RYSKA REVOLUTIONEN
RYSSLAND I BÖRJAN AV 1900TALET
Livegenskap
Fattigt
Ålderdomliga arbetsmetoder i jordbruket
industrialisering
FÖRSTA VÄRLDSKRIGET
Tsar NikolajII kämpade emot
demokrati
Ryssland dras med i första
världskriget
Soldater skickades till fronten utan
vapen
Livsmedelstransporterna till arme´n
funkade inte
RYSKA REVOLUTIONEN
1916-1917 kall vinter
Svält
Uppror i Petrograd – kvinnor kräver
bröd
Tsaren befallen soldaterna att slå ner
upproret
Soldaterna vägrar och byter sida
Nikolaj II avgår
Revolutionen har börjat
KAOS
Tillfällig regering
Sovjeter – råd ute i landet
Förvirring uppstår: Vem bestämmer? Sovjeterna eller regeringen?
KOMMUNISTERNA TAR MAKTEN
Lenin ledare – ”fred, bröd, jord”
Kupp
Såg till att sovjeterna erkände honom
som ledare – lovade fria
val/demokrati
Lenin förlorade valet
Kupp
Diktatur - enpartidiktatur
INBÖRDESKRIG
RÖ DA A R M E ´ N
V I TA A R M E ´ N
Hemlig polis KGB
Kommunister
Kommunisternas motståndare
Vapen från USA och England
Segrar
Ryssland blir Sovjetunionen – första
kommuniststyrda landet i världen
RYSKA REVOLUTIONENS
KONSEKVENSER
20 miljoner dog av krig, svält och terror under ryska revolutionen och
inbördeskriget
(10 miljoner dog i första världskriget)
Revolutionen gjorde slut på tsarens diktatur
Ryska folket fick INTE frihet och demokrati
Kommunistpartiet fick makten (ända till 1991)