Att leva tillsammans

advertisement
Att leva tillsammans
Att bo tillsammans eller ensam
Singel
Gift
Sambo
Särbo
Skild
Gifta sig?
• Om man vill gifta sig finns det olika platser.
• En kristen gifter sig i en kyrka.
• En muslim gifter sig i en moské.
• En jude gifter sig i en synagoga.
• Om man inte har en religion kan man gifta sig
borgerligt. Till exempel i stadshuset.
Välja själv
• I Sverige får man välja sin partner själv.
• Man får välja vem man vill gifta sig med.
• Det är inte så i alla länder.
Barnäktenskap
• Äktenskap betyder att vara gift.
När man är gift har man ingått äktenskap.
• I en del länder gifter man sig när man är ung.
• I Sverige får barn inte gifta sig.
Tvångsäktenskap
Film om tvångsäktenskap
Tvångsäktenskap
• Om en annan person (till exempel föräldrar)
bestämmer vem du ska gifta dig med heter det
tvångsäktenskap.
• Om du tvingar någon att gifta sig med en annan
person mot sin vilja kan du få 4 år fängelsestraff.
• Du kan också få fängelsestraff om bröllopet är i ett
annat land än Sverige.
Prata tillsammans!
• Hur är det i ditt hemland?
• Kan man bo tillsammans om man inte är gift?
• Hur gammal är man när man gifter sig?
• Kan man gifta sig med en släkting?
• Varför ska man gifta sig? Är det viktigt?
• Kan man skilja sig?
Man och kvinna?
• En man och en kvinna kan vara ett par.
• Två män kan vara ett par.
• Två kvinnor kan vara ett par.
• Det är en rättighet.
Heterosexualitet och homosexualitet
Homosexualitet
• Homosexuella människor finns i alla länder.
• I en del länder är homosexualitet förbjudet och man
kan hamna i fängelse eller få dödsstraff.
• Källa: http://www.dn.se/nyheter/varlden/har-arhomosexualitet-forbjudet/
Diskriminering
• Diskriminering betyder att behandla någon
orättvist.
• I Sverige får du bestämma vem du vill bo med.
Du har rätt att bestämma vem du älskar.
• Det finns en lag som heter diskrimineringslagen.
Det betyder att man inte får diskriminera någon.
• Alla människor är lika.
Diskrimineringslagen
• Det finns olika områden i diskrimineringslagen.
•
•
•
•
•
Kön
Etnisk tillhörighet
Religion
Funktionshinder
Ålder
Respekt
• Respekt är ett viktigt ord.
• Vi ska ha respekt för varandra.
• Alla människor är lika.
• Alla har samma rättigheter.
Vi får göra samma saker.
• Alla har samma skyldigheter.
Vi måste göra samma saker.
Diskutera
Emma är 19 år och Mohammed är 19 år.
De har varit ihop i 3 år.
De är inte gifta men de vill flytta ihop och bli sambos.
Emmas föräldrar tycker inte att det är ok.
Vad tycker du?
Diskutera
En lärare pratar om att homosexuella är lika mycket
värda som heterosexuella.
En elev säger att homosexualitet är en sjukdom.
En annan elev blir ledsen och går ut…
Vad gör du?
Vad ska läraren göra?
Download