2017-07-15
Hemuppgift biomolekylär växelverkan 2012
GRUPPUPPGIFTER
Grupp 1:
Aspartylproteaser
Grupp 2:
Dehydrogenaser
Grupp 3:
Ribonukleaser
Grupp 4:
Serinproteaser
Grupp 5:
Zinkproteaser
Ni ska för dessa enzym/enzymklasser:
A. Utreda samband mellan struktur-funktion i detalj
- Matchning aktiva ytan i enzymet – substrat: Diskutera enzymets struktur i
förhållande till dess funktion.
B. Utreda katalytisk mekanism i detalj
- Beskriv och diskutera de ingående stegen: Elektrostatisk katalys, elektrofil
katalys, nukleofil katalys. Använd MACiE
C. Förklara den katalytiska effektiviteten hos enzymet
- Diskutera den katalytiska effektiviteten hos enzymet, t ex i förhållande till en
icke katalyserad reaktion. Vilka faktorer bidrar till katalysen och hur mycket
bidrar de.
D. Föreslå ett energidiagram för hela katalysen
- Om ni inte hittar några siffror att räkna på så får ni göra ett principiellt diagram
från den kunskap som finns.
E. Leta reda på en uppsats om ert enzym och redogör för dess huvudmeddelande
Skriv en skriftlig redogörelse på ca 3 sidor (maskinskriven text) som sammanfattar vad ni
kommit fram till och lämna in den skrivna redogörelsen till Anki och Nalle senast 8/10.
Muntlig presentation äger rum i storgrupp 11/10 kl 13-18. Alla gruppmedlemmar skall
delta i presentationen. Varje grupp får 30 minuter till presentationen inklusive ca 10
minuter för frågor.