Vasatiden 1. Jag kanske kommer imorgon. 2. Vi besökte en trevlig

advertisement
Vasatiden
Svåra ord vecka 37
1. Jag kanske kommer imorgon.
2. Vi besökte en trevlig restaurang.
3. Får vi blomkål till middag nu igen!
4. Snart har all snön smält bort.
5. Du har ingen anledning att klaga.
6. Trots förkylningen ställde hon upp.
7. Jag gillar honom allra bäst.
8. Därefter hördes en rejäl explosion.
9. Han hade fickorna fulla av spik och dylikt.
10. Kunden kom med ytterligare krav.
11. Vi prenumererar på en dagstidning.
12. Har du köpt en ny skjorta?
13. Nu startade en livlig diskussion.
14. Brottet bedömdes som grovt.
15. Till jul måste fåglarna få en kärve.
1 Kanske
2. Restaurang
3. Middag
4. Smält
5. Anledning
6. Förkylning
7. Allra
8. Rejäl
9. Dylikt
10. Ytterligare
11. Prenumerera
12. Skjorta
13. Diskussion
14. Bedöma
15. Kärve
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Svåra ord vecka 38
Du kunde väl åtminstone skriva.
2. I somras seglade jag ofta.
3. Det var vi helt överens om.
4. Du måste ta din medicin.
5. Sidorna är numrerade.
6. Hittills har det gått bra.
7. Vilket material är tröjan gjord av?
8. Varför är du så avundsjuk?
9. Vi säljer inga utländska tidningar.
10. Skriv mottagarens namn på paketet.
11. Välkomna och sätt Er vid bordet!
12. Måste du bli så irriterad?
13. Vi prenumererar på en dagstidning.
14. Nu startade en livlig diskussion.
15. Brottet bedömdes som grovt.
1.
1 Åtminstone
2. Somras
3. Överens
4. Medicin
5. Numrera
6. Hittills
7. Material
8. Avundsjuk
9. Utländska
10. Mottagare
11. Välkomna
12. Irriterad
13. Prenumerera
14. Diskussion
15. Bedöma
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Svåra ord vecka 39
1. Jag har fem anställda i mitt företag.
2. En väldig brand härjade i området.
3. Endast tomten är vaken.
4. Jag vill se fortsättningen på filmen.
5. Vi har bokat bord på restaurang.
6. Jag har hundra kronor att fordra av dig.
7. Naturligtvis får du följa med!
8. Biblioteket har massvis med böcker som är nya.
9. Det är en möjlig lösning.
10. Diskriminering pga. av hudfärg, sexuell läggning eller religion är olaglig.
11. Irritationen på mötet var stor.
12. I klassrummet ska det vara lugn och ro.
13. Jag vill nämligen inte ha kotlett till middag.
14. Ungefär 50 % av väljarna tycker så i skolfrågan.
15. Rummet hade många affischer på väggen.
1 Anställd
2. Väldig
3. Endast
4. Fortsättning
5. Restaurang
6. Fordra
7. Naturligtvis
8. Bibliotek
9. Möjlig
10. Diskriminering
11. Irritation
12. Lugn
13. Nämligen
14. Ungefär
15. Affisch
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Svåra ord vecka 40
1. Räven överraskar grisen
2. Du kunde väl åtminstone skriva.
3. Egentligen är det synd om henne.
4. Du verkar bekymrad.
5. Jag åker hellre motorcykel.
6. Jag har hundra kronor att fordra av dig.
7. Hon betalade med en check.
8. Det räcker med hälften.
9. 91:an Karlsson fick permission.
10. Hennes namn är svårt att uttala.
11. Här har du en ren handduk.
12. Skolan bjuder oss på lunch.
13. Ytterst på udden stod en fyr.
14. Ungdomarna fortsatte att dansa.
15. Rummet hade många affischer på väggen.
1 Överraska
2. Åtminstone
3. Egentligen
4. Bekymrad
5. Hellre
6. Fordra
7. Check
8. Hälften
9. Permission
10. Uttala
11. Handduk
12. Lunch
13. Ytterst
14. Ungdomar
15. Affisch
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Svåra ord vecka 41
1. Snabbt som blixten duckade han.
2. Det här tyget är för tunt.
3. I somras seglade jag ofta.
4. Det ska verkligen bli intressant.
5. Jag kan skjutsa dig på mopeden.
6. Det kommer jag aldrig att göra.
7. Vi kommer strax.
8. Hon gick inte förrän klockan var två.
9. Det var kvavt i rummet.
10. En riktig gentleman är aldrig småsint.
11. Haren springer över ett fält av raps.
12. Domaren blåste för straff.
13. Hon var generös med presenter.
14. Operationen var mycket lyckad.
15. Vi vet inte vem som vållade olyckan.
1. Blixten
2. Tunt
3. Somras
4. Intressant
5. Skjutsa
6. Aldrig
___________
7. Strax
8. Förrän
9. Kvavt
10. Gentleman
11. Fält
12. Domare
13. Generös
14. Operation
15. Vålla
__________
__________ ___________
__________
__________
___________
__________
__________ ___________
__________
__________ ___________
__________
__________ ___________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
Svåra ord vecka 42
1. Sakta glider båten ut från land.
2. Kollisionen blev kraftig.
3. Dörren slogs upp och det blev ljust.
4. Dagen för avresan var nu bestämd.
5. Vi lämnade bagaget på hotellet.
6. Simma lugnt!
7. Det var vi helt överens om.
8. Det har smällt en bomb i källaren.
9. Se det som ett uttryck för uppskattning.
10. Han är ingen främling för mig.
11. Bar chauffören in väskorna?
12. Du ska då jämt klanta dig!
13. Äpplet hade många kärnor.
14. Direktören tjänade ganska mycket pengar.
15. Författaren hade skrivit många dikter.
1. Sakta
2. Kollisionen
3. Ljust
4. Bestämd
5. Bagage
6. Lugn
7. Överens
8. Smällt
9. Uttryck
10. Främling
11. Chaufför
12. Jämt
13. Äpple
14. Direktör
15. Författare
_________ _________ __________
_________ _________ __________
_________ _________ __________
_________ _________ __________
_________ _________ __________
_________ _________ __________
_________ _________ __________
_________ _________ __________
_________ _________ __________
_________ _________ __________
_________ _________ __________
_________ _________ __________
_________ _________ __________
_________ _________ __________
_________ _________ __________
Svåra ord vecka 43
Ordkunskap - verb
Vad betyder orden? Använd ordlistan och slå upp vad orden betyder.
Stavning och betydelse är det du ska kunna denna vecka!
1. Avancera
______________________________
2. Bikta
______________________________
3. Citera
______________________________
4. Eliminera
______________________________
5. Främja
______________________________
6. Reducera
______________________________
7. Returnera
______________________________
8. Cirkulera
______________________________
9. Frankera
______________________________
10. Nominera
______________________________
Svåra ord vecka 45
1. Aldrig
=
________________________________________
2. Doktor
= ________________________________________
3. Mottaga
= ________________________________________
4. Åtminstone
= ________________________________________
5. Meddela
= ________________________________________
6. Abonnent
= ________________________________________
7. Annons
= ________________________________________
8. Adress
= ________________________________________
9. Broschyr
= ________________________________________
10. Aggressiv
= ________________________________________
11. Bibliotek
= ________________________________________
12. Blomstra
= ________________________________________
13. Epidemi
= ________________________________________
14. Ambitiös
= ________________________________________
15. Grammatik
= ________________________________________
Svåra ord vecka 46
1. Exkursion
=
________________________________________
2. Glömt
= ________________________________________
3. Domare
= ________________________________________
4. Buskage
= ________________________________________
5. Emigration
= ________________________________________
6. Gestikulera
= ________________________________________
7. Garantera
= ________________________________________
8. Kommissarie
= ________________________________________
9. Identifiera
= ________________________________________
10. Ingenjör
= ________________________________________
11. Laboratorium
= ________________________________________
12. Massage
= ________________________________________
13. Musicera
= ________________________________________
14. Presenning
= ________________________________________
15. Skiljas
= ________________________________________
Svåra ord vecka 47
1. Skillnad
= ________________________________________
2. Officiellt
= ________________________________________
3. Pension
=
________________________________________
4. Parallell
=
________________________________________
5. Provision
= ________________________________________
6. Släkting
= ________________________________________
7. Successiv
= ________________________________________
8. Tolerant
= ________________________________________
9. Överhuvudtaget
= ________________________________________
10. Överraska
= ________________________________________
11. Vaccin
= ________________________________________
12. Världsberömd
= ________________________________________
13. Tillfredsställa
= ________________________________________
14. Utländsk
= ________________________________________
15. Terrass
= ________________________________________
Svåra ord vecka 48
Äldst
= ________________________________________
Television = ________________________________________
Schema
= ________________________________________
Situation
= ________________________________________
Läckage
= ________________________________________
Match
= ________________________________________
Intervju
= ________________________________________
Entusiastisk
= ________________________________________
Hittills
= ________________________________________
Almanacka = ________________________________________
Chassi
= ________________________________________
Chaufför
= ________________________________________
Charkuteri = ________________________________________
Detektiv
= ________________________________________
Apparat
= ________________________________________
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards