Bredkaveldun – Typha latifolia

Bredkaveldun – Typha latifolia
Familjen Kaveldunsväxter
Bredkaveldun växer allmänt på grunt vatten vid sjöstränder och andra vattenmiljöer och känns lätt igen
på sina vajande ”cigarrer”. De karakteristiska cigarrerna är honblommeaxet, som består av tiotusentals
små blommor. Ovanför detta sitter det mindre och ljusare hanblommeaxet. Bladen är blågröna och stora
och växer liksom stjälken upp från en horisontellt liggande jordstam. Blomning sker i juli-augusti.
Fruktens penslar från en kolv kan ge litervis med dun som kan användas till stoppningar. Den
outslagna honkolven kan ätas likt majskolvar och hanaxets pollen kan användas som mjöl. Dessutom
kan jordstammarnas stärkelserika märg och de spröda skotten ätas. För den händige finns även de starka
bladen att tillgå för tillverkning av olika flätverk, till exempel mattor. Kaveldunet kan, med tanke på sina
många och varierande användningsområden, sägas vara växtrikets svar på den schweiziska armékniven!
Lästips
Här hittar du bredkaveldun
Den nya nordiska floran - s. 759
Hallands flora - s. 648
Smålands flora - s. 104
Flora Femsionensis - s. 45
Vilda växter som mat och medicin - s. 91-93
Vårälskling, Valeriana och vägvårda - s. 77-80
Nyttans växter - s. 240
Bredkaveldun växer vid Stora Frillens stränder
t.ex. nära bron på Mjälahultsvägen, litet
bestånd vid 6305728 N, 1345267 Ö och mer
vid 6305739 N, 1345169 Ö. En annan
lättåtkomlig lokal finns vid Bökö (där Transjön
i Lidhults socken når vägen Lidhult–Mahult),
6302840 N, 1351660 Ö.