Keynote-Ebb och flod samt Big bang

advertisement
Ebb och Flod
Månens dragningskraft påverkar
vattnet på jorden
•Ebb och flod skapas av tidvatten.
!
•Tidvattnet uppstår p.g.a. av månens dragningskraft på havsvattnet.
!
•På samma sätt som jordens dragningskraft (gravitationen) påverkar alla massor
på jorden så utövar också månen dragningskraft.
!
•Det blir högt vattenstånd (flod) på den sidan av jorden som vetter mot månen,
men också på den rakt motsatta sidan av jorden. När det gått ca 6 tim har jorden
snurrat ett kvarts varv i förhållande till månen, och då blir det lågvatten (ebb).
!
•Normalt så upplever ett kustområde två högvatten och två lågvatten per dygn.
Extra hög flod blir det om månen och solen finns på samma sida av jorden. Då
samverkar dessa himlakroppar och ger extra stor dragningskraft.
!
!
•De största vattenståndsvariationerna på jorden finns vid Newfoundland på
Kanadas ostkust där ca 16 m kan skilja mellan ebb och flod.
Big Bang -Den stora smällen
Universums födelse
Forskare tror att universum bildades för ungefär 14 miljarder år
sedan.
Hela universum fanns i en enda liten varm punkt, lika stort som
ett knappnålshuvud.
Big Bang var ingen explosion utan det lilla knappnålshuvudet
växte helt plötsligt mycket snabbt.
Det bildades en ursoppa av strålning.
Så småningom svalnade soppan och det bildades galaxer, stjärnor
och planeter.
När vårt solsystem bildades samlades det tyngsta materialet
närmst solen och gaser och annat hamnade längre ut. Därför
ligger de stora gasplaneterna längre bort från solen än jorden.
Download