PARLEMENT EUROPÉEN
DG-INFO
Direction de l’Information
Service de Presse
PE-DN/05/47
Tortyr i Iran
Gemensamt resolutionsförslag
B6-0036/2005/RC1
Debatt och omröstning: 13.1.2003
Europaparlamentet har antagit en gemensam resolution om Iran där rapporterna om verkställda
avrättningar eller dödsstraff i strid med internationellt erkända garantier mångdubblas. Ledamöterna
upprepar sitt generella motstånd mot dödsstraff och fördömer mycket bestämt dödsstraff mot
och/eller avrättningar av ungdomsbrottslingar, gravida kvinnor och mentalt handikappade personer.
De iranska myndigheterna uppmanas att visa att de genomför det moratorium mot stening som
utlysts, och kräver att det förbud mot tortyr som utannonserats omedelbart genomförs. Att
avrättningen av Hajieh Esmailvand skjutits upp och rapporterna om att Leyla Moafis fall hänskjutits till
rättspsykologer som skall undersöka hennes mentala tillstånd välkomnas, men ledamöterna
insisterar på att deras påstådda ”brott” inte är internationellt erkända brott.
Europaparlamentet fördömer vidare rättsväsendets kampanj mot journalister, webbjournalister och
personer som för webbjournaler, vilken lett till nedläggningar av publikationer, fängslanden och enligt
rapporterna omfattande tortyr och framtvingade falska bekännelser. Myndigheterna uppmanas att
släppa de som fängslats, åtalats eller dömts för icke-våldsamma press- och åsiktsrelaterade brott.
Irans press- och strafflagstiftning bör anpassas till Irans skyldigheter enligt den internationella
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.
EU och Irans förhandlingar om kärnkraftsfrågor åtnjuter ledamöternas stöd. De utgör en möjlighet för
framsteg i dialogen mellan EU och Iran om politiska frågor och mänskliga rättigheter samt i de
ekonomiska och handelsmässiga förbindelserna mellan EU och Iran.
Europaparlamentet hoppas att dess inrättande av en interparlamentarisk delegation för förbindelser
med Iran kommer att göra det möjligt för parlamentet att inleda produktiva diskussioner med Irans
parlament och med det iranska civila samhället.