Välkommen till Skårsskolan

advertisement
Välkommen till
Örgryte-Härlandas
skolor
Våra skolor i Örgryte-Härlanda
1. Torpaskolan (F–9)
2. Ånässkolan (F–6)
3. Bagaregårdsskolan (F–6)
4. Kålltorpsskolan (4–9)
5. Lundenskolan (F–9)
6. Kärralundsskolan (F–9)
7. Parkskolan (F–3)
8. Rosendalsskolan (F–6)
9. Skårsskolan (F–6)
2
Välkommen till Skårsskolan
Våra mål
•Alla elever ska ha uppnått de nationella
målen efter år 6 på skolan
• Alla elever ska ha fått en god
socioemotionell kompetens
• Alla elevers naturliga lust att lära ska
främjas, bibehållas och utvecklas inför
framtida mål
3
Organisation Skårsskolan
Ledning
Pia Skålberg rektor
Gun Jarkvist bitr.rektor
Administration
Marie Ströby
Eva-Marie Petersson
EHT
Capella F-3
Fritidshem F-1
Fritidshem Vintergatan
Capella åk 2-3
Orion F-3
Fritidshem F-1
Fritidshem
Vintergatan Orion åk 2-3
Pegasus F-3
Fritidshem F-1
Fritidshem
Vintergatan Pegasus åk 23
Sirius 4-6
Vintergatan Galaxen
Skårsskolans måluppfyllelse
Andel i % som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen
2015/16 åk 6
Alla skolor i Göteborg
72 %
Skårsskolan
99%
Fler resultat på www.skolverket.se under ”Statistik & utvärdering”
5
Vad tycker våra elever?
www.enkater.goteborg.se
6
Vår profil/så här jobbar vi
Respekt
Gemenskap
Empati
GRETA
Trygghet
Ansvar
• Q-leva F-klass, åk 2-4-6
• PRIO- långsiktigt utvecklingsarbete
• GAFE
• Läslyftet
7
Kommunikation med dig som
vårdnadshavare
Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en
förtroendefull relation mellan hemmet och skolan
• Regelbundna utvecklingssamtal för att skolan ska kunna stötta ditt barn
på bästa sätt
• Hjärntorget - vårt IT-stöd och lärplattform – kontakt med lärare och
insyn i ditt barns skolgång och framsteg
• Forum för samråd - en mötesplats där du kan vara delaktig i skolfrågor
som du tycker är viktiga
8
Om Hjärntorget
hjarntorget.goteborg.se/public/courseId/72448/lang-sv/publicPage.do
9
Trygghet på skolan
• Tillsammans med barnen arbetar vi för att
skapa en trygg miljö där alla är rädda om
varandra
• Tydliga handlingsplaner för att upptäcka
och ta itu med alla former av mobbning
och utanförskap
10
• Elevhälsan - skolsköterska, läkare,
kurator, psykolog och lärare med
specialpedagogisk kompetens
• Maten - god och näringsrik. Stor andel
ekologiska råvaror
• Kreativitet och glädje – samarbete med
kulturskolan och föreningslivet ger
möjligheter till en meningsfull, kreativ och
rolig fritid för ditt barn.
11
Det fria skolvalet och
närhetsprincipen – vad innebär det?
• Det fria skolvalet - du som vårdnadshavare kan önska grundskola till
ditt barn
• Om antalet barn är större än det antal platser som skolan erbjuder
måste vi bedöma vilka barn som har bäst rätt till platserna
• Närhetsprincipen - inget barn ska ha orimligt långt till skolan
12
Närhetsprincipen
13
Så här ansöker du
• Ansök direkt på webben 15 december – 15 februari. Du ansöker till
Skårsskolans 78 platser, 3 grupper
• Pappersblankett att ladda ner på webben
www.goteborg.se/ansoktillforskoleklass
14
Vad händer sen?
April/ Maj
Placering på skola klar. Besked skickas ut.
Detta tar vi hänsyn till vid placering:
• Särskilda behov (information från förskolorna)
• Fördelning pojkar/flickor
• Adress
• Barnet ska ha någon som man känner med sig
Maj – Juni
Besök 1. Barnen gör besök på skolan tillsammans med föräldrar.
Besök 2. Stora inskolningsdagen 9.00-12.00 (föräldrar kommer med sina barn för
2:a gången)
Förskoleklass – en lekande övergång
till skolan
• Alla barn har rätt att börja i förskoleklass
från sex års ålder
• Frivillig och avgiftsfri skolform
• Stort inslag av skapande arbete och lek
• Förskolans och skolans kulturer möts - en
bra skolstart för barnen
16
En dag för förskoleklassbarnen
6.00-7.30
Fritids på öppningsavd Orion+frukost
7.30
Alla går till sina spår
8.00-9.20
Samling och språk/ mattelek
9.20-9.50
Rast
9.50-11.00
Fruktstund med högläsning (Arbetspass)
11.00-12.10
Bamba + rast
12.10-13.30
Idrott (arbetspass)
13.30-17.00
Fritidstid
17.00-18.00
Fritids på stängningsavd. Orion för de barn som behöver
omsorg.
•
17
Fritidshem – före och efter skolan
• Du är garanterad en plats på fritidshemmet
där ditt barn ska gå i skola…
• …men plats ges i första hand till barn vars
föräldrar arbetar eller studerar
• Du ansöker om fritidshem när ditt barn har
fått plats på en skola
18
KONTAKT:
Skårsskolan
Örgryte Härlanda, Göteborgs Stad
Skå[email protected]
Download