tilldelningsbesked

advertisement
1 (2)
2012-03-19
TILLDELNINGSBESKED
Upphandling IN422616 – Livsmedel.
Tranås kommuns upphandlingsavdelning tackar för lämnade anbud i samband med rubricerad
upphandling. Med antagna leverantörer kommer ramavtal att tecknas.
Anbud har inkommit från:
 RP Frukt AB, Hässleholm
 Mårdskog & Lindkvist AB, Jönköping
 Vätterstads Frukt & Grönt AB, Tranås
Bedömning av anbud
Samtliga företag klarade ”Kvalificering” – Steg 1 och ”Prövning mot uteslutningsgrunder” – Steg 2 och har fått sina anbud ”Utvärderade” – Steg 3.
För upphandlingen gäller att det anbud som har lägst pris ska antas (Det räknar man ut
genom att ta pris/enhet och multiplicera med beräknad förbrukning/år och summera ihop
varje varugrupp).
Lägst pris för varugrupp 26 – Ägg har lämnats av Mårdskog & Lindkvist AB.
Lägst pris för varugrupp 30 – Färska grönsaker, rotsaker, bär och frukt har lämnats av
Vätterstads Frukt & Grönt AB.
Lägst pris för varugrupp 31 – Potatis skalad och oskalad, tvättad och otvättad har lämnats av
Mårdskog & Lindkvist AB.
Lägst pris för varugrupp 34 – Mjölk och mjölkprodukter har lämnats av Vätterstads Frukt &
Grönt AB.
Tranås kommuns upphandlingsavdelning har därför beslutat att anta anbud lämnat av
Mårdskog & Lindkvist AB för varugrupp 26 och 31 och Vätterstads Frukt & Grönt AB för
varugrupp 30 och 34.
Sammanställning av anbuden finns på Bilaga 1.
Avtal kommer att tecknas tidigast 2012-03-30.
__________________________________________________________________________________
TRANÅS KOMMUN
Besöksadress: E-post:
Upphandlingsavdelningen Stadshuset
[email protected]
573 82 TRANÅS
[email protected]
Titel:
Telefon:
upphandlingssamordnare 0140 – 682 97
upphandlare
0140 – 682 66
Fax:
0140 – 176 50
2 (2)
Tranås kommun är inte bunden av kontraktet förrän det skrivits under av båda avtalsparter.
Med vänlig hälsning
TRANÅS KOMMUNS UPPHANDLINGSAVDELNING
Mikael Magnusson
Upphandlingssamordnare
Bilagor:
Bilaga 1 – Anbudssammanställning IN422616 - Livsmedel
__________________________________________________________________________________
TRANÅS KOMMUN
Besöksadress: E-post:
Upphandlingsavdelningen Stadshuset
[email protected]
573 82 TRANÅS
[email protected]
Titel:
Telefon:
upphandlingssamordnare 0140 – 682 97
upphandlare
0140 – 682 66
Fax:
0140 – 176 50
Download