NÅGRA ORTOPEDISKA v 130905 ORD/BEGREPP Ord Betydelse

advertisement
NÅGRA ORTOPEDISKA
ORD/BEGREPP
Ord
Abduktion
Adduktion
Akillotenotomi
Amputation
Ankylos
Arteriografi
Artrit
Artrodes
Artrografi
Artrogrypos
Artroplastik
Artros
Artroskopi
Artrosis deformans
Artrotomi
Atetos
v 130905
Bakercysta
Bechterews sjukdom
Brachialgi
Bursit
Bursa i fossa poplitea
Icke bakteriell arthrit som ger smärtor och ömhet
Smärtor i armen
Inflammation i bursa
Callus
Caputnekros
Cerklage
Cerebral pares
Nybildad vävnad i frakturområde
Vävnadsdöd i lårbenshuvudet
Metalltråd för fixation av fraktur
Vanligen spastiskt förlamningstillstånd p g a hjärnskada
Betydelse
Rörelse ut från medellinjen
Rörelse in mot medellinjen
Hälseneförlängning
Avlägsnande av kroppsdel
Helt styv led
Kontrastundersökning av artärer
Inflammation av ledhåla
Steloperation av led
Kontrastundersökning av ledhåla
Missbildning av leder och muskulatur
Ersättning av ledytor med protes eller vävnad
Degenerativ förändring av led
Undersökning av led med optiskt instrument
Deformation i led
Öppnande av led
Ofrivilliga rörelser t ex vid cerebral pares
Cervikal
Cervikal höftfraktur
Chondromalacia patellae
Chrondromatos
Collumfraktur
Cox
Coxa plana
Coxa valga
Coxa vara
Coxitis simplex
I halsryggen
Fraktur genom lårbenshalsen
Degeneration i knäskålens ledbrosk
Bildning av broskfragment i ledhålan
Fraktur genom lårbenshalsen
I höftleden
Sjukdom i caput femoris hos barn
Förstoring av vinkeln mellan lårbensskaft och lårbenshals
Förminskning av vinkeln mellan lårbensskaft och lårbenshals
Godartad, övergående inflammation i höftleden hos barn och ungdom
Debridering
Dislokation
Diskbråck
Distalstatus (DS)
Distorsion
Dysplasi
Excision av traumatiserad eller infekterad vävnad
Förskjutning av benändarna i en fraktur
Brosskiva trycks ut och trycker på ryggmärgsnerverna
Perifer blodcirkulation och nervfunktion
Ledvrickning med mjukdelsskador
Bristande utveckling
Eosinofilt granulom
Epifys
Epifyseodes
Epifyseolys
Epikondylfraktur
Excision
Exostos
Extension
Godartad skelett-tumör
Ledändarna av ett rörben
Operativ förstöring av tillväxtbrosket i ledända
Glidning av tillväxtbrosket med dislokation av epifysen
Vanlig fraktur i armbågen
Kirurgisk utskärning
Benväxt (benign)
Sträckning
Fasciotomi
Fettemboli
Uppklyvning av muskelloge
Lungkomplikation vid fraktur
Fissur
Fistel
Fixation
Flexion
Frakturfragment
Frozen shoulder
Fusion
Fin, på röntgen knappt synlig linje
Kronisk kommunkation mellan hud och t e x osteit
Att hålla en fraktur eller en led i rätt läge
Böjning
Benändarna i en fraktur, även lössprängda benbitar
Rörelseinskränkning i skulderleden
Steloperation av led vanligen mellan kotor
Genu valgum
Genu varum
Gon
Greenstickfraktur
X-benthet, kobent
Hjulbenthet
I knäleden
Infraktion, ofullständigt benbrott hos barn
Habituell luxation
Hallux Valgus
Hammartå
Hemartros
Hydrops
Ofta återkommande luxation vanligen i skulderled eller patella
Felställning i stortåns grundled så att den drar sig ut mot småtårna
Böjkontraktur i första interfalangealleden
Blödning i led
Ökad mängd ledvätska
Incision
Infraktion
Ischias
Kirurgiskt snitt i vävnad
Ofullständigt benbrott
Smärtor i nervus ischiadikus utbredningsområde
Juvenil
Jättecellstumör
Hos barn eller tonåring
Skelett-tumör av vanligtvis godartad natur
Kapsulotomi
Klumpfot
Kollagen
Kompartmentsyndrom
Genomskärning av en del av en ledkapsel
Medfödd felställning av foten
Äggviteämne i benvävnad, brosk och senor
Ökat tryck i muskelloge med risk för ischemiska muskel- och nervskador
Kongenital höftledsfraktur
Konservativ behandling
Kontraktur
Kyfos
Luxation av höftled hos nyfödd
Motsatsen till operativ behandling
Inskränkt rörlighet i led
Ryggradsökning framåt, puckel
Lasègues TEST
Ligament
Lordos
Lumbago
Lumbal
Luxation
Lårkaka
Undersökning vid misstanke om diskbråck
Ledband
Ryggradsökning bakåt, svank
Ryggskott
I ländryggen
Ledytorna saknar kontakt med varandra
Kompressionsruptur av lårmuskeln
Mallleolarfraktur
Menisk
Myelografi
Månsning
Fotledsfraktur
Broskskiva i knäleden
Kontraströntgen av spinalkanalen
Metod för korrektion av fraktur eller kontraktur i bibehållet gipsförband
Nekros
Neurolys
Cell- och vävnadsdöd p g a bristande blodförsörjning
Operativ lösning av nerv från ärrvävnad
Olecranonfraktur
Ortos
Osteit
OsteoOsteo-blast, -cyt, -klast
Osteogent sarkom
Osteomyelit
Osteonekros
Osteopeni
Armbågsfraktur
Permanent bandage
Bakteriell infektion i benvävnad
BenCelltyper i benvävnad
Malign tumör som bildats i benvävnad
Infektion i benvävnad och märghåla
Benvävnadsdöd
Bristande mängd benvävnad i skelettet
Osteoporos
Osteosyntes
Osteotomi
Osteopeni eller skelettskörhet
Operativ fixation av benändar med skruvar, stift eller spikar
Klyvning av ben med såg eller mejsel
Patellektomi
Patologisk fraktur
Periost
Peroneuspares
Avlägsnande av knäskålen
Fraktur genom tumförändrat ben
Benhinna
Förlamning av de muskler som försörjs av n peroneus så att spetsfot eller droppfot
uppstår
Sjukdom i caput femoris hos barn
Falsk led, uppkommen genom att fraktur ej läkt
Belastningsbart underbensgips
Arthrit med utfällning av kalciumpyrofosfatkristaller
Perthes sjukdom
Pseudoarthros
PTB-gips
Pyrofosfatartrit
Radialispares
Recidiverande
Reposition
Resektion
von Rosens skena
Förlamning av de muskler som försörjes av n radialis med oförmåga att sträcka hand
och fingrar, dropphand
Återkommande
Återställande av rätt läge i fraktur eller led
Avlägsnande av t ex skelettdel
Fixationsanordning vid kongenital höftledsluxation
Sarkom
Skolios
Spinal stenos
Spondylit
Spondylos
Spongiöst ben
Subluxation
Malign tumör bildad från bindväv t ex brosk (osteogent sarkom)
Sidokrökning av ryggraden
Mekanisk tillklämning av lumbala nervrötter
Infektiös process i ryggraden
Arthros i lederna mellan kotorna
Det porösa benet
Ofullständig luxation
Suprakondylär humerusfraktur Fraktur omedelbart ovanför armbågen
Syndaktyli
Synovectomi
Sammanväxta fingrar
Avlägsnande av synovialmembranen, d v s den vävnad som utsöndrar ledvätska
Tendinit
Tendovaginit
Tenotomi
Tortikollis
Transferering
Transfixation
Transplantation
Transposition
Trokantär höftfraktur
Inflammation i sena
Inflammation i senskida
Avskärning av sena
Snedställning av huvudet
Transposition av t ex sena
Fixation av fraktur och steloperation med genomgående spikar
Flyttning av levande vävnad
Flyttning av t ex sena eller nerv
Fraktur genom trokanterpartiet på övre delen av lårbenet
Valgus
Varus
Utåt, kobent
Inåt, hjulbent
Öppen reposition
Reposition av felställning i fraktur eller luxation genom hudsår eller operationssnitt
FÖRSTAVELSER
ArtroChondroCoxGonKapsuloLigamentMyeloMyo-
Led
Brosk
Höft
Knä
Ledkapsel
Ledband
Ryggmärg
Muskel
NeuroOsteoRhizoSpondyl(o)SynovTen(d)o-
Nerv
Ben, skelett
Rot (ryggmärgsrot)
Kota
Ledhinna
Sena
ÄNDELSER
-os
-it
-gen
-ruptur
Degenerativ sjukdom
Inflammatorisk sjukdom
Kommer av, orsak
Bristning
ÅTGÄRDER
-syntes
-des
-plastik
-transferering
-transplantation
-tomi
-ektomi
-resektion
Fogning
Fogning
Rekonstruktion
Flyttning
Flyttning
Skära, öppna
Skära bort helt
Skära bort delvis
Download