andra-varldskriget-1939

advertisement
Andra världskriget 1939-1945
Vändpunkter under kriget!
Under andra världskriget var till en början Tyskland överlägsna och vann överlägset i
Europa och borta i Asien var Japan överlägsna. De ockuperade land efter land i strävan
att uppfylla Hitlers dröm om det Tredje riket (ett stort Tyskland) och en likande
drömmar hade den japanska kejsaren Hirohito, d v s expander det egna landet.
När de allierade, USA, Frankrike, Sovjetunionen och Storbritannien senare även Italien
börjar mobilisera sina arméer kommer krigslyckan att förändras. Då kommer
vändpunkterna in, då de inser att man faktiskt kan vinna. Ingen nation är oövervinnlig
och man kan vinna över både Tyskland och Japan. Under andra världskriget sker en rad
olika vändpunkter se exempel nedan.



Nu ska du välja en vändpunkt.
Hitta lämpligt källmaterial
Besvara frågorna 1,2 och 3.
1. Berätta och beskriv utförligt orsaken till din valda vändpunkt.
2. Berätta vad som hände utifrån din valda vändpunkt.
3. Vad blev resultatet av din valda vändpunkt.
Vändpunkter
1. Midway
2. Guadalcanal
3. El-Alamein
4. Stalingrad
5. Kursk
6. Slaget om Atlanten
7. Normandie
8. Atombomben
9. Slaget om Storbritannien
10. Luftkriget
11. Pearl Harbor
Download