Den iranska diktaturens brott mot de mänskliga rättigheterna

advertisement
Utrikesdepartementet
Till riksdagen
Utrikesministern
Svar på fråga 2016/17:658 av Birgitta Ohlsson (L) Den
iranska diktaturens brott mot de mänskliga
rättigheterna
Birgitta Ohlsson har frågat statsministern om det är hans ställningstagande att Iran är en diktatur. Frågan har överlämnats till mig.
Regeringen ser allvarligt på situationen för mänskliga rättigheter i
Iran, inklusive situationen för kvinnor, religiösa minoriteter och
oliktänkande. Användningen av tortyr och det omfattande
tillämpandet av dödsstraff är mycket oroande. Regeringen lyfter
kontinuerligt situationen för mänskliga rättigheter i Iran i bilaterala
kontakter, liksom inom EU och i FN.
Jag har själv tagit upp dessa frågor med utrikesminister Javad Zarif
under hans besök i Sverige i juni 2016. Statsministern kommer
självklart att ta upp situationen för mänskliga rättigheter i Iran under
sitt besök där.
Regeringens engagemang för mänskliga rättigheter ligger fast. Det
arbetet görs i första hand inte genom att kategorisera länder, utan
genom att aktivt verka för att främja mänskliga rättigheter i alla
relevanta sammanhang.
Stockholm den 26 januari 2017
Margot Wallström
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards