SVENSKA ADDISONREGISTRET

advertisement
SVENSKA ADDISONREGISTRET
Information till barn med Addisons sjukdom eller autoimmunt polyendokrint
syndrom 1 (APS1) om undersökning om vad sjukdomen beror på.
INFORMATION
Kroppens immunförsvar skall skydda oss mot
virus och bakterier men ibland överreagerar
immunförsvaret och angriper den egna kroppen.
Exempel på sådana ”autoimmuna” sjukdomar är
Addisons sjukdom och autoimmunt polyendokrint
syndrom 1 (APS1).
Om Du vill vara med kan Du låta personalen på
mottagningen ta två till tre extra rör med blod
nästa gång Du lämnar blodprov. Sedan
undersöker vi blodet och spar det i en frys. Din
läkare kommer också att få svara på några frågor
om din sjukdom och dina mediciner.
Hos personer med autoimmuna sjukdomar kan
man i blodprov se vad i kroppen immunförsvaret
har angripit. Man kan också undersöka hur
immunförsvaret fungerar och hur det styrs.
Vi är några forskare som försöker ta reda på mer
om dessa saker. För att kunna göra det behöver
vi blodprov från patienter i Sverige med Addisons
sjukdom eller APS1. Vi tror att det här längre fram
kan hjälpa barn och vuxna med dessa sjukdomar.
Du och dina föräldrar bestämmer helt själva om
Du skall lämna extra blod, och ingen tycker att det
är konstigt om man säger nej.
FORSKNINGSHUVUDMAN
Karolinska Institutet
HUVUDANSVARIG FORSKARE
Anna-Lena Hulting
Överläkare, Professor
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi,
Karolinska Institutet
Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset-Solna,
171 76 Stockholm
Telefon 08-51773461
VID FRÅGOR ÄR DU VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA
Sophie Bensing
Leg läkare, Medicine doktor
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi,
Karolinska Institutet
Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset-Solna,
171 76 Stockholm
Telefon 08-51798125
E-post [email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards