DOC - Europa EU

advertisement
SV
EUROPEISKA
UNIONENS RÅD
Bryssel den 17 februari 2009
6567/09 (Presse 42)
P 24
(OR. en)
Uttalande från ordförandeskapet på Europeiska unionens
vägnar om rättegången mot sju Bahai-ledare i Iran
EU uttrycker sin djupa oro över de allvarliga anklagelser som riktats mot sju Bahai-ledare i
Iran. De har hållits fängslade av de iranska myndigheterna under åtta månader utan åtal
och har under den tiden inte haft tillgång till juridiskt ombud.
EU befarar att Bahai-ledarna, efter att ha varit frihetsberövade så lång tid utan rättslig
prövning, inte kommer att få en rättvis rättegång. EU begär därför att Islamiska
republiken Iran tillåter oberoende observation av de rättsliga förfarandena och omprövar de
anklagelser som riktats mot dessa personer.
EU önskar uttrycka sitt starka motstånd mot alla former av diskriminering och förtryck,
särskilt på grund av religionsutövning. I detta sammanhang vädjar EU till Islamiska
republiken Iran att respektera och skydda religiösa minoriteter i Iran och frige alla fångar
som frihetsberövats på grund av sin tro eller religionsutövning.
Kandidatländerna Turkiet, Kroatien* och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, de
potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och
Montenegro samt Efta- och EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge liksom Ukraina
och Republiken Moldavien ansluter sig till detta uttalande.
PRESS
Rue de la Loi 175
BE – 1048 BRYSSEL
Tfn: +32 2 281 63 19
Fax: +32 2 281 80 26
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
6567/09 (Presse 42)
1
SV
* Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien omfattas även fortsättningsvis av
stabiliserings- och associeringsprocessen.
6567/09 (Presse 42)
2
SV
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards