Frågor och Svar kring kontaktlösa betalningar.

advertisement
Frågor och Svar kring kontaktlösa betalningar.
I nedanstående frågor har begreppet betalkort använts. Svaren gäller även för telefoner,
klockor eller andra apparater som innehåller ett kontaktlöst betalningsmedel.
nr
1
Fråga
Varför finns Contactless Forum?
Svar
I samband med att kontaktlösa Betalningar ska införas i
Sverige så har ett antal aktörer gått samman och startat ett
forum, Contactless Forum, där samtliga intressenter finns
representerade.
Erfarenheter från andra länder/marknader har visat att när
aktörerna på marknaden samarbetar vid införandet av ny
teknik så blir implementeringen av tekniken mer lyckosam.
Därför har aktörerna på den svenska marknaden gått
samman och startat ett forum med syfte att säkra ett lyckat
införande av kontaktlösa betalningar.
Forumet ska följa och behandla de utmaningar som kan
dyka upp under vägen.
2
Vad är Contactless Forum?
Kortmottagarna, Bankerna och Teknikleverantörerna har
gemensamt tagit initiativ till att koordinera införandet av
kontaktlösa betalningar i Sverige. De har konstaterat att
framgången är beroende av att säkerställa att samtliga
berörda parter deltar aktivt när utvecklingen av kontaktlösa
betalningar införs i Sverige.
Representanter från berörda aktörer tagit fram och kommit
överens om en målbild och budskap för kontaktlösa
betalningar.
Målbild:
2017 kommer 50 % av konsumenter och kortterminaler
i Sverige ha möjlighet att genomföra betalningar via
kontaktlös teknik
Budskap:
• Kontaktlösa betalningar är smidiga, snabba, enkla och
trygga
• Kontaktlösa betalningar är värdeskapande genom att de
är tidsbesparande
• Investeringen av kontaktlösa kort och terminaler
genererar infrastruktur för kontaktlös teknologi och
framtidens betalningar
De gemensamma frågorna ska drivas via ett Forum
”Contactless Forum” där samtliga aktörer finns
representerade.
3
Vad är fördelarna med
kontaktlös betalning?
Det är ett snabbt och smidigt sätt att betala inköp under ett
mindre belopp som idag är satt till 200-250 SEK. Du behöver
inte sätta in betalkortet i betal-terminalen eller knappa in
pinkoden.
Även när beloppet överstiger gränsen behöver du inte
stoppa in betalkortet utan du verifierar det högre beloppet
med din PIN-kod.
Slitaget på terminalen minskar och den behöver inte bytas
ut i samma omfattning som tidigare.
Snabbare köp innebär kortare köer till fördel för både
konsument och butik.
4
Hur fungerar kontaktlösa
betalningar?
5
När kommer kontaktlösa
betalningar till Sverige?
6
Hur ser jag att mitt betalkort
kan genomföra kontaktlösa
transaktioner?
7
Var kan jag genomföra en
kontaktlös transaktion?
8
Hur använder jag mitt
kontaktlösa betalkort?
9
Kan jag genomföra en
kontaktlös transaktion med min
mobiltelefon?
Kommer jag att få ett kvitto på
mina transaktioner?
10
11
Om mitt betalkort försvinner
eller blir stulet, kan en person
som hittar mitt betalkort då
använda det?
12
Vad händer om jag går förbi
eller emot en terminal? Är det
en risk att jag får betala för
någon annans köp?
Tekniken möjliggörs av en antenn inuti ditt betalkort, som
gör att kortläsaren kan plocka upp betalkortets signaler om
det är tillräckligt nära läsaren.
Idag har ICA, Danske Bank och American Express givit ut
kontaktlösa betalkort. Övriga kortutgivare följer stegvis
efter. Kontakta din bank och hör med dem hur du kan få ett
kontaktlöst betalkort.
På ditt betalkort finns följande symbol.
Du kan genomföra ett kontaktlöst köp i de butiker och
terminaler som visar en symbol enligt nedan.
Att betala görs via tre enkla steg:
1) Titta efter den symbolen som indikerar att terminalen
tar emot kontaktlösa transaktioner.
2) Nudda ditt betalkort vid läsaren för att betala
3) Ett pip eller en grön lampa indikerar att betalningen är
genomförd.
Vid högre belopp eller som en extra säkerhetsåtgärd
kommer du vid några tillfällen vara tvungen att använda din
PIN-kod.
När mobiltelefonerna och andra apparater som t.ex. klockor
är utvecklad kommer det gå att använda dessa för
kontaktlösa transaktionr.
Kontaktlösa transaktioner är till för att betalningen i sig ska
gå snabbt och bekvämt. Inköpsstället ska erbjuda kvitto som
vanligt.
Förutom en högsta gräns på 250 SEK för varje kontaktlös
transaktion, kommer du då och då att bli ombedd att
använda Chip och PIN-kod för en transaktion för att
verifiera att du fortfarande är i besittning av betalkortet - en
säkerhetsåtgärd som begränsar obehörigt användande.
Nej. Först och främst måstebetalkortet vara väldigt nära
terminalen (mindre än 10 cm och vanligtvis mindre än 2
cm). Betalkortet måste alltså mer eller mindre röra vid
terminalens läsare. Dessutom måste kassören slå in
summan för dig att godkänna innan du rör betalkortet vid
terminalens läsare.
13
Vad händer om jag tappar mitt
betalkort?
Det kontaktlösa betalkortet är skyddat på många sätt. Varje
kortutgivare sätter en gräns för hur många köp som kan
genomföras innan innehavaren måste göra ett vanligt Chip
och PIN köp. Varje gång du gör ett vanligt Chip och PIN köp
nollställs räknesnurran i betalkortet som håller reda på när
du måste göra en vanlig transaktion för att verifiera att du
är rätt ägare till kortet.
Dessutom kommer du då och då att bli ombedd att slå din
kod även vid köp under 250 SEK.
Precis som för andra transaktioner, övervakar din bank alla
dina köp för att upptäcka bedrägligt beteende.
Om du tappar ditt betalkort eller om det blir stulet ska du så
fort som möjligt spärra kortet.
14
15
16
17
Kan data på mitt kontaktlösa kort
ändras?
Vad händer om jag nuddar
betalkortet två gånger på
terminalens läsare? Blir jag
debiterad för 2 köp?
Om jag har 2 kontaktlösa
betalkort, kan båda bli
debiterade ett köp?
Nej. All information på betalkortet är säkert. Det är endast din
bank som kan uppdatera eller ändra kortets innehåll.
Nej. Du kan bara betala 1 gång för ett köp. Terminalen
accepterar inte 2 betalningar för ett köp precis som när du
använder Chip och PIN.
Övriga frågor?
Har du några övriga frågor eller vill diskutera något som rör
kontaktlösa betalningar så hör av dig till:
Fredrik Westerman
[email protected]
070-440 35 26
Nej. Om 2 betalkort nuddar terminalens läsare blir endast
det ena betalkortet debiterat. Om läsaren upptäcker fler än
ett betalkort frågar den vilket du vill använda. Alternativt
avbryts köpet.
Download