ARBETSMILJÖN - det största hindret till bättre skolresultat?

advertisement
ALMEDALEN
Vi ses väl? Under Almedalsveckan kommer Sveriges
Elevkårer att arrangera ett flertal evenemang.
Hur lättar vi på antagningsstressen?
Vad?
Mingel och panelsamtal tillsamans med Saco studentråd.
Gymnasieelever upplever idag en stress kopplad till
studiemiljö och strukturer i samband med antagning till vidareutbildning. Hur
kan vi lätta på denna
antagningsstress?
Var?
Ideella trädgården, Birgers gränd 7
När?
3/7 2017 17:15 - 18:30
ARBETSMILJÖN - det största hindret
till bättre skolresultat?
Vad?
Rapportsläpp och seminarium tillsammans med Lärarförbundet. Elever och
lärares arbetsmiljö påverkar hur det går i skolan. Sedan tidigare vet vi att det
finns en koppling mellan lärares sjuktal och elevernas resultat. Hur ska vi förbättra arbetsmiljön och minska arbetsbelastningen och stressen så att eleverna
kan prestera bättre?
Var?
TCO-landet, Strandgatan 19
När?
6/7 2017 09:45 - 10:45
Ungas beställning till samhället
Vad?
Seminarium tillsammans med Sveriges Psykologförbund
Psykisk ohälsa bland unga ökar. Politiker, professionella och myndigheter gör
mycket som är bra men ofta i varsitt stuprör och utifrån vad de tycker behövs för
barn och unga. Vad skulle ske om barn och unga, utifrån egna erfarenheter, fick
möjlighet att skicka en beställning till samhället?
Var?
Kinbergs plats 8, Psykisk Hälsa
När?
5/7 2017 16:00 - 17:30
Pssst..
Vår kampanj #OKULGLASS drar
igång under Almedalsveckan
där vi uppmärksammar psykisk
ohälsa i skolan. Ni hittar oss på
Hamnplan. Gå in på
sverigeselevkarer.se/okulglass
för att läsa mer!
#OKULGLASS
Download