera dig på en anställningsintervju eller
få information om yrken, studier, yrkesval och
arbetsmarknaden? Då kan du delta i någon av Ar­
betsförmedlingens träffar och aktiviteter. Ta reda
på vad just din arbetsförmedling erbjuder. Fakta
finns på vår webbplats.
Få stöd om du har nedsatt arbetsförmåga
Har du en sjukdom eller skada som påverkar din
arbetsförmåga? Då kan du få stöd av arbetsförmed­
lare och specialister för att undanröja det hinder
som en nedsatt arbetsförmåga kan innebära. Vi
utgår alltid från dina kunskaper, din kompetens
och dina erfarenheter. Det finns särskilda insatser
för att underlätta en anställning. Det kan bland
annat handla om fysisk anpassning av arbetsplat­
sen, tekniska hjälpmedel och ibland ekonomiskt
stöd till arbetsgivaren.
Få stöd av en jobbcoach
För att du ska få kontakt med arbetsgivare och öka
dina chanser att få arbete kan vi erbjuda dig stöd
av en jobbcoach. Coachen utgår ifrån dina behov
och kan bland annat hjälpa dig med att sätta upp
mål, ta fram ansökningsbrev och cv, förbereda
dig inför anställningsintervjun, ge råd om hur du
kontaktar arbetsgivare och mycket annat.
6
Utbildning, praktik eller starta företag?
Under vissa förutsättningar kan du få hjälp av oss
med utbildning, praktik eller med att starta företag.
Din lokala arbetsförmedling beslutar om vem som
får del av insatserna. För att få del av insatser och
program måste du vara inskriven på Arbetsför­
medlingen. Läs mer på arbetsformedlingen.se om
vilka insatser och program som finns.
Jobbgaranti för ungdomar
Är du mellan 16 och 24 år? Genom Jobbgaranti
för ungdomar kan företag ta emot en praktikant
i upp till tre månader. Du som praktiserar får
ekonomisk ersättning från oss. Samtidigt skaffar
du dig erfarenheter, meriter och referenser för att
komma vidare.
Nystartsjobb
Om du har varit borta från arbetslivet under ett år
eller mer kan en arbetsgivare som anställer dig få
minskad arbetsgivaravgift under en period. Är du
över 55 år är den perioden extra lång. Är du ny­
anländ invandrare kan en arbetsgivare få samma
förmån under dina första tre år i Sverige.
Instegsjobb
Är du nyanländ invandrare och inskriven på Ar­
betsförmedlingen kan arbetsgivare ha rätt till an­
ställningsstöd om de erbjuder dig en anställning.
Du ska ha giltigt uppehållstillstånd som inte är
äldre än 36 månader och kombinera din anställ­
ning med att läsa svenska för invandrare.
7
Det här kan du göra själv
Hur mycket stöd vi än erbjuder dig, handlar vägen till ett nytt jobb förstås
mest om att själv vara aktiv. Det finns mycket du kan göra för att komma
vidare mot ditt nya jobb. Ta hjälp av oss på Arbetsförmedlingen om du
behöver ytterligare råd och stöd.
Prata med vänner och bekanta
Berätta för människor du känner att du söker ar­
bete. Många arbeten förmedlas genom vänner och
bekanta. Finns det planer på att anställa personal
på deras arbetsplats? Kan de ge dig tips på jobb?
Kanske känner de någon som kan ta emot dig
som praktikant.
Kontakta tidigare arbetsgivare
Tidigare arbetsgivare är bra att ha kontakt med
om du vill hitta jobb. Arbetsgivaren vet vem du
är och vad du kan och kan lättare se om det finns
arbetsuppgifter som du skulle passa för.
Sprid ditt cv
Cv är förkortning av curriculum vitae som be­
tyder levnadsbeskrivning. Många arbetsgivare
söker arbetskraft i olika cv­databaser på internet.
Registrera ditt cv på flera sådana webbplatser. På
arbetsformedlingen.se kan du presentera ditt cv för
arbetsgivare. Där hittar du också mallar och exem­
pel på cv. Du kan också registrera ditt cv på eures.
europa.eu om du söker jobb utomlands. Där finns
8
också en europeisk platsbank. Behöver du hjälp och
stöd på telefon kan du ringa 0771­416 416 och tala
med en arbetsförmedlare eller gå in på närmaste
arbetsförmedling och prata med vår personal.
Sök jobb på bemanningsföretag
Bemanningsföretag anställer personal som de, i
sin tur, hyr ut till företag och organisationer. Att
vara anställd av ett bemanningsföretag innebär
att du arbetar på ett eller flera ställen. Det är
bemanningsföretaget som betalar din lön. Vissa
uppdrag är långa, på flera månader eller år. Andra
uppdrag är kortare. Ibland leder ett arbete på ett
bemanningsföretag till en anställning hos någon
av uppdragsgivarna.
Använd flera sätt samtidigt
Du ökar dina möjligheter att hitta jobb genom att
använda flera olika sätt att söka samtidigt. Du kan
till exempel lägga upp ditt cv på olika jobbsajter
samtidigt som du ringer runt till arbetsplatser
och hör dig för om jobb. Under tiden kan du också
söka bland annonserna i Platsbanken.
9
10
Så här kommer du igång
1. Kontakta oss
Du når oss på tre sätt:
• På arbetsformedlingen.se. Här finns bland annat:
- Platsbanken med tusentals jobbannonser
­ tips och råd om hur du skriver cv och ansökningar
- information om aktiviteter på våra arbetsförmed­
lingar.
• På närmaste arbetsförmedling. Här finns datorer
som du kan använda för att leta efter jobb på
internet och skriva ansökningar. Du kan också
komma hit om du vill prata med en arbetsför­
medlare. Vi lotsar dig till rätt information och
om hur du på bästa sätt söker jobb.
• Ring 0771­416 416 och prata med en arbetsför­
medlare.
2. Skriv in dig
När du kommer till oss för att skriva in dig ska du
ta med:
• godkänd legitimation
• betyg och intyg som visar vilka arbeten du har
haft och vad du har studerat.
Du kan i förväg fylla i ett underlag till din inskriv­
ning på vår webbplats. Inom 14 dagar måste du
sedan personligen besöka en arbetsförmedling
för att bli inskriven som arbetssökande. Om du
vill ansöka om arbetslöshetsersättning måste du
skriva in dig på Arbetsförmedlingen och göra ett
personligt besök. Din ansökan skickas till din
arbetslöshetskassa som beslutar om du kan få
ersättning.
Viktigt att vara inskriven
Det kan vara viktigt för dig att skriva in dig på Ar­
betsförmedlingen och aktivt söka arbete. Det kan
ha betydelse för dig även om du inte söker arbets­
löshetsersättning eftersom det kan påverka din
rätt till stöd från andra myndigheter. Ett exempel
är om du får ersättning från Försäkringskassan.
Ett annat exempel är om du har avgångsvederlag.
3. Skriv en handlingsplan
För att göra ditt arbetssökande effektivt ska du
skriva en handlingsplan tillsammans med en
arbetsförmedlare. I handlingsplanen kommer ni
överens om vad du ska göra för att hitta jobb och
vilket stöd vi kan ge dig. Det viktigaste är ju att du
så snabbt som möjligt hittar ett arbete.
Ekonomiskt stöd när du söker jobb
Om du arbetar i Sverige omfattas du av arbetslös­
hetsförsäkringen. Det betyder att du kan ansöka
om arbetslöshetsersättning om du blir arbetslös.
Precis som för andra försäkringar finns det villkor
som du måste uppfylla för att få ersättning. Det är
11
särskilt viktigt att du som är eller riskerar att bli
arbetslös tar reda på villkoren. Annars kan du gå
miste om ersättning. För att ansöka om arbetslös­
hetsersättning måste du vara inskriven på Arbets­
förmedlingen.
Förutom att hjälpa dig att hitta ett nytt jobb, har vi
på Arbetsförmedlingen i uppdrag att kontrollera att
du uppfyller villkoren för att få arbetslöshetsersätt­
ning. Ett av villkoren är förstås att du aktivt söker
jobb. Vi försöker på olika sätt stödja dig att vara
aktiv. Det kan bland annat innebära att vi uppma­
nar dig att söka vissa jobb.
Du som har rätt till ersättning från en svensk
arbetslöshetskassa kan i vissa fall ta med dig din
svenska arbetslöshetsersättning för att söka arbete
i ett annat EU/EES­land eller i Schweiz. Du behö­
ver då intyg E 303.
Läs mer om regler och villkor för arbetslöshets­
ersättning på arbetsformedlingen.se.
Mer information om arbetslöshets­
försäkringen
Hit kan du vända dig för att få mer information:
• din arbetslöshetskassa eller arbetslöshetskassan
Alfa, alfakassan.se
• Arbetslöshetskassornas Samorganisation,
samorg.org
12
Alla våra uppgifter om dig är skyddade
När du skriver in dig på Arbetsförmedlingen
registreras uppgifter om dig i vårt datasystem, till
exempel namn, personnummer, adress, e-post­
adress och telefonnummer. Vi registrerar också
vilka jobb du söker, dina önskemål om arbetstid,
vilken utbildning och arbetslivserfarenhet du
har, uppgifter om du har eller inte har jobb idag
samt anteckningar om vad som händer med ditt
ärende. Vissa uppgifter får inte registreras utan
ditt skriftliga samtycke, till exempel om sjukdom.
Alla uppgifter om dig är sekretessbelagda och
får inte lämnas ut till andra än oss på Arbetsför­
medlingen. Vissa uppgifter måste vi lämna till
Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna som
underlag för deras beslut. Du kan alltid begära
utdrag av de uppgifter vi har om dig. Tre år efter
att ditt ärende hos oss är avslutat tas alla uppgifter
om dig bort ur våra register.
Vad betyder alla ord?
Alla branscher har sitt fackspråk, så även vår. Här kommer en ordlista över
de vanligaste begreppen du kan stöta på när du söker jobb och har kontakt
med oss på Arbetsförmedlingen.
Anställningsavtal beskriver vad som gäller
för en anställning, till exempel lön, arbetstid och
arbetskläder.
Anställningsbevis innehåller uppgifter om an­
ställningsform, tidsperiod, lön och arbetsuppgifter.
Anställningsform är en juridisk beskrivning av
vilket anställningsförhållande som råder mellan
arbetsgivare och anställd. Exempel på anställ­
ningsformer är: tillsvidareanställning, visstidsan­
ställning, provanställning, projektanställning och
timanställning.
Ansökan skickas till arbetsgivare som annonse­
rar om en ledig plats. En ansökan ska innehålla ett
personligt brev eller följebrev, samt ett cv eller en
meritförteckning. Ibland också kopior på intyg och
betyg.
Ansökningsbrev se Personligt brev.
Anvisning är en uppmaning, oftast skriftlig, från
oss på Arbetsförmedlingen om att du ska söka ett
ledigt jobb som vi bedömer är lämpligt för dig. Det
är viktigt att du kontaktar Arbetsförmedlingen om
du inte tänker söka jobbet. Om du inte har god­
tagbara skäl att inte söka jobbet kan din rätt till
arbetslöshetsersättning påverkas.
Betyg är dokument som innehåller uppgifter
om vilken arbetsgivare du varit anställd hos eller
utbildning du deltagit i. Här finns uppgifter om
hur länge jobbet eller utbildningen varade, samt
vitsord och omdöme om din insats eller utbild­
ningsresultat.
Bilagor är handlingar som bifogas ansökan. Det
kan vara betyg, arbetsprov, yrkesbevis med mera.
Cv står för curriculum vitae, som är latin och bety­
der levnadsbeskrivning. Cv är en utförlig beskriv­
ning av meriter och erfarenheter.
13
Cv-databas är en tjänst eller mötesplats på Inter­
net där du kan presentera dig och din kompetens.
Du registrerar dina uppgifter i ett formulär som
lagras i en databas. Där kan arbetsgivare söka efter
personer som har rätt kompetens för ett ledigt jobb.
Arbetsförmedlingens cv­databas heter Mitt CV.
Eures är ett nätverk av främst offentliga arbets­
förmedlingar inom EU/EES och Schweiz. Eures är
en förkortning av European Employment Services.
Följebrev är ett kortare personligt brev som är
bra att bifoga till ett utförligt cv.
Handlingsplan eller individuell handlings­
plan. Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen
gör, tillsammans med en arbetsförmedlare, en
handlingsplan för ditt jobbsökande. I handlings­
planen står det vad du ska göra för att hitta jobb.
Intresseanmälan/presentationsbrev är ett
mer allmänt hållet brev, som används i cv­data­
baser. Det kan också skickas till arbetsgivare som
inte har annonserat något jobb. Här beskriver du
dig själv och vilka jobb du är intresserad av.
Intyg innehåller en kortfattad uppgift om vilken
arbetsgivare du varit anställd hos eller utbildning
du deltagit i, och under vilken tid.
Kompetens är ett brett begrepp som har flera
betydelser. Här är två exempel:
1. Uttryck för skicklighet och behörighet, det vill
14
säga ett mått på individens kunskaper, färdig­
heter, duglighet och förmåga att lösa uppgifter.
2. Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att
använda kunskaper och färdigheter.
Kundarbetsplats är en kunddator på eller utan­
för Arbetsförmedlingen, som du kan använda för
att söka jobb.
Meriter är de kunskaper och erfarenheter som du
uppger när du söker jobb. De indelas ofta i:
• formella meriter, till exempel utbildning och
arbete
• övriga erfarenheter, till exempel intressen, språk­
kunskaper och föreningsarbete.
Meritförteckning är en sammanställning av
dina meriter, det vill säga utbildningar du gått, ar­
beten du haft och övriga erfarenheter som kan vara
intressanta för en arbetsgivare. Meritförteckningen
är oftast mer kortfattad än ditt cv.
Personligt brev eller ansökningsbrev är
en text om dig själv. Där berättar du varför du är
intresserad av arbetet och varför du är lämplig för
jobbet. Det skickas tillsammans med ditt cv eller
din meritförteckning när du söker ett utannonserat
jobb eller vänder dig till ett speciellt företag.
Platsbanken är en databas med lediga jobb som
är anmälda till Arbetsförmedlingen. Du hittar
Platsbanken på arbetsformedlingen.se. Här kan du
hitta jobb både i Sverige och i andra länder.
Prenumerera är en funktion i Platsbanken. Du
kan till exempel få nyinkomna annonser skickade
till din e-postadress.
Tillsvidareanställning kallas ibland för ”fast
anställning” och innebär att anställningen inte är
tidsbegränsad.
Program eller arbetsmarknadspolitiskt
program är en insats (eller så kallad åtgärd) som
görs för att stärka människors möjligheter att få
arbete. Vilka program som finns är beroende av
politiska beslut och varierar.
Timanställning förekommer vid deltidsarbete
eller när arbetstiden är oregelbunden. Lönen beta­
las ut per timme.
Projektanställning är en tidsbegränsad anställ­
ning som är kopplad till specifika arbetsuppgifter
eller uppdrag.
Provanställning är en anställning som gäller tills
vidare men med en första prövotid på sex månader.
Referens är en muntlig eller skriftlig beskrivning
av dina erfarenheter och hur du är som person,
från någon som känner dig.
Referensperson/referens är en person, som
du väljer att referera till, och som kan berätta hur
du fungerar när du arbetar eller studerar. Det kan
också vara en person som känner dig väl.
Verifiering av dina betyg och intyg görs när du
visar dem på den lokala Arbetsförmedlingen. Det
gör vi för att säkerställa att uppgifterna om dig är
korrekta så att vi kan matcha dig mot rätt jobb.
Vidimera innebär att minst två personer, med
sina namnteckningar och telefonnummer/adres­
ser, intygar att dina kopior överensstämmer med
originalen.
Vikariat är en tidsbegränsad anställning där
den som får arbetet ersätter den som vanligtvis är
anställd.
Visstidsanställning är en tidsbegränsad an­
ställning, se också Projektanställning och Vikariat.
Tester används ibland för att ge underlag för
arbetsgivaren att anställa rätt person.
15
Besök arbetsformedlingen.se
Få inspiration och hjälp via Sveriges största jobbsajt.
Kontakta närmaste arbetsförmedling
Adressen hittar du på vår webbplats.
Arbetsförmedlingen 2011-03. Rekv nr: 503218. Text och grafisk form: YRA. Foto: Björn Tesch, Magnus Pehrsson, sid 4.
Ring oss på 0771-416 416
Ring och prata direkt med en arbetsförmedlare.
Öppet vardagar 8–22 samt lördag och söndag 10–16.
Download