Social och ekologisk hållbarhet

advertisement
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
Social och ekologisk hållbarhet
Nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Nr 3 2016.
Regional konferens om ett barnrätts­ och
ungdomsperspektiv på våld
Den 25 oktober hålls en konferens på Spira om barnrätts­ och ungdomsperspektiv
på våld. Målgruppen är personer som arbetar inom kommuner, regionen, myndigheter
och andra offentliga aktörer inom länet. Konferensen riktar sig också till ideella
organisationer med verksamhet som kan kopplas till temat.
Barnkonventionen och ungdomspolitiken är tydlig: inga barn och unga ska utsättas för våld,
barn och unga har rätt att göra sin röst hörd och vuxna ska ta till vara deras erfarenheter och
kompetens. Den här konferensen handlar om hur man i praktiken kan stärka rätten för barn
och unga att inte utsättas för våld – och hur man kan involvera barn och unga i arbetet.
Konferensen är kostnadsfri och sker i samverkan med MUCF och Barnombudsmannen.
OBS: Sista anmälningsdag är 10 oktober.
Anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats
Regional CAN­dag i
Nässjö
Den 26 oktober presenterar CAN
(Centralförbundet för Alkohol och
Narkotikaupplysning) sammanställningar
av regionala data om Jönköpings län. Vad
vet vi om användningen av alkohol,
narkotika och tobak genom CANs
undersökningar? Resultat om både unga
och vuxna presenteras och ett urval sats​­
ningar och metoder lyfts.
OBS: Sista anmälningdag är 10 oktober.
Anmäl dig via can.se
Tankesmedja Friluftsliv
Den 27 oktober går den regionala
tankesmedjan för friluftsliv av stapeln.
Temat för i år är grön infrastruktur och
tätortsnära friluftsliv. I år är Mullsjö
kommun, som har profilerat sig starkt som
Friluftsriket, värd för tankesmedjan. Dagen
hålls på Hotell Mullsjö, belägen vid sjön i
samhället. Arrangörer är Länsstyrelsen,
Mullsjö kommun och Region Jönköpings
län.
Anmäl dig via Länsstyrelsens webbplats
MR­dagarna kommer till
Jönköping
Funderar du på om de mänskliga
rättigheterna har en framtid? Hur de
angår utrikespolitiken eller
hållbarhetsfrågor i länet eller i din
kommun? Då är du inte ensam. Boka in
den 9­11 november 2017.
MR­dagarna är Nordens största
mötesplats för mänskliga rättigheter. Som
besökare kan du arbeta i offentlig, privat
eller idéburen sektor, eller inte alls. Temat
för 2017 är de mänskliga rättigheternas
framtid. Det ställer frågan om de
mänskliga rättigheternas betydelse för
utvecklingen på sikt, i länet såväl som
nationellt och internationellt. Länsstyrelsen
i Jönköpings län är stolt medarrangör
tillsammans med flera andra aktörer i
länet.
Läs mer på MR­dagarnas webbplats
Den 27 oktober hålls ett informationsmöte
för offentlig verksamhet där det finns
möjlighet att påverka MR­dagarnas
innehåll. Vill du ha en inbjudan? Kontakta:
[email protected]
Vill du låna utställningen
Vem är hen?
Länsstyrelsen och Region Jönköpings
län erbjuder nu organisationer att låna
utställningen Vem är hen? fram till
september 2017.
Vem är hen? är en fotoutställning där vi
möter sju personer som benämner sig
själva som hen. I bild och text får vi ta del
av berättelser från människor med en
könsidentitet bortom tvåkönsnormen.
Utställningen är framtagen av Norrtälje
museum och fotografierna är tagna av
Genusfotografen Tomas Gunnarsson.
Är du intresserad av att ställa ut
utställningen? Kontakta
[email protected] för
mer information.
Ny unik webbkurs ska leda till minskat våld
Socialstyrelsen, Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid har noterat en stor
efterfrågan på utbildningar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Därmed
finns nu en kostnadsfri webbkurs på basnivå tillgänglig. Kursen innehåller en blandning av
text, bild, grafik och film. I materialet medverkar personal som arbetar med frågorna i flera
olika delar av landet. Kursen kan genomföras individuellt eller i grupp. Klicka här för att ta del av webbkursen om våld i nära relationer
Rekordstort intresse för Klimatveckan
Årets klimatvecka går till historien som den största och mest välbesökta någonsin,
med mer än 20 enskilda aktiviteter och över 800 deltagare på årets Klimatkonferens.
Klimatveckan avslutades med en välbesökt klimatkväll där 500 deltagare fick lyssna till
Christer Fuglesang och se Klimatpriset delas ut till Vätterhem, för deras visualisering av
boendes energi­och vattenförbrukning.
Nytt uppdrag om tidiga insatser för asylsökande
Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att under hösten 2016 förbereda arbetet
med att bygga upp verksamhet för att från 2017 samordna insatser för asylsökande och
personer med uppehållstillstånd i anläggningsboende. Syftet med insatserna är att främja
kunskaper i svenska och andra etableringsfrämjande åtgärder för att på så sätt påskynda
etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas,
mer meningsfull. Läs mer om uppdraget på Länsstyrelsens webbplats
Nytt nummer av
tidningen +E
Elva miljoner, 148, fyra miljarder, 1970.
Siffrorna som är förknippade med
Jönköpings län och solen är många.
Visste du till exempel att den totala energin
i de solstrålar som varje år träffar länets yta
motsvarar elva miljoner GWh? I det
senaste numret av +E, som har delats ut
sedan 2012 till alla hushåll i Jönköpings
län, kan du läsa mer om solkraftens
förutsättningar och utveckling i länet.
Läs tidningen här
Facebook
Twitter
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping
Telefon: 010­223 60 00
E­post: [email protected]
Webbplats:
www.lansstyrelsen.se/jonkoping
Klicka här för att avregistrera din adress
Postman
Download