RUR
Projekt Byakontakten
regionalt utvecklingsråd
i Umeå regionen
Leader
URnära
2013-09-20.
Till
Kommunstyrelsen
Umeå kommun
901 84 Umeå
Offentlig upphandling.
Vi har under många år ställt krav och fört dialog om möjligheten för lokala entreprenörer och
leverantörer att lägga anbud på kommunens offentliga upphandlingar.
Vi har uppfattat att detta nu är möjligt och därför inbjudit (genom Sävar kommundelsnämnd)
företrädare för kommunens upphandlingsbyrå för att få information om offentlig upphandling.
Informationen som genomfördes av Anders Vestman var väl genomförd och var tydlig vad gäller
gällande lag, anbudsgivning, mm.
Vårt intresse är - att genom offentlig upphandling och ett anpassat anbudsunderlag - ska lokala
entreprenörer och leverantörer kunna lägga anbud. I ett lokalt anbud bör miljöaspekter, beaktande av
det lokala näringslivets betydelse för landsbygden och pris vägas in. För vår del är lokala anbud på service och underhåll på kommunens fastigheter, leverans av livsmedel samt leverans av lokalt
producerade varor - viktiga områden för att landsbygden ska vara såväl möjlig som attraktiva att bo
på.
Under frågor och dialog framkom det att inom främst livsmedelsbranschen så finns ett ''anbudsstöd''
vilket uppkommer genom att några riksomfattande leverantörer får stödrabatt på vissa varor.
Förfaringssättet ger en effekt som liknar kartellbildning och monopol.
Som exempel kan en leverantör begära pris på 100 ton köttfärs som i handeln kostar mer än 100:-kg
få en rabatt från grossisten så att leverantören kan erbjuda ett anbudspris till kommunen på 50:- kg.
Som vi uppfattat det så får leverantören rabatten och kommunen ett bättre anbudspris. Är förhållandet
ett annat, är vi tacksam för ytterligare information.
Förfarandet är säkert juridiskt oantastligt, men får effekten att 100 tals lokala entreprenörer och
leverantörer utestängs. Det kan - som vi ser det - inte vara upphandlingslagens mening att lokalt
näringsliv utestängs och att landsbygden därigenom utarmas.
Vi har fört underhandskontakt med upphandlingsbyrån och kommer om några veckor att tillsammans
med några lokala entreprenörer och leverantörer sitta ner med upphandlingsbyrån för att dels få
ytterligare information dels diskutera hur kan – paketeringen – av ett lokalt anpassat underlag se ut.
Mot denna bakgrund hemställer vi att kommunstyrelsen som högst beslutande i
upphandlingsfrågor hjälper till att få möjligheten att volymanpassa och paketera anbud så att
kommunens lokala näringsliv kan lämna anbud. Vi hemställer vidare att ni möjliggör att det
''anbudsstöd'' som riksleverantörer skaffar sig, även blir tillgängligt för lokala anbudsgivare
genom rabatter eller annan stödform.
Hälsningar
Enar Jonsson
[email protected]
Kopia: Sävar KDN.
Göran Sundqvist
[email protected]