Kombinationsmätare för växter -Mäta jordens fuktighet – slå om till

advertisement
48-595
Kombinationsmätare för växter
Mäter pH-värde, fuktighet och ljus.
Växter behöver bra jord, fukt och ljus.
Du kan med detta verktyg mäta om dina växter får tillräckligt mycket vatten och ljus och om jordens pH-värde ligger bra till.
-Mäta jordens fuktighet – slå om till MOIST
För ner de två testproberna i jorden mellan kanten och mitten av
krukan så att ¾ av dem är nere i jorden. Verktyget kan användas
i krukor som är upp till 35 cm höga. Läs av mätvärdet på mittskalan och jämför det med idealvärdet i tabellen (F).
-Mäta ljuset – slå om till LIGHT
Håll verktyget med den fotoelektiska sensorn mot den ljuskälla
från vilken växten vanligtvis får sitt ljus. Läs av mätvärdet på den
övre skalan. De två siffrorna i tabellen anger den svagaste och
starkaste ljusstyrka som växten behöver.
-Mäta pH-värde – slå om till PH
För ner de två testproberna i fast våt jord. Läs av mätvärdet på
den nedre skalan efter att ha väntat en minut. Värden över 8 betyder basisk jod och värden under 3.5 betyder sur jord. Optimalt
pH-värde för de flesta växter ligger runt 7 (neutral) eller 6.5 (något
surt). Om din jord är för sur, blanda in lite ny neutral jord. Om den
är för basisk blanda i lite torv. Fråga din trädgårdsmästare för fler
upplysningar.
Rengör mätproberna mellan varje användningstillfälle. Lämna
inte verktyget i jorden längre än nödvändigt. Använd inte i vatten.
Verktyget behöver inget batteri.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards