Synopsis för kapitel 3

advertisement
Synopsis för kapitel 12
Fel i Fershtboken:
Sid 352 figur 12.2 Alla ΔG#T skall vara ΔG#
1. Härled ekvation 12.4 och förklara de olika stegen.
2. Vad blir den katalytiska konsekvensen då [S] >>KM vid a) en ”uniform energy
binding” effekt b) när enzymet endast är komplementärt till ursprungssubstratet
och c) när enzymet endast är komplementärt till substratet i TS? Diskutera hur kcat
och KM samt kcat/KM påverkas i de olika fallen.
3. Vad blir den katalytiska konsekvensen då [S] < KM vid a) en ”uniform energy
binding” effekt b) när enzymet endast är komplementärt till ursprungssubstratet
och c) när enzymet endast är komplementärt till substratet i TS? Diskutera hur kcat,
KM samt kcat/KM påverkas i de olika fallen.
4. Förklara med hjälp av figur 12.4 hur värdet på kcat/KM (uttryck i energitermer)
skiljer sig mellan en situation där enzymet är komplementärt till
ursprungssubstratet och en situation där enzymet är komplementärt till substratet i
TS.
5. Diskutera jämförande exempel ur Tabell 12.1 hur bindningsenergi kan utnyttjas
för att öka kcat/KM
6. Redogör för varför och hur man kan tillverka katalytiska antikroppar.
7. Förklara och diskutera fördelen av ett högt värde på KM (vid konstant kcat/KM)
med a) grafisk illustrering och b) Michaelis-Menten equationen.
8. Vad innebär det att ett enzym är ”perfect evolved!”
Ovanstående frågor kommer att behandlas och diskuteras vid seminariet
tisdag 2/10 08.15 sal BL31
Med vänlig hälsning Anki
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards