balansen ärken!

advertisement
Förkylning drabbar de flesta vuxna ett par gånger per år med rinnande näsa, feber och andra besvär och tycks
ofrånkomligt. Men nu har forskare på Island hittat ett enzym som motverkar förkylningen – i Islands djuphav.
Djuphavsenzym motverkar förkylning
rinnande näsa, svårt att andas, hosta, irriterad hals och feber. Förkylningen drabbar
vuxna två till fyra gånger och barn så ofta
som fem till tio gånger varje år. Faktum är att
bakom var fjärde sjukskrivning ligger det en
förkylning. I vintertid har vi snörvlande människor och förkylningar omkring oss var vi
går, och smittan kan tyckas ofrånkomlig. Men
isländska forskare kan ha hittat lösningen – i
den Isländska djuphavstorskens tarmar.
redan på 70-talet registrerade isländska forskare att lokala fiskare och renspersonal hade
ovanligt mjuka och hela händer. Det visade sig
att förklaringen låg i ett enzym hos fisken de
rensade - Penzyme. Samma typ av enzym finns
hos alla däggdjur och har till uppgift att bryta
ner proteiner, men hos djuphavstorsken är en-
zymet superaktivt.
– Eftersom djuphavstorskarna lever under extrema förhållanden och dessutom nästan bara äter protein har de ett supereffektivt
enzym jämfört med det som naturligt finns i
våra magar, säger Marcus Fornbacke, Forskningschef på Enzymatica som utvecklar produkter baserade på djuphavstorskens enzym.
förkylningsvirus består av just protein
och enzymet kan angripa virus på ett sätt som
förhindrar förkylningen. Ett snarlikt enzym
finns naturligt i kroppen, och därför finns inga
allergiska reaktioner mot Penzyme.
Eftersom enzymet bryts ner av magsyran
när det kommer ner i magen tas det inte upp
av kroppen och är helt ofarligt och kan användas av alla.
– De flesta förkylningspreparat fungerar
genom att påverka immunförsvaret i hela
kroppen vilket innebär en onödig belastning på olika organ, men eftersom enzymet i
ColdZyme aktiveras direkt i munnen verkar
det bara lokalt och direkt på det infekterade
området, förklarar Marcus. Varje person tar i
genomsnitt ut drygt fem sjukdagar per år och
vår forskning visar att det kan vara i onödan.
FAKTA FÖRKYLNINGAR
• Vuxna har 2-4 förkylningar per år.
• Barn har 5-10 förkylningar per år.
• Förkylning representerar 25 % av alla sjukskrivningar.
• Förkylning ger i snitt 5,1 sjukdagar per person/år.
• Den totala samhällskostnaden för förkylningar
26,5 miljarder kronor per år.
FAKTA COLDZYME
idag finns inga effektiva behandlingar mot
insjuknande i förkylning. Ett antal preparat på
marknaden har mer eller mindre stor verkan på
lindring av förkylningssymptomen, t ex lokalbedövande sugtabletter och nässpray.
ColdZyme Munspray är annorlunda eftersom
det som enda produkt verkar på själva bakgrunden till förkylningar, d.v.s. förkylningsvirus, genom att effektivt förhindra en förkylningsinfektion eller förkorta varigheten på grund av den
barriär mot infektionen som skapas.
Ett flertal cell studier har påvisat den höga
effektiviteten hos ColdZyme att bryta flera olika
sorters virus förmåga att infektera celler, (bla influensa- och förkylningsvirus). En förstudie på 30
svenska män har gett starka indikationer på att
ColdZyme munspray är effektivt mot insjuknande i
förkylning.
Virus
ColdZyme
Cell på
slemhinnan
i munnen
Virus och bakterier
förökar sig genom att
lura ditt naturliga immunförsvar i munnens
slemhinnor.
ColdZyme klipper av och
bryter ner de ”vertyg”
som virus och bakterier
använder sig av för att
lura immunförsvaret.
ColdZyme bildar
sedan en effektiv
barriär mot virus
och bakterier.
#4 2011 47
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards