Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster (2p

advertisement
Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster (2p) 2007-06-08
1.
Vilka är de tre röntgenologiska förändringarna i skelettet vid
osteoporos? (3p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
2.
Förklara med en enkel bild vad som menas med metafys
och epifys. (2p)
3.
Nämn tre principiellt olika orsaker till fraktur. (3p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
4.
På vilket sätt påverkas en fraktur av energimängden vid
skadan och vad får det för konsekvens? (2p)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
5.
Rita in en komminut fraktur på bilden nedan.(1p)
6.
Vad kallas en fraktur som går in resp inte går in i en led?
(2p)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
7.
Gipsbehandling av frakturer blir allt ovanligare. Vid vilka
två frakturer är det fortfarande vanligt? (2p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
8.
Ge tre exempel på tidiga lokala komplikationer vid
frakturer. (3p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
9.
Vad skiljer svullnaden vid akut kompartmentsyndrom från
vanlig svullnad vid en fraktur? (2p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
10.
På vilka två ställen i kroppen är akut kompartmentsyndrom
vanligast? (2p).
………………………………………………………………
………………………………………………………………
11.
Vad menas med nonunion och malunion? (2p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
12.
När börjar man tala om nonunion (i tid)? (1p) Ge tre
exempel på orsaker till nonunion (3p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
13.
Hur behandlas en djup infektion, t ex en böld? (2p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
14.
Ge tre exempel på systemiska komplikationer efter en
fraktur. (3p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
15.
Rött Ljus (10p)
Som sjukgymnast kommer Du att träffa många patienter
under rehabiliteringen efter ortopediska skador, både tidigt
och sent i förloppet. Det är därför viktigt att Du känner igen
vissa komplikationer och betraktar dem som ”rött ljus”, dvs
sådant som Du bör rapportera vidare. Skriv Ditt
diagnosförslag på raden under resp fall.
Ex1: Fyra dagar efter en korsbandsoperation på en 42-årig
man finner Du att det opererade benet svullnat upp ända
nerifrån fotryggen och upp till knäet. Operationsärren ser
fina ut, men det blir djupa inbuktningar i huden efter tryck
och patienten är öm i vaden. Däremot är han inte
smärtpåverkad, och han rör bra på fotleden.
……………………………………………………………….
Ex2: Två veckor efter en höftledsoperation har en 82-årig
man fortfarande sekretion från opärret och de två senaste
dagarna har hon fått feber ca 38 grader.
……………………………………………………………….
Ex3:Fyra veckor efter en fotledsoperation med efterföljande
gipsstövel har en 55-årig rökande kvinna plötsligt fått
smärtor i bröstkorgen vid djupandning och patientens make
berättar att hon svimmat en gång på förmiddagen.
……………………………………………………………….
Ex4: En 67-årig fd fotbollsspelare vill få ett träningsprogram
för sin höft som börjat värka på nätterna de senaste
veckorna. På dagarna går de ganska bra, men så fort han
lägger sig ner börjar det molvärka, och han sover inte många
timmar på nätterna.
……………………………………………………………….
Ex5: En patient med ischias har gått och fått behandling hos
Dig några veckor. Hon kommer akut till Dig en måndag
morgon och berättar att hon i helgen blivit sämre och tappat
känsel in stjärten och känner inte beröringen när hon torkar
sig efter toalettbesök.
……………………………………………………………….
16.
Vad heter den vanligaste typen av handledsfraktur(ett
egennamn) och vad innebär den för felställning? (2p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
17.
En handledsfraktur som reponerats och gipsats röntgas efter
7 dagar. Varför? (1p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
18.
Vilken nervpåverkan är vanligast i handen efter
handledsbrott (vilken nerv samt vilket symtom)? (2p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
19.
Reflexdystrofi är en fruktad komplikation efter
handledsfrakturer. Vad heter denna komplikation på
svenska? (1p)
………………………………………………………………
20.
Hur behandlas en armbågsluxation utan fraktur? (1p)
Hur skiljer sig behandlingen om patienten dessutom saknar
pulsationer i handleden (a radialis)? (1p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
21.
Bilden nedan visar ulna. Rita in en odislocerad
olecranonfraktur. (1p)
22.
Vilken är den vanligaste behandlingsmetoden för proximala
humerusfrakturer? (1p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
23.
Hur lång tid tar det ungefär att läka en klavicelfraktur? (1p)
………………………………………………………………
24.
Efter att en axelluxation reponerats ser man ofta en
förändring på röntgen, som avslöjar att det just är en
axelluxation som patienten haft. Vilken förändring och
varför? (1p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
25.
Vad menas med 7-70 regeln efter en klavikelfraktur? (1p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
26.
Hur avslöjar Du en rotatorkuff-ruptur vid klinisk
undersökning av en axel? (1p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
27.
Vilken diagnos misstänker Du när Du ser ett högtstående
caput humeri i axelleden? (1p)
………………………………………………………………
28.
Axelns rörelseomfång i abduktion är normalt 0-180 grader.
Ungefär vid vilka gradtal i abduktion gör det ont vid
impingement resp AC-ledsartros? (2p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
29.
Figurerna nedan visar två olika positioner av handen.
Namnge och förklara betydelsen av dem. (2p)
30.
Vilken felställning i en fraktur kan inte bedömas på röntgen
och hur bedöms den istället? (2p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
31.
En typ av Herpesinfektion kan drabba händerna på personal
som arbetar på intensivvårdsavdelning: Vilken? (1p)
………………………………………………………………
32.
Vilken är den vanligaste orsaken till amputation i nedre
extremiteten? Ge ytterligare två exempel på
amputationsorsak. (3p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
33.
Vilken är den vanligaste amputationsnivån i nedre
extremiteten? Vad kallas den nivån med medicinsk
terminologi? (2p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
34.
En patient som har ett svullet knä efter en knäskada håller
helst knäet lätt flekterat. Varför? (1p)
………………………………………………………………
35.
Hur behandlas en medial kollateralligamentsskada i knäet?
(2p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
36.
Hur ställer man diagnosen främre korsbandsskada? (2p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
37.
Vilka är knäets tre olika frakturtyper? (3p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
38.
Hur behandlas en disclocerad medial collum femoris fraktur
på en 50-årig man? Vad kan detta i värsta fall leda till? (2p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
39.
Vad kallas en fotledsfraktur som omfattar både laterala och
mediala malleolen? (1p)
………………………………………………………………
40.
Hur länge gipsas en fotledsfraktur? Hur mycket belastning
tillåts under gipstiden? (2p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
41.
Vilken kroppsställning brukar ofta lindra besvären vid spinal
stenos och vilken ställning brukar försvåra besvären?
Beskriv kort varför. (2p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
42.
Vilken nervrot motsvarar vadmuskeln och achillesreflexen
(hälreflexen)? (1p)
………………………………………………………………
43.
Nämn två symtom vid cauda equina syndrom. (2p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
44.
45.
Vilka är de två vanligaste orsakerna till artros i fotleden?
(2p)
………………………………………………………………
Nämn tre viktiga moment vid undersökning av en fot. (3p)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Download