Fornlämning Tranås 454 - Jönköpings läns museum

advertisement
Fornlämning Tranås 454
Arkeologisk utredning etapp 2 inför vindkraftsetablering,
projekt Skogsvind, inom fastighet Bakaremålen 1:2,
Tranås socken i Tranås kommun, Jönköpings län
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Arkeologisk rapport 2015:39
Moa Lorentzon
Rapport och ritningar: Moa Lorentzon
Grafisk mall: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping
Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: [email protected]
www.jkpglm.se
Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor, Geografiska Grunddata samt Geodata (FUK) är
återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833, nr MS2012/03742 samt dnr i2012/1091.
ISSN: 1103-4076
© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2015
1
2
3
4
Med anledning av vindkraftsetablering inom projekt Skogsvind i Aneby
och Tranås kommuner, har Jönköpings läns museum genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastighet Bakaremålen 1:2, Tranås socken.
Utredningen berörde fornlämning Tranås 454 och 461, ett röjningsröseområde respektive ett område med fossil åkermark.
Arkeologisk rapport 2015:39
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards