1900-talet del 1

advertisement
1900-talets historia del 1
Årskurs 9 höstterminen 2016
FRAM TILL OCH MED FÖRSTA
VÄRLDSKRIGET
Den okände
soldatens grav
under Triumfbågen i
Paris - ett monument
till minne av första
världskriget
Med lite fantasi kan
man verkligen förstå att
folket började reagera på
skillnaderna mellan rik och
fattig i dåtidens Ryssland…
DET SOM BÖRJADE SÅ BRA KOM ATT INOM NÅGRA ÅRTIONDEN ATT
UTVECKLAS TILL KAOS I EUROPA. VAD VAR DET SOM HÄNDE?
Under nian kommer stor del av SO:n att beröra historia och
samhällskunskap. Det här är första delen! Nu kommer vi att
Filmer på sli.se
beröra hur USA kunde växa som nation? Varför första
Den ryska revolutionen - historiska vändpunkter
Första världskriget
världskriget utbröt? Hur ryska revolutionen slutade? Och hur
1914-1918 Första världskriget
Skottet i Sarajevo - historiska vändpunkter
är de tre händelserna beroende av och påverkar varandra?
Västfronten - första världskriget
Brev från första världskriget
(finns flera olika)
Sammanfattningar
sidorna 273-275
och 378-380
Instuderingsfrågor
sidor 272 och 377
TIDSPLAN
vecka 33-34 USA blir en supermakt 264-269 (från USA blir en supermakt)
vecka 35 Första världskriget 355-371 tors: läxa 264-269
vecka 36 Ryska revolutionen 372-376
tors: läxa 355-371
vecka 37 Första världskriget tors: läxa 372-376
Första världskriget och ryska revolutionen kommer att gå i varandra.
vecka 38 Prov torsdag 22/9
BETYG OCH BEDÖMNING
Centralt innehåll:
De båda världskrigen, deras orsaker och följder.
Revolutioner och framväxten av nya idéer.
Det kommer bedömas hur väl du:
*kan använda historiska begrepp
*kan se samband och förändringar i samhället (fakta- orsak-verkan)
*kan använda och värdera historiskt källmaterial
[email protected]
Betygskriterier:
Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper
om historiska förhållanden, skeenden och gestalter. Eleven
visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda/
utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om orsaker till och
konsekvenser av samhällsförändring och människors
levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla
och till viss del underbyggda resonemang om källornas
trovärdighet och relevans.
teresia.le[email protected]
Download