Sökguide - Bohusläns Museum

advertisement
Sökguide för Västarvet/Bohusläns museums rapportdatabas på webben
Rapportnamn
Underrubrik
Serie
Författare
Rapportnummer
Typ av rapport
Typ av undersökning
Typ
Länsstyrelsens diarienummer
Västarvets diarienummer
Västarvets projektnummer
Fornlämningsnummer
Fastighet
Socken
Kommun
Län
Ekonomisk karta
X koordinat
Y koordinat
Ansvarig institution
Filnamn
Pdf
Ange huvudrubrik eller del av den
Ange underrubrik eller del av den
Används för flera rapporter i samma projekt, t.ex.
Arkeologi i Marstrands hamn
E6 Håby-Saltkällan
Naturgasprojektet
Ange hela namnet, tex Mattias Öbrink
Red. Roger Nyqvist
Red. Bohusläns museum
Skrivs vanligen som 2009:55
Mindre vanligen som KHD 5 (Kulturhistoriska dokumentationer nr 5)
Arkeologi
Marinarkeologi
Konservering
Kulturmiljövård
Etnologi
Byggnadsvård (Bygg)
Övrig
Arkeologisk utredning (AU)
Arkeologisk utredning etapp 1 (AU1)
Arkeologisk utredning etapp 2 (AU2)
Kulturhistorisk dokumentation (KDOK)
Kulturhistorisk förstudie (KFÖR)
Arkeologisk forskningsundersökning (FOR)
Arkeologisk förundersökning (FU)
Publik rapport (PUB)
Arkeologisk slutundersökning (UN)
Övrig dokumentation (OVR)
Frivilliga utredningar skrivs "Arkeologisk utredning"
Förkortning för typ av undersökning, se ovan
Exempelvis AU, AU1, AU2, KDOK, KFÖR, FOR, FU, PUB, UN, OVR
Anges som 431-666-2009
Undersökning utan Lst dnr lämnas blanka
Anges som NOK666-2009 (utan mellanslag)
Mindre vanligen som RAÄ423-666-2009
Tre varianter:
10100 (femsiffrig nummerserie som börjar på 10000)
C200 (littera följt av tresiffrig nummerserie, Axxx-Exxx)
4066, 566 (äldre projektnummer)
om flera dnr separeras de med komma
Hela FMIS-id anges (t.ex. Ödsmål 114:1)
Separeras av komman (t.ex. Ödsmål 12:1, Ödsmål 12:2, Ödsmål 239)
Fastighetsbeteckning med namn och sifferbeteckning, t.ex. Hallinden 3:3
Kvarter skrivs "Kv."+mellanslag och namn
Vattenområde skrivs:
ö/hamn etc+mellanslag+"vattenområde", tex Risö vattenområde
socken+mellanslag+"vattenområde", tex "Morlanda vattenområde"
Ange bara namnet, ej socken-tillägg (tex Uddevalla, Ytterby)
Ange bara namnet, ej kommun-tillägg (tex Göteborg)
T.ex. Västra Götalands län
Värmlands län
Hallands län
Sök på sifferkod enligt indelning i Ekonomiska kartan, t.ex. 9087
Hela sviten (ska vara 7 siffror), i koordinatnät RT 90 2,5 gon V (alt. Sweref 90 TM)
Hela sviten (ska vara 7 siffror), i koordinatnät RT 90 2,5 gon V (alt. Sweref 90 TM)
BM, Bohusläns museum
SVK, Studio Västsvensk Konservering
VAN, Vänermuseet
Anges som
BM2010/BM_Rapport_2010-47.pdf
VA2009/BM_Rapport_2009-01.pdf
Nedladdningsbar pdf markeras som ’Pdf’
OBS! Alla informationsbitar i ett fält separeras med komma (,)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards