Hämta senaste Marknadsinsikt här.

advertisement
TU Marknadsinsikt november 2014
Jag funderar lite över Västerbottensnytt som fick hela redaktionen utslängda från Facebook. Det var för en
vecka sedan man kunde läsa att Västerbottensnytt hade publicerat en artikel om att det numera var tillåtet att
bada utan bikiniöverdel på badhuset i Umeå. Denna artikel delades också på Facebook tillsammans med en bild
på barbröstade människor. Detta gjorde att Facebook stängde ned, inte bara deras konto utan också de privata
kontona som tillhörde Västerbottensnytts redaktörer.
Många av tidningssajterna får så mycket som en tredjedel av sina besökare från Facebook i dagsläget. Detta
gör att det blir allt viktigare att det redaktionella materialet följer de riktlinjer Facebook har ställt upp. I
förlängningen innebär det också att den viktigaste aktören för det svenska offentliga samtalet är ett
amerikanskt vinstdrivande företag.
/Tobias Hedström, TU
ANNONSMARKNADEN
IRM presenterade sin sista prognos för 2014: Där vi får veta att den totala reklammarknaden förväntas omsätta
knappt 32 miljarder kronor under året vilket motsvarar en ökning om 2 procent relativt föregående år. Hitintills
har 2014 varit ganska bra med draghjälp från en god allmänekonomi och flera evenemang såsom riksdagsvalet,
EU-valet, fotbolls-VM och OS.
För 2015 lämnade IRM prognosen oförändrad, reklaminvesteringarna förväntas öka med 1,9 procent jämfört
med 2014.
Läs mer på irm-media.se
IAB ANORDNADE SEMINARIUM OM PROGRAMMATISK ANNONSERING: och intresset var rekordstort. IAB fick i sista
stunden byta lokal för att ytterligare 150 intresserade skulle få lyssna på de senaste inom programmatiska köp
och RTB.
IAB har själva genomfört en undersökning som visar att:



2/3 av de svenska publicisterna erbjuder RTB
De flesta av dem som inte erbjuder RTB planerar att göra det inom de närmsta 6 månaderna
IABs uppskattning är att 10 procent av annonseringen utgörs av RTB
Vanligast är att annonserna finns tillgängliga på öppna börser men det framkom att Private Deals förutspås bli
den viktigaste modellen inom tre år. Mycket på grund av att man som publicist har större kontroll på sitt lager
och sin data. I dagsläget är det dock mindre än hälften som erbjuder målgruppstyrning utifrån sin egen data.
Läs mer på www.iabsverige.se/rtb
SWEDMA OCH POST NORD: presenterade DR-monitorn 2014. Den största poängen var att traditionell DR
fortfarande levererar effekt. Vi från tidningssidan känner ju igen oss i att de traditionella produkterna
fortfarande har god effekt och ofta är lika bra eller bättre en de digitala kanalerna. Dock får
medieinvesteringarna stryk i oförtjänt hög grad. Förklaringen fick vi när delar av TNS-Sifos Connected life
presenterades. Se den separata nyheten om detta längre ned.
Läs mer om DR-monitorn på postnord.com
BRANSCHTRENDER
HÄLFTEN AV ALLA VD´AR ANSER MARKNADSFÖRING BORTKASTAT: Det var DI som rapporterade om en
undersökning från PMP Marknadskonsult som visade att hälften av alla tillfrågade börsbolag ansåg att
marknadsföringen inte har någon större effekt på försäljningen.
Det är säljchefer, marknadschefer, säljdirektörer och marknadsdirektörer på 100 svenska börsföretag som har
tillfrågats.
PMP menar att ett utbrett problem är att sälj- och marknadsavdelningar har ett dåligt samarbete och är dåligt
förankrade i respektive avdelnings mål. Detta beror på att många stora företag har en ålderdomlig
organisationsstruktur med separata sälj och marknadsavdelningar. Dessutom kan marknadsförare för lite om
försäljning och säljorganisationen kan för lite om marknadsföring.
Företag som primärt riktar sig mot konsumentmarknaden är bättre på att mäta och utvärdera än b2bföretagen. Detta beror dels på att konsumentföretagen har en mer snabbrörlig försäljning, vilket gör det lättare
att mäta, och dels på att företagen är kundorienterade snarare än produktionsorienterade.
Undersökningen visade också att det är allt fler företag som faktiskt mäter avkastningen på deras
marknadsföring. Dock uppgav fortfarande 40 procent av företagen att de inte mäter avkastningen.
Läs mer på di.se
MOBILMECCA: gick av stapeln. Det var det fjärde eventet i år med tidigare TV-, print- och digitalmecca. Tempot
på scen var högt och det presenterades både annonslösningar och case till både höger och vänster. Vi fick
slutligen en liten sneak-peak på IRMs prognos som lanserades dagen efter. Mer om den står att läsa tidigare i
detta nyhetsbrev. Störst behållning för mig var när både Raoul Grünthal, som är VD för Schibsted i Sverige, och
Gunilla Herlitz, VD Bonnier news, stod på scen och förklarade hur de såg på den framtida digitala utvecklingen.
Läs mer på mediamecca.se
TU PRATAR PROGRAMMATISKA ANNONSKÖP OCH REAL TIME BIDDING: på MEG i Göteborg. Den 5-6 mars
återkommer Mediedagarna i Göteborg. Tidigare har ju fokus till stor del varit på den publicistiska sidan av
mediebranschen så i ett försök att ta in lite mer av affären kommer TU med hjälp av bland annat Microsoft och
våra tidningar förklara vad Programmatic annonsförsäljning är. Många har dock den senaste tiden pratat om
det så vi hoppas ta det ett steg längre. För TUs medlemmar finns rabatterat pris till MEG via hemsidan.
Läs mer på tu.se och meg.se
På TU anordnade vi analytikerdagen: som hos alla andra var det mycket RTB, mobiler och video. Tanken var dock
att tillföra något nytt och fokusera på att implementera det i organisationerna men framför allt på hur
analytikernas roll kommer att ändras. Intresset var stor och lokalen blev nästa för liten men talarna var alla bra
och vi fick alla ett par bra idéer med oss hem.
Läs mer om analytikerdagen på tu.se
AFFÄRSLÖSNINGAR
E-HANDEL TRENDER UNDER 2014: Digge Zetterberg publicerade på resume en graf från Visual Website Optimizer
med intressant fakta kring hur konsumenterna ser på e-handel. De viktigaste punkterna var:

Re-targeting: 54 procent uppgav att de skulle köpa sin kvarlämnade shoppingkorg om de blev
erbjudna en rabatt. Hela 72 procent bland 25-34 åringarna.

Frakt-Fritt: 25 procent uppgav att de kan köpa fler produkter för att få fri frakt.

Personanpassade förslag: Bara 16 procent säger sig villiga att köpa produkter föreslagna av sajten
utifrån tidigare köp.

Produkt utvärderingar: 55 procent läser produktutvärderingar innan det tar ett köpbeslut.

Sociala influenser: 25 procent av 25-34 påverkas av de produkter vänner skriver om på sociala nätverk.
Bara 16 procent uppger det samma oavsett ålder.

Mobila appar: 40 procent har en shopping app installerad på sin telefon. Bland de 25-34 är siffran 60
procent.
Läs mer på resume.se och vwo.com
UNIONEN HÖLL TRENDSEMINARIUM: om tillståndet i mediebranschen. Bland annat förklarade Cilla Benkö att
politikerna måste ta tag i de mediefrågorna som just nu hänger i luften, Reklamskatten, digitalmomsen och
presstödet. Hans O. Andersson från Almega/Medieföretagen förklarade att det finns många bra exempel på
utveckling bland TUs medlemmar. Kontentan är att mediemänniskorna kommer uppleva mindre trygghet, få
större kompetensbehov och behöva mer multi-kompetens. Som en av unionens publikationer träffande heter
"det kommer aldrig bli lugnt".
Läs mer på unionen.se
MEDIEKONSUMTION
TNS SIFO CONNECTED LIFE: presenterades tillsammans med pepparkakor under torsdagen. Det är en studie som
tidigare har gjorts under lite olika namn och som genomförs i stort sett hela världen varför det finns många
internationella jämförelser att göra. Mitt främsta intryck från studien är dock den stora skillnaden mellan
marknadschefer och mediekonsumenter i allmänhet. Studien visar nämligen att marknadsförarna i mycket
större utsträckning använder sig av de senaste medierna som facebook, pinterest, linkedin med flera. Lite
träffande användes beskrivningen att vi alltid övervärderar förändringens hastighet på kort sikt men
undervärderar påverkan på lång sikt.
Läs mer på youtube.com/user/TNSSifo
EXPRESSEN LANSERADE EN KLOCK-APP: i veckan. Det är väldigt passande då HUI alldeles innan berättade att man
har valt varianten aktivitetsarmbandet till årets julklapp.
Appen fungera för Android enheter och består av senaste nytt-flödet. Användaren får en signal när något
händer och kan sedan välja på att antingen läsa kortversionen i klockan eller klicka på en länk som då
automatisk visar en längre version i mobilen.
Hela Bonnier har bytt taktik för deras webb satsning och arbetar efter metoden ”see what sticks” där man
släpper nya sajter och funktioner stup i ett.
Läs mer på expressen.se
TU MARKNADSINSIKT är ett nyhetsbrev som ges ut av Tidningsutgivarna, en branschorganisation för företag i mediesektorn. Läs mer på
www.tu.se samt www.dagspress.se
Ansvarig utgivare: Per Hultengård, vd TU. Texter: Tobias Hedström, chefsanalytiker TU.
Download