Bananer i Brasilien

advertisement
JENNIFER JONSSON
Lyckogatan 23
313 32 OSKARSTRÖM
Projekt Handel/turism
2017-07-14
 Brasilien/Colombia
Jag har valt bananer och de bananer jag har valt produceras i Colombia. Men
eftersom jag tycker Colombia har för dåligt rykte och för att många inte väljer att resa
dit pga. drogerna som finns i landet har jag valt landet Brasilien, där bananerna
fraktas ifrån.
 Bananernas historia
Bananer är kända för att vara de fattigas mat. Man odlar bananer genom ört växter
som har ett samband med orkidéfamiljen. Bananen är egentligen en tropisk frukt och
äts därför mycket av folk i de mera kalla länderna. Man tror att bananens historia
började i Sydostasien och Malaysia. Av det guineanska ordet ”Banema” har frukten
fått namnet banan. Experter runt om i världen tror även att bananer var den första
frukten som odlades av människor.
Bananerna var röda och gröna till färgen från början och nu har vi en sötare variant av
bananer som kallas mutant stam som upptäcktes av en man från Jamaica som heter
Jean Francois Poujot. 327 f.Kr träffades bananer på i landet Indien och Alexander och
hans arméer införde bananen till andra länder runt om Medelhavet och västvärlden.
Bananerna fördes tillsammans med portugisiska sjömän till Europa i början av 1500
talet. Detta var när de portugisiska och spanska sjömännen upptäckte Kanarieöarna.
Kina var det första landet där bananer odlats på ett organiserat sätt och man
konstaterade även att i Romerska riket hade man odlat bananer 13-14 f.Kr.
Lorenzo Dow Baker och Minor Keith införde bananerna till USA ungefär 1870.
Lorenzo var sjökapten för ett företag och när han var i Jamaica köpte han med sig
några klasar med bananer och sålde dem vidare på en fruktmarknad i New Jersey.
Lorenzo planterade ett bananträd vid en järnväg han byggde i Costa Rica och där
stannade tågen sedan och transporterade vidare bananerna med tåg till hamnen som
sedan förde de vidare till Amerika. Marknadsföringen av bananerna tog fart just 1870
och det uppstod en hel industri av bananodling i Central- och Sydamerika.
Idag är bananer en stor del av fruktsortimentet. Fler än 170 länder odlar bananer och
man kan äta bananerna både råa, stekta, rostade, bakade, mosade. Bananer används i
maträtter och ofta i desserter och till glass. Bananen har även mycket vitaminer och
JENNIFER JONSSON
Lyckogatan 23
313 32 OSKARSTRÖM
Projekt Handel/turism
2017-07-14
innehåller inte mycket fett alls. Även om du har exempelvis sår i tarmen, anemi,
blodtryck och förstoppning kan bananer hjälpa och vara en effektiv process i
läkningen.
 Transportering
Bananerna transporteras från Colombia med lastbil till Brasilien. Därefter fraktas
bananerna med båt till Europa. Hela resan tar 11 dagar. Det är specialiserade kylda
båtar som transporterar bananerna för att de inte ska mogna innan man nått
slutpunkten. På båtarna lastar man ungefär 250 000 bananlådor som man plockar
helst dagen innan. Temperaturen ska vara 14,5 ° C (58 ° F) för att allt ska bli som de
har tänkt. Jag får inte reda på exakt vilket land i Europa bananerna transporteras till
men för att transportera vidare bananerna till Sverige körs de med lastbil eller flyg
från landet där de lämnades. Vissa båtar kommer även till olika hamnar i Sverige och
körs därifrån till butikerna runt om i landet.
 Miljöpåverkan
Fyffes tänker mycket på miljön och de har vissa krav de vill att leverantörerna ska
hålla. De måste föra in protokoll på vilka aktiviteter som orsakar miljöeffekter, t.ex.
bekämpningsmedel, vatten- och energiförbrukning, utsläppt till mark, luft och vatten.
Även avfallshantering. Vart tredje år gör Fyffes en noggrannare kontroll av alla
leverantörsgårdarna och då ser de till att de enda bekämpningsmedel som används är
de som är godkända av EU.
Transport med båtar är inte så värst miljövänligt. Men det är absolut bättre än att köra
runt bananerna land och rike i en lastbil som bränner diesel/bensin. När båtarna
förbränner dieseln kommer avgaserna ut som koldioxid och när koldioxiden lägger
sig som ett lager i atmosfären och solljuset lyser på det värms jorden upp och det
bidrar till att polarisen smälter. Båtarna släpper även ut kväveoxid och svaveloxid.
Svaveloxiden blir svavelsyra när svaveloxiden kommer i kontakt med vatten som den
gör när den kommer i kontakt med molnen. När syrorna kommer i kontakt med regnet
och regnar ner på jorden försuras miljön. Jag tror inte det spelar någon stor roll hur
man fraktar saker och ting längre för allt i denna världen är på ett eller annat sätt
JENNIFER JONSSON
Lyckogatan 23
313 32 OSKARSTRÖM
Projekt Handel/turism
2017-07-14
miljöfarligt. Bananerna fraktas med båt från Brasilien för att det är det bästa sättet att
frakta bananerna på.
 Företag som säljer bananer
Företag som säljer bananer är livsmedelsbutiker som ICA Supermarket, ICA
MAXI, Coop forum, WILLYS, City Gross. Kiosker säljer oftast bananer också.
Det finns inte någon speciell affär eller butik som säljer bananer utan de finns där
man kan köpa mat.
 Varans märken
Bananer säljs under många olika märken. Men de mest vanliga märken är Dole,
Fyffes, Bonita och Chiquita. De är de märken man mest ser i de svenska
livsmedelsbutikerna. Chiquita är det märke som de flesta känner till här i Sverige. Jag
tänker inte så mycket på vilket märke det är när jag ska köpa bananer och det tror jag
inte många andra gör heller. Självklart finns det folk som bara vill köpa fyffes
exempelvis, men i allmänhet tror jag inte märket spelar så stor roll.
 Beskriv livsmedelsbranschen
Livsmedelsbranschen är en bransch som alltid kommer att finnas med oss. Det är en
bransch med varor som får oss att överleva varje dag och branschen har alltid något vi
behöver varje gång vi går in i en livsmedelsbutik. Inom livsmedelsbranschen finns det
alltid jobb. Det byggs ständigt nya butiker och det ökar jobb, vilket leder till att
arbetslösheten minskas. Livsmedelsbranschen finns över hela världen vilket också är
ett bevis på att det är en viktig tillgång i våra liv. För mig är det en viktig bransch, vi
hade inte överlevt utan den.
 Kunskap för att sälja varan
Man behöver inte någon speciell kunskap för att sälja just bananer men det man kan
behöva veta ifall kunder frågar är om bananerna är miljömärkta och varför. Vad
bananerna innehåller, näringsinnehåll och hur de transporteras till butiken. I och med
att folk numera är väldigt intresserade i miljöfrågor och köper gärna ekologisk mat
JENNIFER JONSSON
Lyckogatan 23
313 32 OSKARSTRÖM
Projekt Handel/turism
2017-07-14
framför vanlig är det alltid ett plus i kanten om personalen kan svara på frågor kring
varorna i butikerna, dvs. bananerna i detta fallet.
 Symbol märkning av bananer
KRAV märkta bananer - Det garanterar att maten är producerad utan konstgödning
och kemiska bekämpningsmedel. Att vissa bananer inte är symbolmärkta med något
kan bero på att just de bananerna har odlats på ett dåligt sätt som skadat miljön.
Fairtrade/Rättvisemärkt - När du väljer Rättvisemärkt bidrar du till förbättrade
arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Odlare och
anställda får förbättrade ekonomiska villkor, barnarbete och diskriminering
motverkas, demokratin och organisationsrätten främjas, lokalsamhället utvecklas
socialt och ekonomiskt & miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.
Jag tycker att dessa två symboler står för något bra. Man vill förbättra världen och
hjälpa folk som har det svårt i andra länder. Att köpa bananer med dessa symbolerna
på känns bättre, det kan kännas som att man bidrar till något bättre. Men många
tänker nog inte på det, utan de flesta köper sina bananer i affären och går hem.
 Bananernas kvalité
Det är många som absolut inte köper en banan om den inte är riktigt mogen, eller om
den är lite övermogen. Kvalitén har en stor roll när du väljer de bananer du tänker
köpa. Man vill inte gå in i en affär och bara se bruna bananer ligga i hyllan. Du tänker
automatiskt att det aldrig finns ”bra” bananer i den affären. Numera kan man köpa
ekologiska bananer i affärer och i en undersökning har det visat sig att ekologiska
bananer håller sig gula och goda längre än vanliga bananer.
 Olika priser
Bananerna kostar naturligtvis inte exakt lika mycket i varje mataffär runt om i
Sverige. Men ett snittpris för en banan ligger på ca 3-6kr vilket jag tycker är helt okej.
De större mataffärerna som ex. City Gross tar kanske högre pris på bananer än lilla
konsum i furet och så har det alltid varit. Jag tycker det är bra att det är olika priser på
JENNIFER JONSSON
Lyckogatan 23
313 32 OSKARSTRÖM
Projekt Handel/turism
2017-07-14
bananerna för då blir det konkurrens mellan affärerna och det behövs. Då pressar
affärerna priserna för att bli bäst och kunden blir nöjd när priserna är låga.
 Prisskillnaden
Prisskillnaden mellan olika affärer beror nog mestadels på hur ”känd” affären är. Om
en affär bara har ekologiska bananer kostar bananerna lite mera i just den affären än i
de affärer där de bara har ”vanliga” bananer. Bananerna delas in i tre olika klasser och
det är olika priser i varje klass. Klass I är den dyraste. Bananerna har den rätta
formen, inga bruna fläckar på skalet och toppen är på ett speciellt sätt.
 Säkerhetsföreskrifter eller skötselanvisningar/instruktioner
När man plockar med bananer i butik och frontar bananerna måste man ha handskar
på sig för att inte förstöra bananerna och för att de kan följa med skadedjur när man
plockar de. Det finns inga säkerhetsföreskrifter eller skötselanvisningar/instruktioner i
affärerna när du ska köpa bananer. Om en banan blir för brun ska du inte äta den, det
är det enda man sagt om bananer.
 Chiquita
Jag upplever Chiquita som det bananmärke man känner till bäst. Man tänker alltid på
Chiquita kvinnan i reklamerna på TV och på märkena de klistrar på bananerna. Men
nu har Chiquita fått kritik för att de besprutar sina bananer och inte alls är så
miljövänliga som de påstår att de är. Jag själv är inte så insatt i allt detta snacket om
besprutade bananer hit och dit, men självklart har man tappat förtroende för märket
när man hör en massa dåligt om de. Men det gör inte så att jag slutar köpa just deras
bananer. Jag kollar själv aldrig på märket när jag köper bananer utan jag bara tar en
klas. Chiquita beskrivs som ett varumärke som tänker på miljön. De samarbetar med
Rainforest Alliance som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och
säkerställa en hållbar försörjning genom att omvandla markanvända metoder,
affärspraxis och konsumenternas beteende och det gör även att de framställs som
goda och miljövänliga.
 Metaprodukt
JENNIFER JONSSON
Lyckogatan 23
313 32 OSKARSTRÖM
Projekt Handel/turism
2017-07-14
Själva bananerna är kärnprodukten. Det finns mycket näring i bananer och det ska
hjälpa att äta bananer när man ex, har ont i huvudet. Man blir pigg av frukten.
Kringprodukten är att man kan göra så mycket med bananer, det är inte bara en frukt
längre. Om man köper till grädde, glass, chokladsås så har man helt plötsligt en
banana split. Man använder bananer på pizzor. Till maträtter och väldigt mycket till
desserter. Banantårta är populärt bland många. Jag tycker själv om bananer väldigt
mycket och äter nästan alltid en banan om dagen. Det är gott att äta bara själva
bananen men oftast har man någonting till. Som ex när man äter glass, då är det
perfekt att ha skivade bananer i.
Metaprodukten – I Chiquitas banan reklamer vill man visa att bananer är nyttigt, att
man blir glad av att äta bananer och att alla kan äta de. Och så är det i verkligheten
också enligt mig själv, alla kan äta bananer men alla tycker inte om dem. Men det är
nyttigt för att det är mycket näring i bananer. Man vill att folk ska tycka om bananer
och veta att det är nyttigt att äta dem. Det är en enkel lösning när man vill ha något
gott att tugga på snabbt.
 Fakta om bananer
Bananer innehåller tre naturliga socker – sackaros, fruktos och glukos tillsammans
med fibrer. Bananer hjälper till med energi och det är bevisat att om man äter två
bananer innan en 90 minuters träning orkar man mera än om man inte äter bananer
alls.
Depression: En undersökning från MEDVETNA bland människor med depression
visade det sig att de flesta mådde bättre efter att ha ätit en banan och det beror på att
det finns tryptofan i bananer. Tryptofan är ett slags protein som i kroppen omvandlas
till serotonin, som är känd för att göra kroppen avslappnad, förbättra ditt humör och
allmänt få dig att känna dig gladare.
PMS: Om du har glömt dina piller för mensvärk så ska du absolut äta en banan. I
bananer finns det vitamin B6 som sänker blodsockernivåer, vilket kan påverka ditt
humör.
JENNIFER JONSSON
Lyckogatan 23
313 32 OSKARSTRÖM
Projekt Handel/turism
2017-07-14
Vid förstoppning är det bra att äta bananer för det sätter igång tarmarna och du
slipper använda laxeringsmedel.
Brain Power: Det har även visat sig att under en undersökning av 200 studenter på
en skola i England att de var mera uppmärksamma och hade mera energi eftersom att
de åt en banan till frukost, en till lunch och en på rasten.
När man har en förfärlig baksmälla ska man göra en bananmilkshake, sötad med
honung. Bananen lugnar magen och honungen bygger upp blodsockret. Mjölken
lugnar.
När du har halsbränna är bananer bra för att de har en naturlig fruktsalt i kroppen
och det gör att allt lugnar sig.
B-vitaminer lugnar nervsystemet och B-vitaminer hittar du i bananer.
Kalium är ett viktigt mineral som hjälper till att normalisera hjärtslag, skickar syre till
hjärnan och reglerar kroppens vattenbalans. När man är stressad ökar våran
metaboliska ränta och därigenom minskar våra kalium nivåer. Om man äter en banan
emellanåt kan kalium nivån ökas.
Om du håller på att sluta röka eller sluta snusa är bananer ett bra hjälp medel.
Eftersom att bananer innehåller B6, b12, kalium och magnesium hjälper en banan till
att återhämta sig från effekterna av nikotindraget.
Enligt forskning i ”The New England Journal od Medicine” minskar bananer risken
att dö i stroke med hela 40 % om man äter bananer varje dag som en del av din
vanliga kost.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards