Hinduism PDF

advertisement
Hinduism.
Hinduism är hinduernas religion. !
Det finns mest hinduer i Indien, och det finns totalt. Hinduism är en gammal
religion för ca 3500 år sedan, medan andra religioner skapades långt efter
förutom judendomen som skapades ungefär där. Därför vet man inte så
mycket, eftersom källorna är väldigt gamla.!
Det sägs att Hinduismen inte har någon skapare på vissa källor, eftersom
Hinduismen skapades för länge sedan, och senare har det utvecklats därför
på vissa källor står det att det fanns en grundare och på någon annan att det
inte fanns, därför tar jag slutsatsen att inte skriva så mycket om grundaren. !
!
Inom hinduism har man mer än en gud, liksom asatron som också har mer
än en gud. När det är flera gudar inom en religion kallas religionen för
polyteistisk religion. Medan andra religioner te.x islam kristendom judendom
har man bara en gud på. Hinduismens kyrkor eller moskéer kallas för tempel.
Man kan be hemma om man vill.
taj eller tadj = krona
Mahal skaparens
efternamn Muntaz mahal.!
bild Källa: wikipedia.
Templen är guds hus, och inget
mord, avrättning eller någonting
liknade som folk dör på får ske i
templen. !
Taj mahal är heligt tempel. Men byggdes av
kungen över Persien Muntaz mahal. Han byggde
templet för sin fru och templet ligger i staden
Agra. Stora delar av Indien var persisk då. Men
senare erövrade Indien till backa områdena och
templet blev helig byggnad. Templet byggdes ca
1600talet. !
!
Gangesfloden ligger i Indien och är en helig
plats. Inom Hinduism så bränner man dom
döda till aska. Många hinduer åker ditt och
häller askan på vattnet för att dom döda ska
till Mocksha. !
!
!
!
Hinduism.
Brahma
Shiva
Vishnu !
astrogems.com
pbfloridahomes.com
www.muktinath.org
!
!
!
!
!
!
!
!
Dom tre viktigaste gudarna inom Hinduism är Brahma som är universums
skapare, och herre över alla varelser. Shiva är gud som framkallar gott och
ont. Han skapar liv. Vishnu är guden som skyddar världen, och ser till att det
är ordning.!
!
!
!
Hinduism handlar om att offra sig till Gudarna, Men många hinduer dom
personer som är snälla och inte gör dåliga saker offrar sig till varandra, Därför
tolkar jag hinduismen som att man offrar sig till varandra och det tycker jag
att huvudregeln ska vara att man offrar sig till varandra inte till Gudarna. !
!
!
!
!
!
!
I Indien är kosor heliga. Kosan var mer värd än kvinnan förr. Därför går det
runt kosor hur som helst. Därför hittar man inte nöttkött på restauranger, eller
på snabb mats kedjor Te.x macdonalds där har dom vegetarisk hamburgare.!
!
!
Hinduism.
!
!
Hinduismens heliga skrifter är väldigt gamla vissa är från 1500-1000f.kr
gamla. Dom viktigaste heter Upanishaderna och Mahabharata.!
Upanishaderna skapades ca 1000f.kr, och presenterar tankarna om Brahma
och Atman (människans själ). Här står också läran om själavandring och
karmas lag. !
!
Mahabharata är en jätte lik en text och det tog väldigt lång tid att skriva den.
Texten finns i boken Bhagavadgita, som handlar om kärleken till Gud. Boken
är den populäraste och mest lästa bok inom hinduismens folk.!
!
Inom hinduism måste en hinduisks familj be framför ett altare där det finns
statyer som föreställer gudarna, och där finns det frukt och ris. Efter man har
bett morgonbönen så äter man upp riset och frukterna, det sägs att det är en
gåva av Gud. Hinduer får inte släcka något liv som man säger i Asien främst i
Indien, alltså får man inte döda någon man ska låta den leva livet ut. Allt liv är
heligt därför är många hinduer vegetarianer, alltså är allt liv lika värda. !
Inom Hinduismen ska man samla på sig så mycket karma som möjligt, Desto
mer Karma desto bättre har man det i nästa livet för att inom hinduism födds
man igen. På andra religioner Te.x kristendomen, Islam, judendom så åter
födds man inte utan om man gör bra grejer så kommer man till himlen hos
gud, om man gör dåliga saker så kommer man till helvetet där man bränns
av djävulen sägs det inom islam.!
Karma är en Hinduistisk lag som handlar om hur man återfödds Inom
hinduism har man kast, lågt kast mellan och högt kast. Högt är det bästa och
man kommer ditt om man gör bra saker. om man gör dåliga saker Te.x om
man var på högsta kastet och så återfödds man och man har gjort ganska
dåliga kastet där man
kommer till
mittemellan kastet.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
symbol
Källa>
wikipedia !
Download