Ängsull – Eriophorum angustifolium Tuvull – Eriophorum vaginatum

Ängsull – Eriophorum angustifolium
Tuvull – Eriophorum vaginatum
Familjen Halvgräs
Ängsull
Tuvull
Tuvull
Tuvull
Ängsullen är en vanlig syn när man besöker myrens flora, men arten kan också hittas vid exempelvis
stränder och fuktängar på näringsfattig mark. Kännetecknande för ängsullen och de andra växterna i
släktet Eriophorum (som betyder ullbärare på latin) är de långa håren, som växer ut från axen efter
blomningen och bildar mjuka tussar. Håren sitter förankrade i växtens frukter och bär dessa med vindens
hjälp mot nya marker, där fröna sedan kan gro. Hos ängsullen bildas 3–7 ax, som blommar i april–juli.
Växten sprider sig också med underjordiska utlöpare. Bladen är smalt rännformade hos ängsullen, vilket
förklarar namnet angustifolium, som betyder smalbladig. Ängsull skiljs från övriga ullarter genom att
axens skaft är kala.
Växtens ull har tagits tillvara som stoppning i kuddar och madrasser. Ängsullen har därför samlat på
sig namn som till exempel fattigmansfjär (fattigmansfjäder) och fattigmans örngott. Ullen ansågs för
skör för att kunna användas till garn, men utblandad med ull, bomull eller harhår lär den ha förekommit
som material i damhattar. Man kan dock framställa ett bra torvgarn av torv med mycket ängsullsfibrer.
Tuvull skiljer sig från ängsull genom att den bildar täta tuvor och genom att endast ha ett ax per
planta. Växten har också tydligt vidgade bladslidor längs stjälken. Även denna art trivs på fuktiga och
näringsfattiga platser vid fattigkärr, mossar och fukthedar. Tuvullen börjar blomma redan i mars och kan
fortsätta in i juni.
Lästips
Här hittar du ängsull och tuvull
Den nya nordiska floran - s. 778-779
Hallands flora - s. 697-698
Smålands flora - s. 145-147
Flora Femsionensis - s. 48
Människan och floran - s. 129-130
Vårälskling, Valeriana och vägvårda - s. 160-163
Vilda växter som mat och medicin - s. 42, 96
Det finns mycket tuvull i ett litet kärr just vid en
vägtrumma under landsvägen mellan Kullhult
och Torsaberga, 6305033 N, 1346322 Ö.
Ängsull är mindre vanlig än tuvull. I Vita källa
på Bösseberget växer lite ängsull. Ett större
bestånd finns i en våtmark nära vägen mellan
Nabba och Frillalt, 6307840 N, 1346500 Ö.