stabil atom

advertisement
Atom- och
kärnfysik
Viktiga ord inom området
Atom
Fission
Atomkärna
Kedjereaktion
Proton
Kärnkraft
Neutron
Fusion
Elektron
Stark kärnkraft
Grundämne
Svag kärnkraft
Jon
Masstal
Isotop
Vakuum
Strålning (synligt ljus, IR, UV, röntgen, alfa, beta, gamma)
Radioaktivitet
Jonisering
Halveringstid
Atomen
Atomnummer
3
Li
Litium
Atommassa
(mäts i
enheten u)
6,94
Joner och isotoper
Isotoper
Joner
Ämnen som har lämnat ifrån
sig elektroner eller tagit upp
elektroner.
Det gör att de får en laddning
som antingen är positiv eller
negativ.
Är varianter av de olika
grundämnena.
En isotop kan ha en eller
flera neutroner mer än vad
ämnet annars brukar ha.
Man ser det på att atomens
vikt förändras.
1H
Väte
2H
3H
Deuterium
Tritium
Masstal = beskriver antalet partiklar i
kärnan.
Ljus
+1
Energi tas upp av
elektronen.
+1
Elektronen hoppar upp
ett elektronskal.
+1
Elektronen vill tillbaka.
Den avger energi i form
av ljus för att göra det.
Synligt ljus
Tatout, Phrood
Radioaktivitet
En stabil atom har lagom många neutroner i kärnan.
Instabila atomer har en atomkärna som inte håller ihop
länge, de sönderfaller.
Atomkärnor som faller sönder avger energi i form av
strålning. Den strålningen är det som kallas för radioaktiv
strålning.
3 typer av radioaktiv strålning
Alfastrålning α
Betastrålning β
Gammastrålning γ
Alfastrålning
Två protoner och två neutroner
skickas iväg.
2 p + 2 n = en Heliumkärna
Kallas även alfapartikel.
Uran-238 bildar
torium.
Betastrålning
Torium är också instabilt.
En neutron ombildas till en proton och en
elektron.
Elektronen skickas iväg, den kallas då för
betapartikel.
Torium faller sönder
till protaktinium
Gammastrålning
Ibland sker också ett gammasönderfall.
Inget förändras i atomkärnan.
Men energi avges i form av en ljuspartikel,
gammastrålning.
Joniserande strålning
Man säger att strålningen kan vara
joniserande eftersom den kan
omvandla atomer till joner.
Alfa-, Beta- och Gammastrålning
är joniserande.
Röntgen, UV och IR är också
joniserande.
Den energirika strålningen
påverkar elektronerna så att de
lämnar atomen eller molekylen.
Skydd
Alfa
Beta
Gamma
Papper
Trä
Plåt
Hur håller atomen
ihop?
Den
eletromagnetiska
kraften driver isär
protonerna.
+
+
Den starka
kärnkraften håller
ihop kärnan
Fission och fusion
Fission
Fusion
När man delar en
atomkärna.
När man slår ihop två
vätekärnor till en
heliumkärna.
Genererar stor
mängder energi.
Lämnar radioaktivt
avfall.
Genererar stora
mängder energi.
Sker i solen.
Download